Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Bussemaker: 'Gemeenten moeten mantelzorg stimuleren'

Om het werk van mantelzorgers te verlichten, wil staatssecretaris Bussemaker (VWS) afspraken maken met gemeenten voor extra ondersteuning. Mantelzorgers kunnen vanaf volgend jaar bij gemeente terecht voor advies, informatie en steun.
Bussemaker: 'Gemeenten moeten mantelzorg stimuleren'

Dat staat in de
href="http://www.minvws.nl/kamerstukken/dmo/2007/beleidsbrief-mantelzorg-en-vrijwilligerswerk-voor-elkaar.asp">Beleidsbrief
Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 2008-2011

die staatssecretaris Bussemaker vandaag naar de
Tweede Kamer stuurt. Hierin geeft zij aan hoe het kabinet de komende jaren de
inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wil stimuleren. (Foto: Henriëtte Guest)Rol gemeentenVoor gemeenten ligt een belangrijke rol
weggelegd bij het stimuleren van mantelzorg. Deze moeten steunpunten opzetten
waar mantelzorgers voor informatie, advies en steun terecht kunnen.
Gemeenten worden een soort makelaar om vraag en aanbod op elkaar te laten
aansluiten.Maatwerk

Uiteindelijk moeten gemeenten zorgen voor individueel maatwerk, bijvoorbeeld
rondom ‘regeltaken’. Een voorbeeld is het aanvragen van indicaties
of hulpmiddelen of het vinden van passende oplossingen voor problemen bij het
combineren van arbeid en zorg.Bedrijfscultuur ‘Als vrouwen met een deeltijdbaan twee
uur per week meer gaan werken, is het tekort aan personeel in de zorg opgelost.
Ook mannen moeten meer gestimuleerd worden om in de (mantel)zorg te werken’,
zegt Bussemaker in Trouw.Alliantie

Om mannen te stimuleren in de zorg te gaan werken, is steun nodig van het
bedrijfsleven en de overheid. Bussemaker wil een alliantie met drie grote
bedrijven. ‘Via flexibel werken, verlofregelingen, thuiswerken en cursussen voor
mannen moet er een bedrijfscultuur ontstaan die mantelzorg ondersteunt. Deze
drie bedrijven moeten een voorbeeld zijn voor de rest.’Sociale betrokkenheidVorig jaar hielpen 1,4 miljoen
Nederlanders zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Bussemaker geeft
aan veel belang te hechten aan deze vorm van zorg. 'De actieve betrokkenheid van
burgers is het sociale kapitaal van ons land. Hun betrokkenheid is een zaak van
ons allen.’(Bron:
name="ministerie vws">VWS
)Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/home/id5601-69452/mezzo_ondersteuning_mantelzorg_moet_in_regeerakkoord.html">Mezzo:
'Ondersteuning mantelzorg moet in regeerakkoord'
(Zorg + Welzijn
Website, 21 december 2006), ‘
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-86815/de_mantel_verlicht_ondersteunings-_methoden_voor_mantelzorgers.html"
target=_blank name=mantelzorg>De mantel verlicht’: ondersteunings- methoden voor
mantelzorgers
(Zorg + Welzijn Website, 19 juli 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-92018/onderzoekscursus_tegen_overbelasting_mantelzorgers.html"
target=_blank name=mantelzorg>Onderzoekscursus tegen overbelasting
mantelzorgers
(Zorg + Welzijn Website, 10 september 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/in_dit_nummer/id5636-94310/jet_bussemaker_over_de_thuiszorg_gedwongen_ontslagen_zijn_niet_altijd_rampzalig.html"
target=_blank name="mantelzorg ontslagen">Jet Bussemaker over de thuiszorg:
‘Gedwongen ontslagen zijn niet altijd rampzalig’
(Zorg + Welzijn
Magazine, oktober 2007)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=x7v0b&m=nojC&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.

Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.