Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Geef risicojongeren een toekomstperspectief'

Het signaleringssysteem ‘Jeugdgroepen in beeld’ houdt mogelijke probleemjongeren nauwlettend in de gaten. Politie, gemeente Eindhoven en jongerenwerk volgen de jeugdgroepen en zoeken samen met ze naar oplossingen.
'Geef risicojongeren een toekomstperspectief'

Door Kees Neefjes - De gezamenlijke aanpak stimuleert risicojongeren
wat met hun leven te doen. Tijdens het overleg
href="http://eindhoven.kpnis.nl/web/show/id=554559/contentid=36632">‘Jeugdgroepen
in beeld’
wordt een analyse gemaakt van de problemen en tekortkomingen.
Hulpverleners stellen toekomstperspectieven op en verlenen hulp daar waar nodig
is.Jongerenwerkers‘Onze
jongerenwerkers stappen op jeugdgroepen af
en onderhouden het contact. De politie surveilleert en houdt toezicht op
de groepen die zich van de ene wijk naar de andere verplaatsen’, legt Simon
van den Nieuwenhoff uit. Hij is staffunctionaris van
href="http://www.welzijneindhoven.nl/default.aspx?ignorebrowser=1" target=_blank
name="welzijn eindhoven">Welzijn Eindhoven
, dat
onderdeel is van de
href="http://www.lumensgroep.nl/Site/Frameset.aspx" target=_blank
name="Lumuns Groep">Lumens Groep
.Empowerment Het
jongerenwerk is echter geen verlengstuk van de politie. Van den
Nieuwenhoff: ‘Jongerenwerkers hebben een vertrouwensrol. Ze moeten de jongeren echt iets bieden en hen
motiveren om aan activiteiten mee te doen. Onze methodiek is gestoeld op
empowerment.’Focussen op talentUitgangspunt
is jongeren aan te spreken op een positieve insteek. ‘We focussen op wat
jongeren wel en niet goed kunnen. We adviseren ze om te letten op waar ze
goed in zijn. Muzikale talenten moeten ze ontplooien in cultuurprojecten bijvoorbeeld. Zo
krijgen ze erkenning voor wat ze kunnen en groeit het zelfvertrouwen. Op die
manier stimuleren jongerenwerkers hen', aldus Van den Nieuwenhoff.HuisbezoekenUit het signaleringssysteem blijkt dat er in de
wijk Rapenland overwegend Marokkaanse risicojongeren zijn. Jongerenwerkers en hulpverleners
van Welzijn Eindhoven gaan in wisselende duo’s op huisbezoek bij gezinnen
van deze jongeren. Tijdens het gesprek met de ouders bieden ze hun professionele hulp- of
ondersteuning aan. Het merendeel van de gezinnen reageert enthousiast.OpvoedingsondersteuningVan den Nieuwenhoff: ‘We
proberen specifieke opvoedingsondersteuning te geven, dat zich met name richt op
de moeders. We hebben nu zo’n 25 gezinnen bezocht. Veel ouders willen voorkomen
dat hun kind de verkeerde kant op gaat. In afstemming met het Veiligheidshuis,
het Centrum voor Jeugd en Gezin en deelnemers aan het casusoverleg risicojeugd
worden de mogelijkheden voor probleemjongeren besproken. Iedere
hulpverleningsorganisatie heeft daarin een rol.'Op 22 november organiseren Zorg + Welzijn en Verdiwel het
Welzijnsdebat 2007. ‘De harde aanpak’ is het thema. Vragen die aan de orde komen
zijn onder meer: Hoe hard moet het jongerenwerk zijn? Waar houden de taken van
het jongerenwerk op en beginnen die van de politie? Klik

href="http://www.zorgwelzijn.nl/Welzijnsdebat2007" target=_blank
name=welzijnsdebat>hier
voor meer
informatie.

Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=sEMzb&m=ew8m&s=2FpA4b" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.