Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Wethouder Jan Hoek: ‘Er moet fors de bezem door de relatie met het welzijnswerk’

Jan Hoek, wethouder voor onder meer zorg en welzijn in Amsterdam Zeeburg, moest 1,2 miljoen bezuinigen op het welzijnswerk en besloot tot een aanbesteding. De huidige welzijnsaanbieders grepen naast de opdracht, waardoor 130 mensen hun baan dreigen te verliezen. ‘Vrijwilligers en professionals staan heel erg met de rug naar elkaar.’
Wethouder Jan Hoek: ‘Er moet fors de bezem door de relatie met het welzijnswerk’

Door Martin Zuithof -
href="http://www.zeeburg.nl/politiek_bestuur_en/dagelijks_bestuur/jan_hoek"
target=_blank name="Jan Hoek">GroenLinks-wethouder Jan Hoek
besloot dit jaar
als een van de eersten in Nederland tot een aanbesteding van het volledige
welzijnswerk. Gevolg is dat de huidige aanbieders naast de opdracht grepen.
(Foto:
href="http://www.zeeburg.amsterdam.nl/welzijn_en_zorg/pagina's_van_welzijn/digitale_nieuwsbrief/interview_met_jan">Jan
Hoek
,
href="http://www.zeeburg.amsterdam.nl:80/welzijn_en_zorg/pagina's_van_welzijn/digitale_nieuwsbrief/interview_met_jan"
target=_blank name="Jan Hoek">Stadsdeel Zeeburg
)Drie instellingen moeten nu hun personeel ontslaan: Dynamo (voor
maatschappelijke dienstverlening), Opbouwwerk Noord en Welzijn aan het IJ
(sociaal-cultureel werk). Deze laatste organisatie werd in 2004 door hetzelfde
stadsdeel opgericht, nadat twee eerdere welzijnsinstellingen failliet waren
gegaan. (Zie:
home/id5601-94849/130_welzijnswerkers_op_straat_in_amsterdam_zeeburg_2_reacties.html"
target=_blank name="Welzijn aan het IJ">130 welzijnswerkers ontslagen in
Amsterdam Zeeburg
)Waarom moet er in Zeeburg 1,2
miljoen worden bezuinigd op welzijnswerk?Jan Hoek: ‘Om de tering naar
de nering te zetten. In Zeeburg hebben we met de nieuwe wijk IJburg een onzekere
financiële factor. We weten niet wanneer de mensen die daar moeten gaan wonen er
ook daadwerkelijk komen. Dat houdt zich volstrekt niet aan de plannen die we er
ooit voor hadden. IJburg ligt zo ver buiten de stad dat we er compleet nieuwe
voorzieningen als de stadsreiniging moeten opzetten. Dat bleken allemaal
onzekere financiële factoren.’Dat mag dus ten koste gaan van het welzijnswerk in de Indische Buurt,
een van de veertig achterstandswijken van Vogelaar?’De afgelopen jaren
hebben we de druk steeds niet bij het welzijnsveld gelegd. De
stadsdeelorganisatie hebben we ook al tot op het bot uitgekleed en het onderhoud
op de openbare ruimte tot het absolute minimum teruggebracht. Dat kunnen we niet
blijven doen en daarom moesten we ook kijken hoe we de kosten van zorg en
welzijn konden beperken. Dan kun je een platte bezuiniging doorvoeren of je kunt
het opnieuw gaan organiseren. We hadden ook inhoudelijke overwegingen zoals
kwaliteit, de Wet maatschappelijke ondersteuning en het feit dat we het
welzijnswerk in dit stadsdeel met liefst drie organisaties deden.’Wat schort er aan de kwaliteit?‘Onze kritiek betreft vooral de
vraagsturing. Dus de vraag in hoeverre het welzijnswerk wel op de klant
reageert. Vrijwilligersorganisaties in het stadsdeel voelen zich lang niet
altijd goed bediend. Bijvoorbeeld de speeltuinvereniging die een relatie met de
welzijnsstichting heeft, die hun pand beheert, maar die zich daar niet prettig
bij voelt. Het welzijnswerk adverteert al maanden dat er nog ruimte is voor
cursisten, waardoor je je kunt afvragen of ze wel op de vraag inspelen.’

‘We subsidiëren het aanbod tot het voor iedereen betaalbaar is,
waardoor het voor mensen die geld genoeg hebben een heel goedkoop aanbod wordt.
Mijn dochter kan voor negen euro deelnemen aan twintig lessen taekwondo. Dat is
toch ook raar? Je zou veel meer moeten werken met een kidspas omdat het juist
gaat om de toegankelijkheid van kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen.’Dat lukt niet met de huidige welzijnsclubs?‘We kiezen ook voor aanbesteding omdat we nu met drie
organisaties werken. Het is heel lastig om verbindingen te leggen tussen die
organisaties. Als het opbouwwerk bewonersorganisaties moet ondersteunen, wat
doen die bewonersorganisaties dan? Veel zelforganisaties houden spreekuren.
Daarbij komen vragen aan de orde die ook in het maatschappelijk werk aan bod
komen, maar we leggen nauwelijks de verbinding tussen de professionals en deze
zelforganisaties. Die verbinding moeten we leggen door te zorgen dat het
professionele aanbod in een hand komt.’‘Vrijwilligers en professionals staan heel erg met de rug naar elkaar,
terwijl ze elkaar zouden moeten helpen. Die vrijwilligers hebben een verschrikkelijk
groot bereik onder verschillende groepen, wat die professionals vaak niet
hebben. De Marokkaanse Raad houdt spreekuren, daar komen mensen die de
drempel van het maatschappelijk werk vaak moeilijk overkomen. We zeggen: zorg er
nou voor dat vrijwilligers en professionals zo met elkaar samenwerken, dat de vrijwilligers het bereik van de professionals vergroten en professionals
hun deskundigheid delen.’U bent heel kritisch over het welzijnswerk. ‘Ik wil een
aantal dingen anders doen. Dat we te maken hebben met drie clubs bijvoorbeeld.
De nieuwe organisatie is een samenwerkingsverband die we als een partij gaan
aanspreken. Het gaat ook over hoe je de relatie vorm geeft als overheid met de
welzijnsinstellingen en dan denk ik dat er wel eens fors de bezem doorheen mag.
Klaar.’Bijzonder dat juist een GroenLinks-wethouder het hele welzijnspakket
aanbesteedt. Dat is nog niet eerder voorgekomen.‘Hoezo bijzonder? Ik
voel me als GroenLinkser erg senang bij een welzijnsbeleid dat mensen de ruimte
geeft, dat ze stimuleert hun eigen ding te doen. Je moet denken vanuit de kracht
van de mensen en daarvoor de voorwaarden scheppen.’U zegt dat de huidige aanbieder zich beter had kunnen voorbereiden op
de gevolgen van de aanbesteding. Hoe dan?‘Wij hebben in april het bestek al
gepresenteerd, toen hadden ze zich al in
de gevolgen kunnen verdiepen. Formeel is het ons probleem niet. We voelen ons
wel degelijk betrokken bij de mensen die in het stadsdeel werken. We hebben de
beoogde nieuwe aanbieder gevraagd zich er actief in op te stellen. Dat
willen ze. Een deel van de medewerkers kan zijn werk blijven doen.’Zie het dossier:
dossiers/id54003/alcides_en_andere_omvallende_welzijnsinstellingen.html"
target=_blank name="Alcides ">'Alcides en andere omvallende
welzijnsinstellingen'


Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=lRgqb&m=BfyC&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.