Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kees Bakker (NJi): ‘Probleemgedrag jongeren niet via ouders corrigeren'

‘Onlogisch.’ Zo noemt Kees Bakker, bestuursvoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, de plannen van de Amsterdamse wethouder Asscher om de kinderbijslag van ouders van probleemjongeren af te pakken of uit te keren aan een gezinscoach. Hij is kritisch over het plan van burgemeester Ivo Opstelten om burgemeesters zo mogelijk verplichte opvoedingsondersteuning op te leggen aan ouders van risicojongeren.
Kees Bakker (NJi): ‘Probleemgedrag jongeren niet via ouders corrigeren'

Door Esther van Andel - ‘Probleemjongeren staan met hun
rug naar de samenleving. Het is verre van logisch om bij gangs

dit gedrag via het gezin te corrigeren. Bovendien vraagt elke groep of probleemjongere
om een andere strategie. Het is maar de vraag of korten op de kinderbijslag
en verplichte opvoedondersteuning effectief is. 'Het lijkt mij niet’, stelt Kees
Bakker van het NJi . (Foto: Kees Bakker, door Herbert


Wiggerman)‘Beter is een meervoudige aanpak, waarbij alle dimensies
waar probleemjongeren mee worstelen worden meegenomen. Er moet aan de hele aanpak
gesleuteld worden.’Verkokering

Bakker vindt dat in de algemene problematiek er vaak ‘losse
onderdelen’ worden uitgelicht. ‘De een behandelt dit probleem, de ander dat. Het ontbreekt
aan een gedifferentieerde aanpak voor specifieke probleemgroepen. Er moet gekeken worden
naar effectieve interventies bij risicogedrag. Alleen korten van kinderbijslag of
instellen van opvoedondersteuning is geen oplossing.’Meervoudige aanpak De begeleiding van probleemjongeren en
hun ouders vereist volgens Bakker een meervoudige aanpak, die zowel
uit strafrechtelijke, sociale als psychologische interventies
bestaat. Ook vraagt het om een benadering die het hele leefsysteem omvat:
de jongeren zelf, vrienden, gezin en school. Er moet
worden ingespeeld op slecht groepsgedrag en maatschappelijke problemen,
bijvoorbeeld het gebrek aan perspectief.Integrale aanpak Bakker: 'Kijk gezamenlijk op wat wel en niet
werkt en borduur daarop voort. Vroeger luidde het credo: "Opvoeden is een
privé-kwestie, weg met staatspedagogiek”. Maar nu spelen ook de invloeden van
vrienden, familie, buurt en school een rol.’ Dat is niets nieuws, maar
volgens Bakker is het probleem dat er geen samenhangende visie is op hoe de
overheid een gezonde opvoeding kan stimuleren.

Grote slag

‘Wat betreft de organisatie van de jeugdzorg valt nog
een grote slag te maken’, zegt hij. ‘Het lijkt er op dat er in de eerste
lijn niemand hulp
mag verlenen. Problemen worden hier voornamelijk gesignaleerd, aangehoord, beoordeeld en vervolgens doorverwezen. Plat gezegd zijn
ze hier overgeorganiseerd. Tegelijkertijd ontbreekt goede, laagdrempelige opvoedhulp
en een systeemgerichte aanpak in buurten.'Kansrijke initiatievenToch vindt Bakker dat er genoeg
kansrijke initiatieven zijn. Alleen worden die nog niet voldoende gebruikt. Een
effectief samenhangende aanpak is
target=_blank name=CtC>Communities that Care
, vindt de NJi-bestuurder. Dit
programma stelt steden en wijken in staat om preventief plannen te ontwikkelen
en uit te voeren om kinderen aan te pakken voordat ze zich problematisch
gedragen.Ook
name="Triple P">Triple P
, een 'positief pedagogisch programma',
is volgens Bakker een goed voorbeeld dat bijdraagt aan een betere opvoeding.
Het is laagdrempelig met als doel emotionele en gedragsproblemen
bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van bekwaam ouderschap. ‘Deze
initiatieven zullen meer vruchten afwerpen dan die van Opstelten en Asscher.
Gebruik die ook’, pleit hij.Glen MillsVan de echte harde aanpak, zoals wordt
gehanteerd op de
href="http://www.wodc.nl/organisatie/informatiedesk/veelgestelde-vragen/een-glen-mills-school.aspx"
target=_blank name="Glen Mills">Glen Mills Schools
, is
Bakker wel een voorstander. ‘Hier houden ze het lijntje kort en worden jongeren
aangezet tot gedragsverandering middels de groep. Dat
werkt. Voor een problematischer groep, waar ook psychiatrische hulp nodig is, kan een
multisysteembehandeling helpen. Dat is gericht op behandeling van de
jongere met inbegrip van zijn sociale leefsysteem.Maak voor zulke initiatieven
ruimte vrij aan de voorkant, dus bij de Bureaus Jeugdzorg en de
Centra voor Jeugd en Gezin.'Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/archief/id20107-53152/jongerenteam_weekt_probleemjeugd_los_van_straatcultuur_een_wijkgerichte_glen_mills-variant.html">Jongerenteam
weekt probleemjeugd los van straatcultuur: Een wijkgerichte Glen
Mills-variant
(Zorg + Welzijn Magazine, 25 mei 2005),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-86637/gemeente_utrecht_pakt_tienerterreur_overvecht_aan.html"
target=_blank name=tienerterreur>Gemeente Utrecht pakt 'tienerterreur' Overvecht
aan
(Zorg + Welzijn Website, 17 juli 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/archief/id20107-54708/bedrijven_helpen_met_jeugdzorg_en_welzijn_jongeren_aan_het_werk_een_onderneming_voor_probleemjeugd.html">Bedrijven
helpen met jeugdzorg en welzijn jongeren aan het werk: Een onderneming voor
probleemjeugd
(Zorg + Welzijn Magazine, 7 mei 2003)

Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=QxpHb&m=3nvC&s=2FpA4b" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl


Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.