Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Oplossing voor psychiatrische patiënten in geldnood

Gemeenten mogen voortaan bijzondere bijstand verstrekken aan mensen die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarmee kunnen ze voorkomen dat patiënten in financiële problemen raken. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil hiervoor de Wet werk en bijstand aanpassen.
Oplossing voor psychiatrische patiënten in geldnood

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die
class="" id=""
href="http://www.regering.nl:80/bewindslieden/kabinet/minhoogervorst.jsp"
target="" name="">minister Hoogervorst
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, mede namens
href="http://www.regering.nl/bewindslieden/kabinet/stasvanhoof.jsp">Van Hoof

en minister
href="http://www.regering.nl/bewindslieden/kabinet/mindonner.jsp">Donner

(Justitie) vandaag naar de Tweede Kamer

heeft gestuurd.Onbedoeld effect

Volgens de huidige bijstandswet is het niet toegestaan om ‘degene die
rechtens zijn vrijheid is ontnomen’ bijstand te geven. Zo voorkomt de wet dat
mensen die bijvoorbeeld een gevangenisstraf uitzitten en geen kosten maken voor
levensonderhoud een uitkering krijgen. Onbedoeld effect is echter dat sommige
psychiatrische patiënten bij een gedwongen opname in de knel komen. Ze kunnen
bijvoorbeeld de premie voor hun zorgverzekering niet meer betalen waardoor ze
onverzekerd raken. De aanpassing van de wet geldt alleen voor deze laatste
groep.Persoonlijke omstandigheden

Gemeenten voeren de bijzondere bijstand uit. Zij mogen zelf beslissen hoe
hoog de uitkering moet zijn. Op die manier kunnen ze de regeling goed afstemmen
op de persoonlijke omstandigheden van degene die bijzondere bijstand aanvraagt.
De hoogte van de uitkering kan afhangen van de hoogte van de ziektekostenpremie,
huisvestingskosten en andere persoonlijke uitgaven.Compensatie

Staatsecretaris Van Hoof wil het wetsvoorstel zo snel mogelijk aan de
Tweede Kamer aanbieden. Vooruitlopend op de wetswijziging mogen gemeenten al
bijzondere bijstand aan de doelgroep verstrekken. Naar schatting komen 4200
mensen die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek, in aanmerking
voor bijzondere bijstand. Gemeenten worden voor deze bijzondere uitgaven
gecompenseerd.Lees ook:


href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/54738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>'Recht op bijstand ggz-patiënten beter regelen',
Zorg +
Welzijn nieuwsbrief, 7 april 2006;
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/59543/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html">Pgb
psychiatrische patiënten bedreigd
, Zorg + Welzijn nieuwsbrief, 22 juni 2006
Meer weten? Lees dan ook de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
target=_blank>Door hier te klikken leest u de laatste editie


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.