Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Gerdi Verbeet: 'Eigen bijdragen in de WMO ontmoedigen mantelzorg'

Gerdi Verbeet, Tweede Kamerlid voor de PvdA, wil dat staatssecretaris Ross (VWS) de regeling voor eigen bijdragen in de WMO opnieuw onder de loep neemt. Iemand die na 1 januari gebruik maakt van mantelzorg, moet misschien meer eigen bijdrage betalen voor WVG-voorzieningen, dan iemand die thuiszorg heeft. 'Dat zou heel tegenstrijdig zijn.'
Gerdi Verbeet: 'Eigen bijdragen in de WMO ontmoedigen mantelzorg'


Door Martin Zuithof - Op 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor
de steun aan hulpbehoevende ouderen en gehandicapten. Er wordt in de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html">Wet
maatschappelijke ondersteuning
(WMO) een beroep op de burger gedaan om
zelf een oplossing te zoeken, voordat hij bij de overheid aanklopt.Anticumulatie bepaling

In het Koninklijk Besluit 'Eigen bijdragen WMO', dat vlak voor de zomer is
aangenomen, is een zogeheten 'anticumulatie bepaling' opgenomen. Dit betekent
dat mensen die nu van verschillende voorzieningen gebruik maken - zoals uit de
Wet voorzieningen gehandicapten en de thuiszorg vanuit de AWBZ - na 1 januari
een eigen bijdrage tot een bepaald maximum moeten betalen.Voor mensen die alleen WVG-voorzieningen gebruiken en daardoor niet onder
'anticumulatie bepaling' vallen, geldt dit maximum niet. Zo zouden mensen die
gebruik maken van thuiszorg en WVG een eigen bijdrage van 500 euro moeten
betalen en anderen met alleen een WVG-voorziening zelfs tot maximaal 800
euro.Contraproductief


name="Gerdi Verbeet">Gerdi Verbeet, Tweede Kamerlid van de PvdA
, vraagt
staatssecretaris Ross nu deze kwestie uit te zoeken. 'Mensen die geen thuiszorg
hebben, en alleen gebruik maken van WVG-diensten, blijken nu duurder uit te zijn
dan mensen die zowel thuiszorg als WVG-voorzieningen hebben. Dat
is buitengewoon contraproductief als je wilt bevorderen dat mensen eerst in
eigen kring eruit proberen te komen.’‘We proberen met de WMO op allerlei manieren mensen meer te steunen bij
zelfstandig wonen. De gemeente heeft nu voor het eerst de wettelijke taak voor
het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, maar dat moet je niet
onderuit halen door het financieel onaantrekkelijk te maken als mensen geen
gebruik maken van thuiszorg. Dat zou heel tegenstrijdig zijn.''Slechte PGB-verordening vernietigen'

Daarnaast heeft de WMO-specialiste van de PvdA nog wel wat vragen rond de
invoering van de nieuwe wet. Zo roept ze staatssecretaris Ross op te controleren
dat gemeenten in hun WMO-verordening ‘het persoonsgebonden budget’ goed regelen.
'Als gemeenten verordeningen maken die het PGB onvoldoende recht doen, dan
moeten die door de staatssecretaris voor vernietiging worden voorgedragen bij de
Kroon. De staatssecretaris heeft dat ook toegezegd in de Kamer.’Eén WMO-loket

Verder wil Verbeet dat de staatssecretaris ook goed toeziet op de invoering
van ‘het WMO-loket’ in de gemeenten. 'Nu blijkt dat door de marktwerking het
loket onder druk komt. Sommige partijen in de zorg willen liever niet dat
burgers op de hoogte zijn van alle keuzemogelijkheden in bijvoorbeeld de
thuiszorg. Bepaalde aanbieders willen die informatie zelf beheren en doen liever
niet mee aan een gemeentelijk WMO-loket. Voor burgers is dat heel
onoverzichtelijk.'‘Kijk alleen maar naar de huidige problemen in de thuiszorg', vervolgt ze.
'De ene thuiszorginstelling heeft geen financiële ruimte meer, maar vertikt het
om mensen door te verwijzen naar andere organisaties die die ruimte nog wel
hebben. Ik wil dat er een onafhankelijk loket komt, waar je niet alleen niet
geïndiceerd wordt, maar ook te weten komt waar nog plaats is. De plicht van de
gemeente om een loket te maken, heeft de Tweede Kamer via amendementen in de WMO
vastgelegd. Als gemeenten zich daar niet aan houden, moet Ross om de tafel met
VNG, als vertegenwoordiger van de gemeenten.’Verschillende gemeenten maken zich ook zorgen over de
betaalbaarheid van de WMO. Hoe ziet u dat?
‘Gemeenten spelen
een ingewikkelde rol. Ze hebben zelf gekozen voor het ijkjaar 2005, in de
verwachting dat er in 2006 minder indicaties afgegeven zouden worden. In
werkelijkheid zijn er nu veel meer indicaties. Eén ding is voor mij helder: als
mevrouw Jansen nu drie uur thuiszorg heeft, moet ze die in 2007 ook
hebben.''Het is me worst wie dat betaalt, maar die mevrouw mag daar niet de dupe
van zijn. We moeten goed volgen waar sprake van onwil is en waar men een reëel
probleem heeft. De regeringspartijen hebben toegezegd dat er voldoende
budget moet zijn, de WMO mag geen bezuinigingsoperatie zijn. De kwaliteit van de
dienstverlening voor de burgers mag er alleen op vooruit
gaan.’ Er zijn
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/62991/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_blank name=Aarts>wethouders
die denken dat de middelen schaarser
worden als bijvoorbeeld het aantal ouderen toeneemt.
‘Dat kan
niet, want in het verdeelmodel is een parameter opgenomen die demografische
gegevens meeneemt. Als in een gemeente de veroudering snel gaat, er dus meer
ouderen komen, krijgen ze daarvoor ook meer geld.’Link:
name=Mantelzorg>PvdA maakt zich zorgen over de mantelzorg
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews_singleeditorschoice1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/63119/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_home_content/index.html"
target=_blank name="Hans-Martin Don">‘Ross maakt mensen bang net nu de WMO eraan
komt’
, Zorg + Welzijn Webnieuws, 21 augustus 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/62991/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_blank name="Wethouder Aarts">Tilburgse wethouder Aarts over
aanbesteding: ‘Bij de WMO is straks zeker sprake van schaarste’
, Zorg +
Welzijn Nieuwsbrief, 17 augustus 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/62007/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>CG-Raad: 'WMO leidt tot hoge eigen bijdragen gehandicapten en
zieken'
, Zorg + Welzijn Nieuwsbrief 03 augustus 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/61399/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html "
target=_blank>Onderzoek naar wachtlijsten thuiszorg
, Zorg + Welzijn
Nieuwsbrief, 24 juli 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/57369/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>Niet bang maar ongerust over ‘spookverhalen’ Wmo
, Zorg +
Welzijn Nieuwsbrief 18 mei 2006;
href="http://www.gemeente.nu/portal/gemeente.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_loketten_welzijn_nieuws/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1search/true/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1channelId/1214/tsge_portlet_loketten_welzijn_nieuws1id/59573/_desktopLabel/gemeente/index.html"
target=_blank name="Inkomensgevolgen van WMO">Kamer bezorgd over
inkomensgevolgen WMO
, Gemeente.nu, 23 juni 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/52426/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=wmo-PILOTS>Gretigheid en angst wisselen elkaar af rondom
start WMO-pilots
, Zorg + Welzijn Magazine 15, 7 september 2005Meer weten? Lees dan ook de gratis
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
.
Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>aanmelden
. De laatste nieuwsbrief
leest u

href="http://vedm.net/click2?l=5HEyU&m=2qCd&s=kKXxDU" target=_blank
name="Nieuwsbrief 30">via deze link
.


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.