Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Lage scholing belangrijkste oorzaak werkloosheid Marokkanen'

Een te laag opleidingsniveau is de belangrijkste reden dat veel Marokkaanse jongeren er niet in slagen een baan te vinden. Discriminatie op de arbeidsmarkt verklaart maar een klein deel van de hoge werkloosheid, stelt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken.
'Lage scholing belangrijkste oorzaak werkloosheid Marokkanen'


Omdat er relatief veel Marokkaanse jongeren zijn is het effect van de hoge jeugdwerkloosheid op de
gemiddelde werkloosheid groter dan bij autochtonen. Verder zijn er binnen deze
groep relatief veel éénoudergezinnen. Worden de cijfers daarop 'gecorrigeerd'
dan ligt de werkloosheid onder allochtonen slechts enkele procenten boven de
werkloosheid onder autochtonen. Discriminatie verklaart slechts een klein deel
van de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren.



Beeldvorming


href="http://www.regering.nl/bewindslieden/kabinet/stasvanhoof.jsp">Staatssecretaris
Van Hoof
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei
dit bij de start van de campagne 'Trendy Maroc Star in NL' in Amsterdam. De
campagne moet bijdragen aan betere beeldvorming over Marokkaanse jongeren en
meer zelfvertrouwen bij de jongeren zelf.



Gemiste kans

Van Hoof noemde het onder meer een gemiste kans dat veel allochtone
jongeren een opleiding onder hun kunnen kiezen, wat weer hun kansen op de
arbeidsmarkt verkleint. Hij pleitte ervoor deze jongeren veel actiever te
stimuleren om op een hoger onderwijsniveau te starten. Van Hoof riep ook de
Marokkaanse gemeenschap op hierin een actieve rol te spelen. 'Duw de jongelui de
goede kant op en duw ze vooral niet in een slachtofferrol', aldus de
staatssecretaris.



Rolmodellen

Het doorbreken van negatieve beeldvorming en het
stimuleren van jongeren is niet alleen voor jongeren van Marokkaanse
afkomst belangrijk. Behalve deze campagne ondersteunt staatssecretaris Van Hoof
ook andere initiatieven die zich richten op allochtone jongeren in het algemeen.
Zoals ‘Kleurrijk
Nederland werkt!
waar teams met allochtone rolmodellen worden ingezet om
jongeren aan te spreken en te motiveren. Ook bij het project
‘Jongerenambassadeurs’ van het Landelijk
Overleg Minderheden






stimuleren
allochtone jongerenambassadeurs jongeren de stap naar werk of een
vervolgopleiding te zetten.



Lees meer over
href="http://www.zorgwelzijn.nl/search/marokkaanse jongeren">Marokkaanse
jongeren
.



Meer weten? Lees dan ook de
href="nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich
href="nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
target=_blank>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.