Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

‘Professionals blijven voorwaarde voor goede zorg binnen Wmo’

De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe organisatie van wonen, welzijn en zorg in woonservicegebieden. Volgens de PvdA in deze gemeente moeten professionals in zorg en welzijn de kern blijven vormen van de Wet maatschappelijke ondersteuning. ‘Er is een wijkzuster nieuwe stijl nodig’, betoogt raadslid Carla Neijhoft.
‘Professionals blijven voorwaarde voor goede zorg binnen Wmo’

Door Martin Zuithof - De Enschedese wethouder
href="http://www.pvda-enschede.nl/adressen/persoon_popup.php?id=edwallinga"
target=_blank name="wethouder ">Ed Wallinga
wil dat de
sectoren zorg
en welzijn nauwer gaan samenwerken en ijvert daarom voor
de opdeling van de stad in veertien woonservicegebieden.
(Foto: Carla Neijhoft)Per gebied moet een samenhangend pakket aan voorzieningen en diensten
ontstaan, waar in professionele en vrijwilligersorganisaties nauw
samenwerken.Sociale agenda

Instellingen, verenigingen, onderwijs, kerken en moskeeën moeten zich samen
inzetten om actief burgerschap en burenhulp te stimuleren en mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen. Per gebied moet in nauw overleg met
bewoners een sociale agenda worden opgesteld, vindt Wallinga.Nieuwe wijkzuster

De PvdA in Enschede pleit nu voor de introductie van
een ‘wijkzuster nieuwe stijl’. Samen met woon- en welzijnsfunctionarissen moet
deze wijkzuster de ‘kwartiermaker’ zijn in de veertien nieuwe
woonservicegebieden, vertelt raadslid
href="http://www.pvda-enschede.nl/start2006.php?blad=adressen/persoon.php&id=carlaneijhoft"
target=_blank name="Carla Neijhoft">Carla Neijhoft.Zorgmijders opsporen


‘De wijkzuster is een vertrouwd begrip. Het is iemand die op
eigen initiatief makkelijk achter de voordeur bij mensen
kan komen. Zij kan bijvoorbeeld zorgmijders opsporen, mensen met psychische problemen
of vereenzaamde ouderen die zelfstandig willen blijven wonen.’De wijkzuster hoeft niet per se een verpleegkundige-A te zijn, maar dient
wel te beschikken over een voor de functie geschikte zorgkwalificatie, stelt
Neijhoft. Haar partij pleit voor een proefproject met deze nieuwe
wijkverpleegkundige in 2008.Hoge verwachtingen

Ook op het gebied van wonen en welzijn moeten dergelijke professionals de
wijk in om de vragen en problemen te signaleren. ‘Wij vinden dat de inzet van
professionals de voorwaarde blijft van goede zorg binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Binnen de Wmo zijn er hele hoge verwachtingen over de inzet van
burgers en het maatschappelijk middenveld.'Vrijwilligers overschat

Ook een sterke stedelijke organisatie voor wijkwelzijn - zoals
de stedelijke welzijnsinstelling
name=Alifa> Alifa
- is
volgens de sociaal-democraten nog steeds hard nodig. Neijhoft: 'De
betrokkenheid die mensen zouden hebben bij de zorg voor anderen, wordt naar ons
idee nogal overschat. Je moet die betrokkenheid natuurlijk wel stimuleren, maar
de basis blijft wat ons betreft de inzet van professionals.’Lees ook:
nieuws/id5601-74702/gemeente_biedt_alifa_een_reddingsplan.html"
target=_blank name=Alifa>Gemeente biedt Alifa een reddingsplan
(Zorg +
Welzijn, 30 maart 2007),
home/id5601-74196/zonder_extra_geld_gaat_enschedese_welzijnsclub_alweer_failliet.html"
target=_blank name="Ruud van Doorn">Zonder extra geld gaat Enschedese
welzijnsclub alweer failliet
(Zorg + Welzijn, 26 maart 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/70684/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=Alifa>Nieuwe welzijnsclub Enschede al in de problemen

(Zorg + Welzijn, 22 januari 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/52521/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=Alifa>Welzijnfusie Enschede vanwege WMO
, (Zorg +
Welzijn, 17 maart 2006)


Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=7xmBb&m=tR4m&s=YKpyQ3" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.