Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Jet Bussemaker over de thuiszorg: ‘Gedwongen ontslagen zijn niet altijd rampzalig’ (4 reacties)

Gedwongen ontslagen in de thuiszorg zijn geen ramp, vindt staatssecretaris Jet Bussemaker. Als er maar direct een nieuwe baan in de zorg wordt aangeboden. Met de vraag naar 6.000 nieuwe zorgwerkers moet dat lukken. 'Ontslagen horen ook bij het normale leven.'
Jet Bussemaker over de thuiszorg: ‘Gedwongen ontslagen zijn niet altijd rampzalig’ (4 reacties)

Door Carolien Stam – De indicaties voor huishoudelijke
verzorging zijn niet veranderd. Wel veranderd is hoe de gemeenten ze invullen,
namelijk met voornamelijk alfahulpen. De cliënt is desondanks tevreden over de
geboden hulp.

Dat blijkt
uit de eerste
href="http://www.minvws.nl/images/dmo-2793797a_tcm19-153051.pdf" target=_blank
name="voortgangsrapportage wmo">tussenrapportage van de Wet maatschappelijke
ondersteuning
(Wmo). (Foto Jet Bussemaker door Henriëtte

Guest)Staatssecretaris Bussemaker: ‘Vroeger is altijd de hoogste invulling voor
huishoudelijke hulp gegeven, met een plus voor lichte zorg door de
huishoudelijke hulp 2. Het blijkt dat in veel gevallen huishoudelijke hulp 1 ook
voldoende is.’Overgangsprobleem


href="http://www.minvws.nl/organisatie/staatssecretaris-bussemaker/">Jet
Bussemaker
is er niet van overtuigd dat de
verschuiving binnen de huishoudelijke zorg structurele problemen teweeg zal
brengen. Integendeel. Zij volgt de gemeenten in hun opvatting dat de
huidige 70–30 verhouding (alfahulp tegenover huishoudelijke hulp
2) een overgangsprobleem is. ‘De cliënt heeft daar’, aldus Bussemaker,
‘weinig last van. Er komen nauwelijks klachten binnen.’De veranderde invulling van de huishoudelijke hulp leidt tot ontslagen
in de thuiszorg en meer alfahulpen. Dat vindt u ongewenst, hebt u
gezegd.‘Er zijn verschillende redenen waarom die ontslagen vallen. Dat
is een gevolg van de verschuiving tussen huishoudelijke hulp en alfahulp. Dat
vind ik zeer onwenselijk. Maar ook omdat sommige thuiszorgorganisaties zich niet
goed hadden voorbereid; ze hadden te veel overhead of dachten: “Wij krijgen die
gunning toch wel”.
'Ik doe een beroep op gemeenten om bij de aanbesteding niet
alleen economische eisen, maar ook sociale eisen te stellen. De gemeente kan
bijvoorbeeld bedingen dat personeel overgenomen wordt door het bedrijf dat de
opdracht krijgt. Je kunt de huishoudelijke hulp ook op langere termijn
aanbesteden. Personeelsbeleid kan dus een belangrijke eis in de aanbesteding
zijn. Ik wil de wethouders er op aanspreken dat ze zich politiek met de
aanbestedingen bemoeien. Zij bepalen de randvoorwaarden.’U kunt ook zeggen: ‘Gemeenten, jullie mogen niet onder het CAO-tarief
gaan voor de prijs van een huishoudelijke hulp.’‘Daar heb ik over
nagedacht. Het is technisch onmogelijk, ik kan een alfahulpconstructie niet
verbieden. Maar het is ook in strijd met de gemeentelijke autonomie, waar de
Tweede Kamer zich voor heeft uitgesproken. Om de Wmo na een half jaar te
veranderen moet ik een goede reden hebben. Ik zou die reden nog kunnen vinden
als ik zeker weet dat er tienduizenden ontslagen gaan vallen.’Brancheorganisatie Actiz zegt dat er binnen twee jaar minstens 12.000
mensen hun werk verliezen.‘Dat begint een enorme getallendiscussie te worden.
Bij het meldpunt zijn tot nog toe 5.000 meldingen van, let wel, mogelijk ontslag
binnengekomen. In veel van die gevallen hebben zorgaanbieders nog geen overleg
gehad met gemeenten, geen sociaal plan en nog geen aanvraag voor ontslag
ingediend bij het
href="http://www.ontslag-krijgen.nl/cwi-centrum-voor-werk-en-inkomen.html"
target=_blank name=CWI>Centrum voor Werk en Inkomen
. Er zijn tot nu toe nog
maar 183 ontslagaanvragen bij CWI’s. Dan zeg ik tegen
href="http://www.actiz.nl/./home/home.do" target=_blank name=Actiz>Actiz

: “Jullie zitten ook in dat
meldpunt, kom maar op met je meldingen”. Als er geen rekening wordt gehouden met
mijn maatregelen, kom je tot veel hogere aantallen.'Normale leven

'Ik kan niet altijd verhinderen dat er ontslagen vallen, het hoort ook bij
het normale leven. Wat ik wil bestrijden is dat mensen verdwijnen uit de zorg of
gedwongen worden alfahulp te worden. We hebben een meld- en schakelpunt
ontslagen opgericht. Er komt een mobiliteitscentrum om mensen naar ander werk te
begeleiden. Ik heb 20 miljoen euro uitgetrokken om met scholing deze mensen voor
de zorg te behouden. Het idee is om de vrouwen een stapje boven hun huidige
niveau op te leiden.'Balkenende-norm


De staatssecretaris constateert dat bij een fiks
aantal zorgaanbieders in de thuiszorg de topmensen ver boven de Balkenende-norm
verdienen. 'En ook ver boven de door de sector zelf aangelegde norm. Dan vind ik
het wrang dat zij zeggen gedwongen te zijn hun medewerkers in een
alfahulpconstructie te zetten.’Lees hier het gehele interview met Jet Bussemaker:
in_dit_nummer/id5636-94310/staatssecretaris_jet_bussemaker_gedwongen_ontslagen_zijn_niet_altijd_rampzalig.html"
target=_blank name="Jet Bussemaker">‘Gedwongen ontslagen zijn niet altijd
rampzalig’
Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-83925/bussemaker_20_miljoen_voor_oplossen_personele_gevolgen_wmo.html">Bussemaker:
20 miljoen voor oplossen personele gevolgen WMO
(Zorg + Welzijn Nieuws, 19 juni 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-85035/meer_huishoudelijke_hulp_maar_steeds_minder_alphahulpen.html">Meer
huishoudelijke hulp, maar steeds minder alphahulpen

(Zorg + Welzijn Nieuws,
29 juni 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/home/id5601-93233/wmo_hakt_ook_in_bij_zorginstelling_vierstroomzorgring.html">Wmo hakt
er ook in bij zorginstelling Vierstroomzorgring

(Zorg
+ Welzijn Nieuws, 20 september 2007),

href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-87417/rechter_gemeente_moet_meer_zorggeld_betalen.html"
target=_blank name="wmo huishoudelijke hulp">Rechter: gemeente moet meer
zorggeld betalen
(Zorg + Welzijn, 24 juli 2007)


Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=gHZwb&m=tGF1&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.

Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Reactie 1:

'Gedwongen ontslagen zijn niet altijd rampzalig'. Dit wordt gezegd door
iemand die blijkbaar niet in staat is over de schutting van haar eigen welzijn
en welbevinden te kijken, om te ontdekken hoe het er bij anderen uitziet en aan
toe gaat. Met deze instelling geeft mevrouw Bussemaker zichzelf zodanig een
brevet van onvermogen dat ik daar niets meer aan hoef toe te voegen.

Hoe het er in de buitenwereld
aan toegaat, ontgaat haar volkomen. Ze zegt: 'Er zijn tot nu toe nog maar 183
ontslagaanvragen bij CWI’s.' Dat dankt
je de koekoek. Door verscheidene zorginstellingen is behoorlijk op het personeel
geleund. Zo sterk, dat een groot deel zelf ontslag genomen heeft of 'vrijwillig'
tot alfahulp bekeerd is.

En wat dat laatste betreft geeft Bussemaker blijk van een
ongelooflijke naïviteit. Ze heeft geen moment ingecalculeerd dat met deze
constructie een groot aantal zorgbehoevende mensen tot 'werkgever' gebombardeerd
worden. Met alle gevolgen van dien. Het is niet te hopen dat ze haar eigen
ouders in zo'n positie brengt. J.P. SchoehuijsReactie 2:

Volgens mij moet de staatssecretaris eens kennis maken met de mensen die in
loondienst werken bij de thuiszorg. Het zijn veelal mensen die met volle teugen,
overtuiging en hart werken voor hun cliënten zonder commericiële bijbedoelingen
die de Wmo heeft.

Vele hulpen in Rotterdam het bijvoorbeeld voor elkaar gekregen
dat vele klanten blijven, omdat klanten hun trouwe hard werkende hulp niet
kwijt willen. ze willen geen 15-jarige die lerend en goed wils, dan wel compleet
contact gestoord hun huis zou moeten komen schoon maken zonder praatje of extra
hulp… Nee, fantastische conclusie van Staatssecretaris Jet Bussemaker:
‘Gedwongen ontslagen zijn niet altijd rampzalig’.

Wat gebeurt er zoal met deze mensen die hart voor mensen hebben? Die
gaan ook de gemeentelijke aanbestedingen en 'work first' trajecten in zeker? Of
moeten ze rondkomen van zwart werk of vrijwilligerswerk en een uitkering? En
welke dame van boven de vijftig of tegen de zestig, enkele uitzonderingen
daargelaten, zit nog te wachten op scholing ‘op niveau’, en wie kan dat nog aan?
We kunnen deze dames en heren niet laten creperen in de WW, WIA of WWB! Bekijk
die Wmo nog eens goed en dit keer met een aantal betrokkenen uit de markt,
zonder commerciële achterban.

Elsa SmitReactie 3:

Zorg dan dat de alfahulpen goede arbeidsomstandigheden krijgen. Ik denk aan
ziektewet en pensioensopbouw.Dat maakt het werk aantrekkelijker en daar hebben
we ook recht op.T. RuttenReactie 4:

Mevrouw Bussemaker zegt dat de klanten zeggen dat ze het niet slechter
hebben. Maar de klanten klagen niet gemakkelijk, dat zijn dit soort mensen niet
gewend.Wat de ontslagen betreft: Bussemaker vindt het niet erg, maar iemand die
werken moet om de kost te verdienen vind dat wel erg. Als mevr. Bussemaker
ontslag zou krijgen zou ze nog riant wachtgeld ontvangen, mensen die in de
thuiszorg hebben gewerkt en ontslag krijgen of gedwongen worden om alfahulp te
worden hebben op dat moment geen of weinig inkomen.Bovendien heb je als alfahulp helemaal weinig, want je hebt geen CAO. Die
moet er voor hen komen. Stop nu eindelijk eens met die marktwerking in de zorg,
want dat maakt de goede zorg in ons land kapot.MarijkeAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.