Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Troonrede: Nederland beter voorbereid op toekomst

Het kabinet heeft met zijn ingrepen van de afgelopen regeerperiode ,,een stevige basis gelegd'' voor de komende jaren. ,,Ons land staat er sterk voor. Nederland werkt'', zei koningin Beatrix dinsdagmiddag in de troonrede.
Troonrede: Nederland beter voorbereid op toekomst

De majesteit maakte duidelijk dat er veel van burgers is gevraagd, maar dat
Nederland nu ,,beter voorbereid is op de toekomst''. De Rijksbegroting is in
evenwicht, aldus de koningin. Nederland is weer concurrerender, er zijn meer
mensen aan het werk en de koopkracht van burgers neemt toe. De koningin
noemde onder meer de invoering van een ,,sociaal en solide zorgstelsel'' dit
jaar. Hierdoor en door andere maatregelen is het aantal uitkeringen voor
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand voor het eerst sinds jaren
gedaald.Solide brugDoor het kabinetsbeleid zijn volgens de
koningin ,,de voorwaarden voor het behoud van de AOW en andere collectieve
voorzieningen voor volgende generaties'' geschapen. De Rijksbegroting voor 2007
is daardoor ,,een solide brug naar de toekomst''.

Wachtlijsten jeugdzorg

De koningin noemde in de troonrede een aantal maatregelen voor komend jaar,
zoals meer geld voor politieagenten, het wegwerken van de wachtlijsten in de
jeugdzorg en de verlenging van de leerplicht tot 18 jaar voor jongeren die
onvoldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt.


Toekomstvast

Het kabinet wil met zijn beleid ,,Nederland toekomstvast'' maken. Dat
gebeurt langs vier hoofdlijnen: door meer mensen aan het werk te helpen, de
veiligheid te vergroten, voor meer respect te zorgen en de regeldruk te
verminderen. Premier Jan Peter Balkenende heeft dat dinsdag gezegd in een
toelichting op de troonrede.LoonmatigingVolgens de premier staat Nederland er weer
beter voor. Dat is volgens hem te danken aan het kabinetsbeleid, maar vooral
,,aan de inzet van mensen zelf''. Hij wees op de harde maatregelen die het
kabinet heeft moeten nemen en op de loonmatiging.

Volgens Balkenende is er ,,veel bereikt''. Het
aantal uitkeringen is deze kabinetsperiode met 237.000 gedaald. Dat is volgens
de premier in de afgelopen veertig jaar maar één keer voorgekomen. Bovendien is
de werkgelegenheid volgend jaar beter dan in het ,,topjaar 2001''.


Veiligheid

Over de veiligheid zei de premier dat het aantal vermogens- en
geweldsdelicten in vier jaar tijd met 10 procent is afgenomen. Het kabinet gaat
,,investeren in politie.'' Het kabinet wil ,,ingrijpen als mensen over de
schreef gaan, en minder gedogen''.


Klik op deze link voor de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1channel/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/65003/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
target=_blank> hele tekst van de troonrede
.Na 16.00 uur kunt u alle
begrotingen lezen in
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/54601/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
target=_blank>Dossier Prinsjesdag 2006
.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.