Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

CG-Raad: 'WMO leidt tot hoge eigen bijdragen gehandicapten en zieken'

De eigen bijdragen voor individuele voorzieningen voor gehandicapten en chronisch zieken dreigen met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) explosief te stijgen. Dit schrijft de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) vandaag na eigen onderzoek.
CG-Raad: 'WMO leidt tot hoge eigen bijdragen gehandicapten en zieken'


Bronnen bij het ministerie van VWS en VNG onderschrijven dat de
uitvoeringspraktijk van de nieuwe wet tot hogere kosten gaat leiden voor de
doelgroep van de wet.Doel voorbij

De nieuwe wet zal haar hoofddoel - gehandicapten en chronisch zieken beter
in staat stellen maatschappelijk te participeren - daardoor voorbij schieten,
vreest de raad. Deze verhogingen kunnen namelijk averechtse effecten vertonen.
Naar schatting 500.000 mensen zullen vanaf 1 januari 2007 gezamenlijk 1.2
miljard euro meer aan eigen bijdragen betalen, als gemeenten de maximale eigen
bijdragen gaan vragen. De CG-Raad schrikt van deze conclusie en legt daarom de
berekeningen en conclusies voor aan het ministerie van VWS en de specialisten
van de Tweede Kamerfracties.Woningaanpassingen

Vooral op het gebied van de woningaanpassingen lopen de eigen bijdragen
enorm op. Lage inkomensgroepen die nu tot 45 euro eigen bijdrage betalen in de
Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) zien hun eigen bijdragen mogelijk
vervijfvoudigen tot 213 euro. Modale inkomens gaan maximaal 950 euro meer
betalen. Momenteel is die eigen bijdrage eenmalig, maar vanaf 1 januari 2007 kan
het zo zijn dat burgers drie jaar lang een eigen bijdrage moeten betalen.

Huishoudelijke zorg

De eigen bijdragen voor de huishoudelijke zorg in de WMO lopen opvallend
genoeg terug volgens de berekeningen van de CG-Raad.

Toch vreest de CG-Raad dat gemeenten juist door het teruglopen van de
bijdragen van de burgers met een functiebeperking snel nieuwe, hogere eigen
bijdragen zullen gaan heffen.

Politiek vervolg

De CG-Raad spreekt op korte termijn met het ministerie van VWS over de
pijnlijke cijfers en over mogelijke oplossingen. De fracties van de PvdA en de
VVD hebben al eerder gezegd dat de huidige Wvg-voorzieningen, zoals
woningaanpassingen, straks in de WMO niet onder een regeling van eigen bijdragen
mogen vallen.

Link: Eigen bijdragen WMO, AWBZ extramuraal en WVG
– rekenvoorbeelden
(1 augustus 2006)


Meer weten? Lees dan ook de gratis aanmeldenAdministrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.