Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

‘De VNG schenkt geen klare wijn over de WMO’

De Eerste Kamer nam vlak voor het zomerreces de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan. Belangenorganisaties als de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad zijn tevreden over het resultaat. Bezorgdheid blijft er over uitwerking op lokaal niveau.
‘De VNG schenkt geen klare wijn over de WMO’De modelverordening van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, schenkt nog geen klare wijn, schrijft Piet Vreeswijk (
href="http://www.cg-raad.nl" target=_blank name=CG-Raad>CG-Raad) in
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_in_dit_nummer/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Magazine>Zorg + Welzijn Magazine
van deze
maand.De Eerste Kamer heeft op 27 juni ‘ja’ gezegd tegen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Vanaf 2007 gaan de gemeenten de wet uitvoeren. Dit houdt in
dat zij verantwoordelijk zijn voor verstrekking en toewijzing van bijvoorbeeld
woningaanpassingen, rolstoelen, huishoudelijke ondersteuning en taxivervoer aan
mensen met beperkingen.Bestaansrecht Eerste KamerBelangenorganisaties,
waaronder de CG-Raad Nederland, zijn tevreden over veel toezeggingen en
besluiten tijdens de behandeling in de Eerste Kamer. De senatoren hebben in het
debat in de Eerste Kamer laten zien goede notie te hebben genomen van de inbreng
van de cliëntenorganisaties en de vakbeweging.Het WMO-debat is een bewijs dat we niet zonder de Eerste Kamer kunnen. De
Eerste Kamerleden hebben de puntjes op de i gezet. We blijven wel bezorgd over
de uitwerking op lokaal niveau.De pluspunten van de definitieve WMO1. De
compensatieplicht is uitgangspunt van de wet. Dit betekent dat gemeenten mensen
in principe zo tegemoet moeten komen dat een beperking wordt ongedaan gemaakt.
Iemand met een beperking moet kunnen meedoen en functioneren zoals een persoon
zonder beperking.De Eerste Kamer heeft tijdens het debat de inhoud van de compensatieplicht
verhelderd. Duidelijk is gemaakt dat de compensatie opgaat voor totale doelgroep
van de WMO inclusief de mantelzorgers en vrijwilligers. Benadrukt is dat de
voorziening die iemand in het kader van de compensatie krijgt ‘passend’ moet
zijn.

2. Gemeenten moeten het persoonsgebonden budget
aanbieden als keuze naast zorg in natura. Mensen krijgen dan een bedrag om zelf
benodigde hulp te kopen of in te huren.3. Er komt een soepele overgangsregeling voor mensen die tussen wal en
schip kunnen vallen tussen de ‘oude’ wetgeving (Wvg, AWBZ) en de WMO. Bovendien
geldt 2007 nu als een overgangsjaar. Uiterlijk 1 oktober 2007 moeten de
gemeenten hun verordening klaar hebben.4. Er zijn toezeggingen gedaan dat huishoudelijke ondersteuning meer omvat
dan enkelvoudige hulp alleen (schoonmaak- en poetswerk). De toegespitste
definitie van huishoudelijke hulp als gezondheidsondersteuning houdt in dat deze
hulp bijvoorbeeld ook ondersteuning bij administratie, kinderverzorging of
tuinonderhoud kan omvatten.Vertaling naar lokale praktijkEen goede vertaling in de lokale praktijk vormt
nog een punt van zorg. Een goede verordening die de uitvoering van de wet regelt
is hierbij van het grootste belang. De modelverordening van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) schenkt geen klare wijn.

Gemeenten hebben vertrouwen gevraagd en krediet
gekregen. Nu komt het aan op investeren in mensen, in onderwijs, in
arbeidsplaatsen, in vervoers- en woonmogelijkheden.De VNG zet in op risicovermijdingIedereen telt mee in
de WMO. Zijn onze buurten en wijken hierop ingericht? Wat kunnen we zelf doen op
alle levensterreinen die bepalend zijn voor de kwaliteit van ons bestaan? Waar
weten we ons verzekerd van de steun van lokale politici? Werken aan de kloof
tussen het gemeentehuis en de straat.

Dit vraagt van een gemeente niet alleen mooie woorden. De leidende
gedachte van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een gemeente waar mensen
werken die verbindingen leggen tussen mensen. De VNG denkt nog niet in de termen
van de WMO. De VNG zet in op risicovermijding. Dat is jammer.Piet Vreeswijk, beleidsmedewerker WVG/WMO van de Chronisch zieken en
Gehandicapten Raad NederlandLink: VNG,
target=_blank name=Modelverordening>Modelverordening Wmo
en CG-Raad,
href="http://www.cg-raad.nl/wmo/20060626.html" target=_blank>Wmo voor gemeenten
nog te vrijblijvend
en Annelies Verstand-Bogaert,
href="http://www.cg-raad.nl/wmo/trouw20060626.pdf" target=_blank
name="Gemeenten te zuinig">'Gemeenten leggen wet veel te zuinig uit'
, 26
juni 2006Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/62007/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>CG-Raad: 'WMO leidt tot hoge eigen bijdragen gehandicapten en
zieken'
, Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 4 augustus 2006;
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/61870/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>De Wegwiezer: decentraal zorgloket voor de WMO
,
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_in_dit_nummer/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Zorg + Welzijn">Zorg + Welzijn Magazine 2 augustus 2006
;

href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/61118/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>Gezamenlijke WMO-aanbesteding Gooi- en Vechtstreek
, Zorg +
Welzijn, 19 juli 2006,
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/60035/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>VNG: 'Ontslaggolf thuiszorg niet reëel'
, Zorg + Welzijn, 29
juni 2006;
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/59922/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>Eerste Kamer stemt in met Wmo
, 28 juni 2006Meer weten? Lees dan ook de gratis
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
.
Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=KZRpU&m=YThd&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.