Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Rouvoet: ‘Zet privacyregels opzij bij melden kindermishandeling’

Om een vermoeden van kindermishandeling te melden mogen privacyregels en beroepsgeheim geen belemmering zijn. Dat betoogt minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. Hij wil de RAAK-aanpak de komende drie jaar in heel Nederland invoeren en stelt daar 13,5 miljoen euro voor beschikbaar.
Rouvoet: ‘Zet privacyregels opzij bij melden kindermishandeling’

De RAAK-aanpak van
href="http://www.stopkindermishandeling.nl/">Reflectie en Actiegroep Aanpak
Kindermishandeling
(RAAK) is een intensieve manier om kindermishandeling te
voorkomen en aan te pakken.Vaker melden‘Zelfs de waakhond van de privacy legt er
de nadruk op dat er veel meer gemeld kan worden dan nu gebeurd’, zegt Rouvoet in
het Brabants Dagblad. Zijn departement gaat dat bij beroepsgroepen als artsen,
onderwijzers en vroedvrouwen onder de aandacht brengen.Dat moet resulteren in 'betere samenwerking tussen meer alerte
professionals' in de Centra voor Jeugd en Gezin. Hiertoe behoren ook medewerkers
van de kinderopvang en de sportclubs. Zij kunnen kindermishandeling signaleren
en er aan bijdragen dat het stopt.Effectievere aanpak

Het handboek helpt de betrokken beroepskrachten en instanties bij het
invoeren van deze effectievere aanpak op lokaal en regionaal niveau. Belangrijke
punten in de aanpak zijn opvoedondersteuning, verleend vanuit de te vormen
Centra voor Jeugd en Gezin, en deskundigheidsbevordering. Dat laatste is onder
meer bedoeld voor eerste hulpartsen in ziekenhuizen, zodat ze signalen van
kindermishandeling beter oppikken en er alerter op zijn.MishandelingenIn Nederland worden per jaar ten minste
50.000 kinderen ernstig mishandeld. Elke week sterft in Nederland een kind aan
de gevolgen hiervan. Het betreft hier alle vormen van lichamelijk of geestelijk
geweld, dus inclusief misbruik, verwaarlozing en nalatige behandeling.Dit zijn alleen nog maar de cijfers op basis van het aantal meldingen.
Kindermishandeling leidt niet alleen tot persoonlijke problemen, zoals angsten
en depressies, maar ook tot maatschappelijke problemen, zoals pesten, diefstal
en 'zinloos' geweld.Visie RAAKRAAK pleit ervoor dat de belangen en rechten
van het kind leidraad en toetssteen worden voor alle beleidsvoornemens. Ouders
krijgen in de buurt alle steun die ze nodig hebben. Het basis- en voortgezet
onderwijs moeten bijdragen aan persoonlijkheids- en democratische vorming en
lesgeven in verzorging en opvoeding. RAAK wil dat de veiligheid van kinderen
overal voorrang krijgt, in de buurt en in de media. Daarnaast stimuleert RAAK
een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.(Bron: ANP en Brabants Dagblad)Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-92966/kabinet_wil_jeugd_beter_beschermen_en_opvoeden.html">Kabinet
wil jeugd beter beschermen en opvoeden
(Zorg + Welzijn Website, 18
september 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-93222/inzet_jeugdzorgteams_op_scholen_succes.html"
target=_blank name=kindermishandeling>Inzet jeugdzorgteams op scholen
succes
(Zorg + Welzijn Website, 20 september 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief/id20107-52500/professor_van_dantzig_over_zijn_strijd_tegen_kindermishandeling_niemand_voelt_zich_verantwoordelijk.html">Professor
Van Dantzig over zijn strijd tegen kindermishandeling: 'Niemand voelt zich
verantwoordelijk'
(Zorg + Welzijn Magazine, 26 juni 2002)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=x7v0b&m=nojC&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.

Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.