Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Gerdi Verbeet: 'Eigen bijdragen in de WMO ontmoedigen mantelzorg'

Gerdi Verbeet, Tweede Kamerlid voor de PvdA, wil dat staatssecretaris Ross (VWS) de regeling voor eigen bijdragen in de WMO opnieuw onder de loep neemt. Iemand die na 1 januari gebruik maakt van mantelzorg, moet misschien meer eigen bijdrage betalen voor WVG-voorzieningen, dan iemand die thuiszorg heeft. 'Dat zou heel tegenstrijdig zijn.'
Gerdi Verbeet: 'Eigen bijdragen in de WMO ontmoedigen mantelzorg'Door Martin Zuithof - Op 1 januari worden gemeenten
verantwoordelijk voor de steun aan hulpbehoevende ouderen en gehandicapten. Er wordt in de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html">Wet
maatschappelijke ondersteuning
(WMO)

een beroep op deburger gedaan om zelf een oplossing te zoeken, voordat hij bij de
overheid aanklopt.Anticumulatie bepaling

In het Koninklijk Besluit 'Eigen bijdragen WMO', dat vlak voor de zomer is aangenomen, is een
zogeheten 'anticumulatie bepaling' opgenomen. Dit betekent dat mensen die
nu van verschillende voorzieningen gebruik maken - zoals uit de Wet voorzieningen gehandicapten
en de thuiszorg vanuit de AWBZ - na 1 januari een eigen bijdrage
tot een bepaald maximum moeten betalen.Voor mensen die alleen WVG-voorzieningen gebruiken en daardoor niet onder 'anticumulatie bepaling' vallen,
geldt dit maximum niet. Zo zouden mensen die gebruik maken van
thuiszorg en WVG een eigen bijdrage van 500 euro moeten betalen en anderen
met alleen een WVG-voorziening zelfs tot maximaal 800 euro.Contraproductief


target=_blank name="Gerdi Verbeet">Gerdi Verbeet, Tweede Kamerlid van de
PvdA


,
vraagt staatssecretaris Ross nu deze kwestie uit te zoeken. 'Mensen
die geen thuiszorg hebben, en alleen gebruik maken van WVG-diensten, blijken nu duurder
uit te zijn dan mensen die zowel thuiszorg als WVG-voorzieningen hebben. Dat is buitengewoon
contraproductief als je wilt bevorderen dat mensen eerst in eigen kring eruit
proberen te komen.’‘We proberen met de WMO op allerlei manieren mensen meer te steunen bij zelfstandig wonen. De
gemeente heeft nu voor het eerst de wettelijke taak voor het ondersteunen van
mantelzorgers en vrijwilligers, maar dat moet je niet onderuit halen door het
financieel onaantrekkelijk te maken als mensen geen gebruik maken van thuiszorg.
Dat zou heel tegenstrijdig zijn.''Slechte PGB-verordening vernietigen'

Daarnaast heeft de WMO-specialiste van de PvdA nog wel wat vragen
rond de invoering van de nieuwe wet. Zo roept ze staatssecretaris Ross op te
controleren dat gemeenten in hun WMO-verordening ‘het persoonsgebonden budget’ goed
regelen. 'Als gemeenten verordeningen maken die het PGB onvoldoende recht doen,
dan moeten die door de staatssecretaris voor vernietiging worden voorgedragen
bij de Kroon. De staatssecretaris heeft dat ook toegezegd in de Kamer.’Eén
WMO-loket


Verder wil Verbeet dat de staatssecretaris ook goed toeziet op de invoering
van ‘het WMO-loket’ in de gemeenten. 'Nu blijkt dat door de marktwerking
het loket onder druk komt. Sommige partijen in de zorg willen liever niet dat
burgers op de hoogte zijn van alle keuzemogelijkheden in bijvoorbeeld de
thuiszorg. Bepaalde aanbieders willen die informatie zelf beheren en doen liever
niet mee aan een gemeentelijk WMO-loket. Voor burgers is dat heel
onoverzichtelijk.'‘Kijk alleen maar naar de huidige problemen in de thuiszorg', vervolgt ze.
'De ene thuiszorginstelling heeft geen financiële ruimte meer, maar vertikt het
om mensen door te verwijzen naar andere organisaties die die ruimte nog wel
hebben. Ik wil dat er een onafhankelijk loket komt, waar je niet alleen niet
geïndiceerd wordt, maar ook te weten komt waar nog plaats is. De plicht van de
gemeente om een loket te maken, heeft de Tweede Kamer via amendementen in de WMO
vastgelegd. Als gemeenten zich daar niet aan houden, moet Ross om de tafel met
VNG, als vertegenwoordiger van de gemeenten.’Verschillende
gemeenten maken zich ook zorgen over de betaalbaarheid van de WMO. Hoe ziet u
dat?

‘Gemeenten spelen een ingewikkelde rol. Ze
hebben zelf gekozen voor het ijkjaar 2005, in de verwachting dat er in 2006
minder indicaties afgegeven zouden worden. In werkelijkheid zijn er nu
veel meer indicaties. Eén ding is voor mij helder: als mevrouw Jansen nu drie
uur thuiszorg heeft, moet ze die in 2007 ook hebben.'


'Het is me worst wie dat betaalt, maar die mevrouw mag daar niet de dupe
van zijn. We moeten goed volgen waar sprake van onwil is en waar men een reëel
probleem heeft. De regeringspartijen hebben toegezegd dat er voldoende
budget moet zijn, de WMO mag geen bezuinigingsoperatie zijn. De kwaliteit van de
dienstverlening voor de burgers mag er alleen op vooruit
gaan.’ Er zijn
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/62991/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_blank name=Aarts>wethouders
die denken dat de middelen
schaarser worden als bijvoorbeeld het aantal ouderen toeneemt.

‘Dat kan niet, want in het verdeelmodel is een parameter
opgenomen die demografische gegevens meeneemt. Als in een gemeente de
veroudering snel gaat, er dus meer ouderen komen, krijgen ze daarvoor ook meer
geld.’Link:
name=Mantelzorg>PvdA maakt zich zorgen over de mantelzorg
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews_singleeditorschoice1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/63119/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_home_content/index.html"
target=_blank name="Hans-Martin Don">‘Ross maakt mensen bang net nu de WMO eraan
komt’
, Zorg + Welzijn Webnieuws, 21 augustus 2006;
class=""
id="" portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/62991/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html" target=_blank name="Wethouder Aarts" >Tilburgse wethouder Aarts over
aanbesteding: ‘Bij de WMO is straks zeker sprake van schaarste’
, Zorg +
Welzijn Nieuwsbrief, 17 augustus 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/62007/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>CG-Raad: 'WMO leidt tot hoge eigen bijdragen gehandicapten en
zieken'
, Zorg + Welzijn Nieuwsbrief 03 augustus 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/61399/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html "
target=_blank>Onderzoek naar wachtlijsten thuiszorg
, Zorg + Welzijn
Nieuwsbrief, 24 juli 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/57369/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>Niet bang maar ongerust over ‘spookverhalen’ Wmo
, Zorg + Welzijn
Nieuwsbrief 18 mei 2006;
href="http://www.gemeente.nu/portal/gemeente.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_loketten_welzijn_nieuws/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1search/true/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1channelId/1214/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1id/59573/_desktopLabel/gemeente/index.html"
target=_blank name="Inkomensgevolgen van WMO">Kamer bezorgd over
inkomensgevolgen WMO
, Gemeente.nu, 23 juni 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/52426/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=wmo-PILOTS>Gretigheid en angst wisselen elkaar af rondom
start WMO-pilots
, Zorg + Welzijn Magazine 15, 7
september 2005Meer weten? Lees dan ook de gratis
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
.
Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>aanmelden
. De laatste nieuwsbrief
leest u

href="http://vedm.net/click2?l=5HEyU&m=2qCd&s=kKXxDU" target=_blank
name="Nieuwsbrief 30">via deze link
.

Foto

  • Gerdi Verbeet: 'Eigen bijdragen in de WMO ontmoedigen mantelzorg'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.