Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Geen noodsituatie, maar wel meer meldingen kindermishandeling

Het advies- en meldpunt kindermishandeling (amk) voor de regio Amsterdam heeft de afgelopen weken vijftig meldingen meer ontvangen dan gebruikelijk. Van een noodsituatie, zoals de Volkskrant onlangs meldde, is geen sprake. Dat zegt Anita van Ewijk van Bureau Jeugdzorg. Wel is het voor het eerst zo druk in de zomermaanden.
Geen noodsituatie, maar wel meer meldingen kindermishandeling


Door Olga van Hattum - De toename van aantal meldingen bij het
href="http://www.amk-amsterdam.nl" target=_blank name=AMK>AMK
komt
doordat mensen eerder aan de bel trekken als ze een vermoeden van
kindermishandeling hebben. Dat is weer het gevolg van de campagnes die daarvoor
zijn gehouden. Maar ook professionals, met name in het onderwijs, maken vaker
melding van mishandeling.Zo verklaart tenminste Anita van Ewijk, van
target=_blank name=BJA>Bureau Jeugdzorg Amsterdam
, het toegenomen aantal
meldingen van kindermishandeling. 'Sinds oktober vorig jaar is op alle scholen
in de regio Amsterdam een protocol kindermishandeling van kracht. Bovendien kan
een melding nu ook digitaal worden doorgegeven, en we maken overal 'reclame'.
Toch is het taboe op het melden van kindermishandeling niet verdwenen. Mensen
hebben nog wel reserves, maar stappen daar vaker overheen.'Risico'We hebben ongeveer vijftig meldingen extra
gekregen', vertelt Van Ewijk. 'Het gaat gewoonlijk om drieduizend meldingen per
jaar in de regio Amsterdam.' Tot de regio behoren naast de hoofdstad ook
Amstelveen, Purmerend, Zaandam en Hoofddorp. Het amk vangt de drukte op door
interne verschuivingen en een andere werkwijze.'Bij een nieuwe melding maken we nu meteen een risicotaxatie. Is het risico
'aanvaardbaar' en is er al een contactpersoon, dan vragen we bijvoorbeeld het
maatschappelijk werk om vast een oogje in het zeil te houden. Is het risico voor
het kind groot, dan gaat het amk er zelf op af of wordt het crisisteam van het
bureau jeugdzorg ingeschakeld.' Bureau Jeugdzorg verwacht over augustus en
september een dipje in het aantal meldingen vanwege de afgelopen
vakantieperiode.SamenwerkingOok de
href="http://www.kinderbescherming.nl">Raad voor de Kinderbescherming
zegt
een lichte stijging van het aantal gevallen van kindermishandeling waar te
nemen. Volgens woordvoerder Richard Bakker is sprake van een landelijke trend.
De stijging komt volgens hem ook door de verbeterde ketensamenwerking. 'Voorheen
gebeurden meldingen bij verschillende instanties, maar met het amk komen
meldingen meteen terecht bij Jeugdzorg. Ook wordt er sneller en efficiënter
gewerkt.'CijfersIn de regio Amsterdam is twintig procent van de
instroom bij de Kinderbescherming afkomstig van het meldpunt. Het grootste deel
is afkomstig van het bureau jeugdzorg. In Nederland zijn jaarlijks vijftig- tot
tachtigduizend kinderen het slachtoffer van mishandeling. Elk jaar overlijden
vijftig kinderen aan de gevolgen.Link:
href="http://www.justitie.nl/onderwerpen/jeugd/jeugdbescherming/Beter_beschermd/index.aspx"
target=_blank name="Beter beschermd">Justitie: Beter beschermd
Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/62129/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>Golf aan meldingen kindermishandeling
, Zorg + Welzijn, 9
augustus 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/54642/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Onderwijs en kindermishandeling">Angst weerhoudt
leerkrachten mishandeling te signaleren: ‘Je ziet het, maar je hebt geen
bewijs’
, Zorg + Welzijn 8, 4 mei 2005;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/54620/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="seksueel geweld">Meldplicht seksueel geweld
jeugdhulpverlening niet nagevolgd: ‘Politie moet melding van misbruik
onderzoeken’
, Zorg + Welzijn, 17 maart 2004;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/52500/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Van Dantzig en kindermishandeling">Professor Van Dantzig
over zijn strijd tegen kindermishandeling: 'Niemand voelt zich
verantwoordelijk'
, Zorg + Welzijn, 26 juni 2002;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/51824/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Gert van Harten ">Gert van Harten, hoofd AMK Gelderland,
over beleid tegen kindermishandeling: 'De regelgeving in Nederland stamt nog uit
begin vorige eeuw
, Zorg + Welzijn, 26 september 2001Meer weten? Lees dan ook de gratis
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
.
Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>aanmelden
.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.