Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Wmo-loketten vergeten ggz-cliënten en verstandelijk gehandicapten' (Reactie 1)

Gemeentelijke Wmo-loketten zien ggz-cliënten en mensen met een verstandelijke beperking over het hoofd bij het informeren, adviseren en ondersteunen. Deze cliënten zijn relatief nieuw voor gemeenten en worden beduidend minder genoemd als doelgroep voor het loket. Dit is zorgelijk, stelt MOVISIE, want de gemeente moet ook aan deze mensen maatschappelijke ondersteuning bieden.
'Wmo-loketten vergeten ggz-cliënten en verstandelijk gehandicapten' (Reactie 1)

Door Esther van Andel – Een inventarisatie van
kennisinstituut MOVISIE


onder 28 Wmo-loketten maakt
duidelijk dat de invulling van prestatieveld 3 per gemeente verschilt. Hieronder
valt het informeren en adviseren over Wmo-voorzieningen en de aanvraag van indicaties
voor AWBZ-hulp en cliëntondersteuning.Bijna elke balie richt zich hierbij op ouderen en mensen met een
lichamelijke beperking. Nieuwe doelgroepen als ggz-cliënten en verstandelijk
gehandicapten zijn nog niet goed in beeld. (Foto: Anne-Marie van Bergen)SamenwerkingVolgens Anne-Marie van Bergen, senior-adviseur
Hulpverlening en Activering bij MOVISIE, is het belangrijk dat gemeenten
samenwerken met organisaties voor cliëntondersteuning zoals MEE,
ouderenadviseurs, sociaal raadslieden, maatschappelijke werkers en
ggz-steunpunten.

Ze concludeert dat de samenwerking met ggz-steunpunten nog achter blijft
bij overige organisaties. 'Dit is verontrustend voor het bereik van mensen met
psychiatrische problemen', vindt Van Bergen.KnelpuntenOrganisaties willen niet samenwerken vanwege concurrentie
en marktwerking, zo blijkt uit de enquête. Van Bergen: ‘Wanneer organisaties een
bijdrage leveren aan het loket – in de vorm van mankracht en kennis – moeten ze
zowel naar de eigen als naar andere organisaties verwijzen. Ze zijn dan bang
voor concurrentie.’ Gemeentelijke Wmo-loketten zien dit dan ook als een knelpunt
bij de verbetering van hun diensten. Daarnaast hebben loketten te weinig
financiële middelen.Niet deskundig

Ook beschikken zij over onvoldoende deskundigheid, constateert
Van Bergen. ‘De nieuwe loketmedewerkers komen meestal niet uit organisaties die al
met ervaring hebben met cliëntondersteuning aan ggz-cliënten en/of mensen
met een verstandelijke beperking. Het zijn mensen die alleen ervaring hebben
met ouderen en lichamelijk gehandicapten.’AanbevelingenNaar aanleiding van
de inventarisatie doet MOVISIE een aantal aanbevelingen: de samenwerking met
organisaties voor cliëntondersteuning moet worden verbreed en geïntensiveerd. Er
moet gewerkt worden aan kwaliteitsbevordering. En de cliëntondersteuning dient verder te
worden ontwikkeld, evenals de registratie van hulpbehoevenden en hun vragen.‘Het Wmo-loket is de plek waar gemeenten in gesprek gaan met kwetsbare
burgers over hun ondersteuningsbehoeften. Zo kan de gemeente haar
voorzieningenaanbod beter op de behoefte van de inwoners afstemmen. Daarvoor heb
je een goede registratie nodig van doelgroepen en hun zorgvragen', aldus Van
Bergen.Reactie (1): Zo kan het dus ook!Naar aanleiding van de opmerking in het artikel dat de organisaties niet
willen samenwerken omdat ze elkaar als concurrenten beschouwen het volgende. In
lang niet alle gevallen is dat zo, in ieder geval in Deventer niet.Het voormalig randgroepjongerenwerk De KIJ, inmiddels uitgegroeid tot een
instituutje voor hulp en dienstverlening aan jongeren met meervoudige
problematiek of achterstand, is een verregaande vorm van samenwerking aangegaan
met De Parabool en de v.d. Bent Stichting om gezamenlijk de hulp en
dienstverlening op te pakken voor LVG jongeren met gedragsstoornissen.Nog sterker De Parabool en de v.d. Bent Stichting hebben daartoe
medewerkers (46 uur) bij het jongerenwerk gedetacheerd en gedrieën wordt een
pilot gedraaid om uit te vinden wat de beste methode van werken is met deze
doelgroep. Resultaat willen we ook in een brochure kenbaar gaan maken.Hans van Reenen, directeur Stichting De KIJLees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-94021/voortgang_wmo_gemeenten_leveren_de_zorg_die_nodig_is.html"
target=_blank name="voortgang wmo">Voortgang Wmo: 'Gemeenten leveren de zorg die
nodig is'
(Zorg + Welzijn Website, 28 september 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-96220/gemeenten_vergeten_homoseksuelen_in_wmo-beleid.html"
target=_blank name="vergeten wmo">‘Gemeenten vergeten homoseksuelen in
Wmo-beleid’
(Zorg + Welzijn Website, 24 oktober 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-90306/meer_kennis_nodig_over_diversiteit_doelgroepen_in_wmo.html"
target=_blank name="diversiteit wmo">Meer kennis nodig over diversiteit
doelgroepen in Wmo
(Zorg + Welzijn Website, 27 augustus 2007)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=7xmBb&m=tR4m&s=YKpyQ3" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.