Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Politieke stilte rond wachtlijsten speciaal onderwijs

Voor ruim tweeduizend kinderen met een handicap begint het schooljaar slecht. Ze staan op een wachtlijst en het ziet er niet naar uit dat ze snel naar een geschikte school kunnen. Steeds meer kinderen met gedrags- of psychiatrische problemen krijgen een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Die scholen hebben echter een tekort aan geld, personeel en lokalen.
Politieke stilte rond wachtlijsten speciaal onderwijs

Door Olga van Hattum - 'Ik vind het merkwaardig dat
blijkbaar geaccepteerd is dat die wachtlijsten zo hoog zijn.'
Dat zegt Angelien
Eijsink, Tweede Kamerlid van de PvdA. Zij presenteerde dinsdag op de Berg en
Boschschool in Bilthoven een actieplan tegen de wachtlijsten voor het speciaal
onderwijs. Geen politieke opwindingKinderen
willen wel naar school, maar er is geen plek of geen enkele school wil hen
hebben. Eijsink verbaast zich erover dat de thuiszitters niet meer politieke
opwinding veroorzaken. Thuiszitten is immers strijdig is met de internationale
rechten van het kind en de Nederlandse leerplicht, die al sinds 1900 geldt.
Steun voor actieplanHet kamerlid heeft bij
haar actieplan de steun van een tiental organisaties, waaronder de Algemene
Onderwijsbond (AOb), Onderwijsbond CNV, Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
Nederland (CG-Raad) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Vooral
leerlingen met autisme en andere ontwikkelingsproblemen lijken de wachtlijsten
te vullen. 'En deze kinderen zijn al zo kwetsbaar. Hun problematiek wordt door
de wachtlijsten alleen maar erger.' Bureaucratie
aanpakken
Eijsink vindt dat eerst moet worden erkend dat de
wachtlijsten een probleem vormen. 'Maar we moeten woorden omzetten in daden',
zegt ze. 'Ik pleit voor meer ondersteuning, adequate huisvesting en betere
ambulante begeleiding, voor kind én leerkracht.' Verder wil Eijsink dat de
bureaucratie wordt aangepakt. 'Nu zien vaak vijf mensen het dossier, en één
iemand het kind. Dat kan natuurlijk niet. Er moet wel een procedure zijn, maar
die moet niet te ver van de school en het kind af
staan.' FinancieringOok de wijze van
financiering moet veranderen, vindt Eijsink. 'Het huidige systeem van
nafinanciering brengt veel scholen in moeilijkheden. Ze hebben gewoonweg niet de
reserves om de oplopende kosten voor te schieten.' De Bilthovense Berg en
Boschschool heeft bijvoorbeeld 320 leerlingen en richt zich op autistische
kinderen tussen de vier en achttien jaar. Directeur Pieter Greidanus: 'Een
groeiende school krijgt na vijf maanden extra geld voor boeken en personeel. De
eerste maanden moet de school het zelf opbrengen. Dit jaar groeien we met 54
leerlingen.' Geen plaatsAan het begin van het
nieuwe schooljaar (2006/2007) kan Greidanus 35 leerlingen geen plaats bieden.
Slechts een kleine minderheid van Greidanus' scholieren komt uit Bilthoven.
Tientallen kinderen komen uit Utrecht, maar die gemeente wil, althans
financieel, niet erkennen dat de Berg en Boschschool een deel van de Utrechtse
onderwijsvraag beantwoordt. Cijfers
onderwijsinspectie
Volgens cijfers van de
Onderwijsinspectie is het aantal leerlingen met leer- en gedragsstoornissen in
anderhalf jaar tijd met 23 procent gegroeid. Sinds 1992 is dat aantal zelfs meer
dan verdubbeld. De groei is het grootst onder leerlingen met leerlinggebonden
financiering, het zogeheten rugzakje. In de periode 2003 tot 2005 is
dat aantal vervijfvoudigd tot ruim 4.400 rugzakleerlingen.
Links:
href="http://www.angelieneijsink.pvda.nl/renderer.do/menuId/78030/clearState/true/sf/78030/returnPage/78030/itemId/277101/realItemId/277101/pageId/78047/instanceId/78108/"
target=_blank>Website Angelien Eijsink met
info over actie en downloads
;
href="http://www.staatvanhetonderwijs.nl/index.asp" target=_blank>De staat van het onderwijs
, Rapport van de
Onderwijsinspectie; Website
href="http://www.bergenbosch-school.nl" target=_blank>Berg en Boschschool


Lees ook:
href="dhtmled5://portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/54946/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank>Kritiek zwelt aan rondom
leerlinggebonden financiering: ‘De bureaucratie nekt het rugzakje’
, Zorg + Welzijn
Magazine, 17 maart 2004

Meer weten? Lees dan ook de
gratis

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Zorg
+ Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">aanmelden

.

target=_blank>De laatste nieuwsbrief leest u via deze
link

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.