Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Corporaties zien kansen in WMO

Corporaties zijn goed op de hoogte van het doel en de inhoud van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tweederde (65 procent) ziet zelfs kansen vanwege een betere integratie van wonen, zorg en welzijn en verbetering van de leefbaarheid en burgerparticipatie.
Corporaties zien kansen in WMO


Dat blijkt uit een consultatie van het
href="http://www.aedeswcp.nl/cgi-bin/as.cgi/0317000/c/start/file=/9317000/1f/j9vvgbaknlfwby0/vhhojdf7agpy"
target=_blank name="Aedes Ledenpanel">Aedes-ledenpanel
in december en
januari. 81 van de 239 panelleden vulden de vragenlijst in en stuurden die
terug. Bijna alle respondenten gaven aan goed op de hoogte te zijn van de
WMO.Budgettaire problemen

Veel corporaties verwachten wel invoeringsproblemen. Onder meer omdat
gemeenten er nog niet klaar voor zijn, maar ook vanwege te verwachten
budgettaire problemen. Daarnaast vormen de aanbestedingen in de thuiszorg
volgens de corporaties een belangrijk struikelblok.Nulmeting

Dit onderzoek is te zien als een 'nulmeting'. Aedes wil ook weten hoe de
corporaties tegen de uitwerking van de WMO in hun gemeente aankijken, welke
kansen en bedreigingen zij zien en of zij mogelijk al initiatieven met gemeenten
en zorgaanbieders ontplooien.SamenwerkingUit de consultatie blijkt verder dat veel
respondenten al samenwerken op het terrein van de WMO met lokale partijen, zoals
gemeenten en non-profitorganisaties. De komst van de WMO geleid heeft tot onder
andere wijkontwikkelingsplannen of de oprichting van een gezamenlijk loket.
Vooral welzijn

Vooral met welzijnsinstellingen heeft dit geleid tot onder andere ondersteuning
van buurtinitiatieven, bestrijding van sociaal isolement en welzijn in
woon-zorgcomplexen. Contacten met zorgaanbieders zijn minder geïntensiveerd,
maar richten zich op plannen op allochtonen, wijkservice, zorggaranties en
woningen voor mantelzorgers.Woon-zorg-welzijnconcepten

Als aanbeveling werd meegegeven dat zij meer aandacht willen voor welzijn,
zingeving en het doorbreken van isolement bij burgers, evenals een recept voor
de ontwikkeling van woon-zorg-welzijn-concepten.

Link: Aedesnet,
href="http://www.aedeswcp.nl/cgi-bin/as.cgi/0317000/c/start/file=/9317000/1f/j9vvgbaknlfwby0/vhhojdf7agpy"
target=_blank name="Kansen WMO">Corporaties zien kansen in WMO
, VNG,
href="http://www.vngnet.nl/smartsite.dws?id=63128" target=_blank
name=VNGNET>Regie over achterstandswijken blijft bij gemeenten
Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews_singleeditorschoice1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/70738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_home_content/index.html"
target=_blank name="Miljarden voor achterstandswijken">Corporaties steken
miljarden in achterstandwijken
(Zorg + Welzijn, 23 januari 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/67997/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name="Corporaties verantwoordelijk">Minister Winsemius (VROM):
'Corporaties moeten verantwoordelijkheid nemen'
(Zorg + Welzijn, 17 november
2006);
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20105/tsge_portlet_zw_searchitemId/52780/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name="Winsemius WRR">Pieter Winsemius (WRR): ‘Pechtold houdt zich
nu wel heel erg stil’
(Nieuwsbrief Zorg + Welzijn, 24 februari 2006);
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20107/tsge_portlet_zw_searchitemId/65663/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name="Welzijn hard als stenen">Steeds meer corporaties bemoeien
zich met welzijn. ‘Maak welzijn net zo hard als stenen’. Achtergrond.
(Zorg + Welzijn Magazine, september 2006)

Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=xDe73&m=gC5T&s=YKpyQ3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.


Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.