Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Nieuwe financiering jeugdzorg in 2009

De financiering van de jeugdzorg voor de provincies en de drie grootstedelijke regio’s wordt vanaf 2009 op een nieuwe leest geschoeid. In de nieuwe systematiek krijgen zij een budget dat rekening houdt met de prognoses van de vraag naar jeugdzorg.
Nieuwe financiering jeugdzorg in 2009

Door Carolien Stam- Provincies krijgen meer mogelijkheden om eigen
accenten te leggen in hun jeugdbeleid. Dat is een van de doelen van
href="http://www.jeugdengezin.nl/organisatie/minister-rouvoet/" target=_blank
name="minister Rouvoet">minister Rouvoet
, die de
nieuwe financieringsystematiek in 2009 wil laten in gaan. Het voorstel voor
de wijziging in de financiering van de provinciale jeugdzorg is inmiddels door
de ministerraad aangenomen.InvesteringenDe provincies schatten dat ze komende
jaren structureel 188 miljoen euro nodig hebben. Het
href="http://www.ipo.nl/templates/" target=_blank name=IPO>IPO (Interprovinciaal
Overleg)
heeft, in aanloop op de begrotingsbehandeling voor het ministerie
van Jeugd en Gezin, een
href="http://www.ipo.nl/documents/brief%20jeugdzorg%20tweede%20kamer.pdf"
target=_blank name="brief IPO">brief
naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin
maakt de koepelorganisatie duidelijk waarom er: ‘Duurzame investeringen
nodig zijn. Die investeringen vergen 123 miljoen euro meer dan de incidentele
middelen – 65 miljoen – die het kabinet voor 2008 heeft toegezegd’.Sterke groeiHet IPO geeft in de brief aan dat de
jeugdzorg ook volgend jaar een sterke groei laat zien. Ten opzichte van 2006
stijgt aantal aanmeldingen van kindermishandeling met 60 procent.
Verder groeit het aantal geaccepteerde aanmeldingen voor Bureau Jeugdzorg
met 23 procent en het zorgaanbod met 11 procent.Adviesorgaan De nieuwe financieringsmethodiek
brengt een nieuw – onafhankelijk - adviesorgaan voort: het Adviesorgaan Financiering
Jeugdzorg (AFJ). Dat gaat adviseren over de hoogte van het totale budget aan
minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en aan het Interprovinciaal Overleg (IPO).
Ook adviseert het AFJ over de verdeling van het budget over de 12 provincies en
de drie grootstedelijke regio’s: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.Meer vraag, meer geldProvincies, waar meer vraag is
naar jeugdzorg, krijgen meer geld. Als de provincies geld overhouden dan mogen
ze dat houden, maar moeten dat geld dan de komende jaren binnen de jeugdzorg
besteden. Komen provincies geld tekort, dan moeten ze dat uit eigen middelen
aanvullen.ModellenDe nieuwe systematiek is bedacht in overleg
met het IPO en wordt de komende tijd nader uitgewerkt. Het
href="http://www.scp.nl/">Sociaal en Cultureel Planbureau
is gevraagd
modellen te ontwikkelen voor het vaststellen van het totale budget en de
verdeling daarvan.ToekomstbestendigMinister Rouvoet verwacht met de
nieuwe systematiek een belangrijke stap te zetten naar een toekomstbestendige
financiering van de provinciale jeugdzorg. Hij gaat er van uit dat deze
financieringsystematiek mee gaat met de vraag naar jeugdzorg en dat de middelen
efficiënter worden besteed, zodat wachtlijsten kunnen worden voorkomen.Link:
href="http://www.jeugdengezin.nl/nieuwsberichten/2007/2009-financiering-jeugdzorg.asp"
target=_blank name="Nieuwe financiering">Vanaf 2009 nieuwe financiering
jeugdzorg
, Ministerie Jeugd en Gezin (9 november 2007)Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-97728/wachtlijsten_jeugdzorg_de_4000_weer_in_zicht.html">Wachtlijsten
jeugdzorg: de 4000 weer in zicht
(Zorg +
Welzijn Nieuws, 9 november 2007)Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=7xmBb&m=tR4m&s=YKpyQ3" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.