Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

130 welzijnswerkers op straat in Amsterdam Zeeburg (2 reacties)

Het welzijnswerk in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg is opnieuw aanbesteed. De huidige aanbieder Welzijn aan het IJ greep naast de opdracht en moet nu zijn gehele personeel ontslaan. Directeur Marcel Deijl: ‘Marktje spelen zonder fatsoenlijke spelregels leidt niet tot betere kwaliteit.’
130 welzijnswerkers op straat in Amsterdam Zeeburg (2 reacties)

Door Martin Zuithof -
href="http://www.zeeburg.nl/politiek_bestuur_en/dagelijks_bestuur">Stadsdeel
Zeeburg
(42.000 inwoners) gaf in 2004 aanzet tot oprichting van
href="http://www.welzijnza.nl/docs/BPWebSite.asp?ID=%7BE297F8B2%2D714E%2D4020%2D8C87%2D6B095AB3EB41%7D"
target=_blank name="Welzijn aan het IJ">Welzijn aan het IJ

, nadat binnen een jaar twee
instellingen failliet waren gegaan. (Foto: Directeur Marcel Deijl)Failliete boedel


dossiers/id20105-63076/albert_van_wingerden_over_de_groeistrategie_van_alcides_voor_een_sterke_concurrentiepositie_heb_je_massa_nodig.html">Alcides
had in 2003
net de boedel van het failliete
dossiers/id20105-63071/de_teloorgang_van_stichting_welzijn_zeeburg_ondernemen_in_welzijn_is_idiotie.html"
target=_blank name="Welzijn Zeeburg">Welzijn Zeeburg

overgenomen en ging vervolgens zelf over de kop. Na onderzoek van de deelraad
concludeerde het stadsdeel bestuur dat marktwerking in de welzijnssector niet
mogelijk bleek. Daarop besloot Zeeburg tot oprichting van een eigen nieuwe
stichting, die de tijd zou krijgen om een goed welzijnsaanbod te
ontwikkelen.Drie aanbieders

Drie jaar later besluit GroenLinks-wethouder Jan Hoek
tot aanbesteding van het welzijnswerk én een bezuiniging op ‘het sociale domein’
van 1,2 miljoen euro. De drie bestaande aanbieders – Dynamo (voor
maatschappelijke dienstverlening), Opbouwwerk Noord en Welzijn aanhet IJ
(sociaal-cultureel werk) – grijpen naast de opdracht.
href="http://www.welzijnza.nl/docs/bpwebsite.asp?SiteName=Welzijn+ZuiderAmstel">Marcel
Deijl, directeur van Welzijn aan het IJ en Welzijn Zuideramstel,

moet nu al het personeel in Zeeburg ontslaan.Waarom die forse bezuiniging op het welzijnswerk?‘Dat is voor
mij diffuus. Ik moet er naar gissen, maar het heeft natuurlijk alles met
prioriteitsstelling te maken. Als je de wethouder vraagt of we niet geleverd
hebben wat is afgesproken, zeggen ze dat dat wel zo is.''We waren ook volop bezig met vernieuwen. In Zeeburg hebben we bijvoorbeeld
het project Trendy Maroc Star opgezet. Een empowermentmethodiek waarbij allerlei
wijkbewoners en de woningcorporaties betrokken zijn. We hebben een complete
pedagogische lijn ontwikkeld van het kinder- tot en met het jongerenwerk.
Vernieuwen is bij het welzijnswerk vanzelfsprekend.’Het stadsdeel heeft in 2004 een eigen welzijnsstichting opgericht en
die wordt nu weer afgeschaft. Zit er lijn in het beleid?‘Geen enkele. Neem de
oprichting van een jongerencentrum, dat in 2007 in wijkcentrum het
Karrewiel moest worden ondergebracht. Het betekende talloze notities, adviezen, debatten en inspraakavonden
in de buurt. Jongeren waren bij de voorbereiding betrokken
en het moest een groot nieuw jongerencentrum worden, met twee kleine lokaties.
Ik ben er een jaar mee bezig geweest om alle bestaande activiteiten daar uit te
plaatsen. Vervolgens vertrekt de ambtenaar die het initiatief nam en besluit
de wethouder dat het jongerencentrum toch beter op het Makkassarplein kan komen. Dat
is een dichtbevolkt plein, met veel minder ruimte en midden tussen de
koffieshops. Er zit geen enkele lijn in.’Heeft u uw bedrijfsvoering wel op orde?‘De wethouder komt steeds met het
voorbeeld dat zijn kind bij ons voor een paar euro naar allerlei cursussen kan.
Door dat steeds te herhalen creëert hij het beeld
dat we de zaak niet op orde hebben. Hij vraagt niet direct waarom hebben jullie
geen prijsdifferentiatie, maar creëert een beeld dat het niet goed zit, dat we niet commercieel
genoeg zijn. We zijn één van de weinige financieel solide welzijnsorganisaties in
Amsterdam en bovendien werken we vanaf de start als enige in de stad
conform de WILL-systematiek.'U heeft de aanbesteding verloren en u had zich daarop kunnen
voorbereiden, zegt de wethouder.‘Je
reinste flauwekul. Hadden we ons personeel dan eerder collectief moeten
ontslaan? Nu blijkt dat de nieuwe aanbieder zich op voorhand niet verplicht
voelt zich te houden aan de CAO welzijn. Die CAO is een vangnet bij de overname
van personeel en daarmee kunnen werknemers zich op hun rechtspositie
beroepen.''Het stadsdeel zegt nu dat het zich niet het personeelsbeleid van
welzijnsaanbieders kan bemoeien. Bij de faillissementen waar het stadsdeel
eerder partij was, heeft het steeds geëist dat de nieuwe aanbieder het
voltallige personeel zou overnemen.’Wordt deze vorm van aanbesteden in de welzijnssector nu een trend zoals
in de thuiszorg?‘Ik ken nog geen andere voorbeelden waar het zo loopt.
Ik hoop ook niet dat het een trend wordt. Het is een idee-fixe te denken dat
aanbesteden per definitie leidt tot de beste prijs-kwaliteitverhouding. De
financiële risico’s die bij marktwerking horen zullen toch gedekt moeten worden.
Marktje spelen zonder fatsoenlijke spelregels leidt niet tot betere
kwaliteit.''Het stadsdeel laat nu drie organisaties achter die
gepokt en gemazeld zijn in het welzijnswerk. In ZuiderAmstel hebben we met
adviesbureau BMC stappen voorwaarts gezet om tot een betere rolverdeling te komen
tussen welzijnsaanbieder en lokaal bestuur. Onze statuten, opgesteld door het stadsdeel,
maken het ons onmogelijk om buiten Zeeburg te opereren en de subsidieverordening maximeert
ons vrije vermogen. De winnende partij had die beperkingen
niet.’Zie het dossier:
dossiers/id54003/alcides_en_andere_omvallende_welzijnsinstellingen.html"
target=_blank name=Dossiers> 'Alcides en andere omvallende
welzijnsinstellingen'


Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=yzCxb&m=7BUC&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie.

Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Reactie 1:

Na het lezen van dit verhaal is mijn conclusie keihard: ook hier wordt
aanbesteding gebruikt om van iets af te komen. Punt uit! Dick van
den BoutReactie 2:

Wat mij opvalt is dat het lijkt alsof de wet overgang van onderneming
niet van toepassing zou zijn. De CAO Welzijn staat hier buiten. Deze bepaalt dat
in geval van de overdracht van zeggenschap van een instelling er een sociaal
plan moet komen. Werknemers kunnen zich op het standpunt stellen dat sprake is
van overgang van onderneming en zij derhalve niet ontslagen kunnen worden.
Volgens het Sophie Redmond arrest van het Europees Hof uit 1993 is de wet
overgang van onderneminmg in beginsel van toepassing als subsidie overgaat naar
een andere organisatie, die soortgelijke activiteiten met de subsidie gaat
verrichten als de organisatie die oorspronkelijk de subsidie ontving. Of
inderdaad sprake is van overgang van onderneming, zal uit de concrete feiten en
omstandigheden duidelijk moeten worden.Hamvraag is of de identiteit van de organisatie in stands is gehouden. Dat
kan onder meer worden afgeleid uit de doelgroepen die bediend worden, de aard en
inhoud van de activiteiten en de accommodaties waarin de activiteiten worden
verzorgd. Alwien Bogaart,senior adviseur
DSP-groep.Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.