Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Anderhalf miljoen voor kwetsbare vrouwen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft subsidie aan vijftien projecten die de deelname van vrouwen aan de samenleving bevorderen. Het gaat om vrouwen die op verschillende gebieden (werk, opleiding, sociale contacten) in een achterstandspositie verkeren. Dit gebeurt in het kader van het emancipatiebeleid van het ministerie. De vijftien projecten krijgen in totaal een bedrag van 1,5 miljoen euro.
Anderhalf miljoen voor kwetsbare vrouwen


Zeven projecten worden uitgevoerd door organisaties van etnische
minderheden. In de acht andere projecten wordt nauw samengewerkt met deze
organisaties. Bij de projecten staat vooral het helpen vinden en behouden van
vrijwilligerswerk, opleiding en werk centraal. Het onder de knie krijgen van de
Nederlandse taal speelt daarbij een belangrijke rol. Ook maken de projecten
gebruik van netwerken waardoor de deelnemers vrouwen kunnen ontmoeten die zij
als succesvol voorbeeld kunnen nemen.Praten

Het project Samen op pad van het
href="http://www.itta.uva.nl/">instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs
Anderstaligen

(onderdeel van de Universiteit van Amsterdam)
stimuleert vrouwen samen te praten en activiteiten in de wijk te ondernemen
waardoor zij de Nederlandse taal beter gaan beheersen en de samenleving beter
leren kennen. Vrouwen krijgen meer zelfvertrouwen en durven meer te ondernemen.
In Deventer worden 20 goed opgeleide vrouwen naar werk begeleid en 50
laagopgeleide vrouwen naar inburgeringstrajecten.Arbeidsmarktadvies

In Tilburg, Oss en Cuijk gaat PSW arbeidsmarktadvies 45
vrouwen helpen met reïntegratie met als doel uit de WAO te komen. De organisatie
Marokko Media
wil
tussen mannen en vrouwen de discussie stimuleren over de verdeling van zorg en
arbeid. Dit gebeurt via een discussieforum op Marokko.nl waaraan ook
journalisten en andere sleutelfiguren binnen de Marokkaanse gemeenschap
deelnemen. De uitkomsten van de discussies komen in een ‘onderhandelingsgids’ op
de website.Drie thema's

In het emancipatiesubsidiebeleid van het
href="http://home.szw.nl">ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

staan drie thema’s centraal: rechten en veiligheid,
maatschappelijke participatie en besluitvorming en bestuur. Organisaties die
zich bezighouden met deze thema’s kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag
indienen. Subsidies voor projecten op het gebied van besluitvorming en bestuur
moeten voor 1 september worden ingediend.Een beschrijving van alle projecten en meer informatie over het indienen
van subsidieaanvragen staan op
href="http://www.emancipatieweb.nl" target=""
name="">www.emancipatieweb.nl
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/59544/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>'Nederlands spreken opent deuren'
, Nieuwsbrief Zorg + Welzijn,
22 juni 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/57312/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank> 'Mode met een missie' geeft vrouwen tweede kans,
Nieuwsbrief
Zorg + Welzijn, 17 mei 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/56585/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>Ongeduldig met integratie
, Nieuwsbrief Zorg + Welzijn, 8 mei
2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20107/tsge_portlet_zw_searchitemId/51994/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>Bezoekvrouwen Zwolle halen allochtone vrouwen uit isolement
,
Zorg + Welzijn Magazine, 4 januari 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20107/tsge_portlet_zw_searchitemId/52158/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>Succesvolle emancipatie allochtone vrouwen in Rotterdam: Herwinnen
van trots,
Zorg + Welzijn Magazine, 1 december 2004


Meer weten? Lees dan ook de gratis
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
.
Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>aanmelden
. De laatste nieuwsbrief
leest u

href="http://vedm.net/click2?l=58kqU&m=evYd&s=tbaxDU" target=_blank
name="Nieuwsbrief ">via deze link
.Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.