Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Extra geld voor modernisering sociale werkvoorziening

Het kabinet trekt achtttien miljoen euro per jaar extra uit voor de modernisering van de sociale werkvoorziening. Ook krijgen gemeenten meer tijd om de invoering van de nieuwe wet voor te bereiden: de voorgenomen ingangsdatum verschuift van 1 januari 2007 naar 1 januari 2008. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.
Extra geld voor modernisering sociale werkvoorzieningBinnenkort wordt het wetsvoorstel voor
de wijziging van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) ingediend bij de Tweede
Kamer.

Hoofdlijn daarvan is dat de sociale werkvoorziening sterker dan nu het
geval is wordt voorbehouden aan de mensen die echt op een beschermde werkplek
zijn aangewezen.OntoereikendDe Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt
op haar
name=VNG>website

het positief te vinden dat de invoeringsdatum een
jaar wordt uitgesteld. De organisatie had de staatssecretaris al eerder gewezen
op de korte invoeringstermijn.Over het budget is de VNG echter minder te spreken. Dat is volgens de
vereniging ontoereikend om de kosten te dekken die gemeenten maken voor de
invoering van de wet. De VNG kondigt aan de staatssecretaris te vragen om meer
budget vrij te maken voor invoerings- en frictiekosten.Op maatGemeenten moeten met de nieuwe WSW werkplekken
op maat zoeken voor mensen die als gevolg van een lichamelijke, psychische of
verstandelijke handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen
werken. Zij moeten bij voorkeur worden ondergebracht bij een reguliere werkgever
(begeleid werken).TotaalbudgetIn de nieuwe situatie krijgen de gemeenten
geen vast bedrag per arbeidsplaats, maar een totaalbudget waarmee ze een
minimumaantal WSW-plekken moeten realiseren. Zo ontstaat meer ruimte om per
cliënt te kijken wat hij nodig heeft en om afspraken op maat te maken met
werkgevers, over bijvoorbeeld loonkostensubsidie, begeleiding en aanpassing van
de werkplek.BonusHet extra bedrag van achttien miljoen euro komt
beschikbaar vanaf 2007. Van Hoof stelt voor dat gemeenten het geld in het eerste
jaar kunnen gebruiken voor de voorbereiding van de modernisering. Vanaf 2008 zou
het bedrag ingezet kunnen worden om gemeenten die veel begeleide arbeidsplaatsen
creëren bij gewone werkgevers een financiële bonus te geven.Links:
name=WSW>Aan het werk met de WSW
;
href="http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=7&subrubriek_id=1068"
target=_blank name="Van Hoof">website van staatssecretaris Hans van Hoof
;
href="http://home.szw.nl/navigatie/dossier/dsp_dossier.cfm?view=ratio&set_id=1899"
target=_blank name="Van Hoof">Dossier WSW van het ministerie SZW
;
href="http://docs.szw.nl/pdf/34/2006/34_2006_3_9462.pdf" target=_blank
name="Brief WSW">Brief van staatssecretaris Van Hoof bij aanbieding wetsvoorstel
en besluit modernisering Wet sociale werkvoorziening (WSW)
Lees ook:
href="http:///portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/54921/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="PGB sociale werkvoorziening">PGB voor sociale
werkvoorziening
. Zorg + Welzijn, 10 april 2006;
href="http:///portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/58650/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Meer werk">Meer werk voor gehandicapten via sociale
werkplaats
, Zorg + Welzijn, 7 juni 2006
Meer weten? Lees dan ook de
gratis

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Zorg
+ Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">aanmelden

.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.