Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ruim vierhonderd zwerfjongeren in Amsterdam

Onder de 2630 dak- en thuislozen in Amsterdam bevinden zich zeker 417 zwerfjongeren in de leeftijd tussen de 18 en 23 jaar. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen inventarisatie van dak- en thuislozen door de gemeente Amsterdam.
Ruim vierhonderd zwerfjongeren in Amsterdam

Bijna de helft is vrouw


Bijna de helft van deze zwerfjongeren is vrouw, terwijl dat voor de hele
groep dak- en thuislozen ongeveer 20 procent is. Onder de meisjes zit een groot
aantal jonge moeders. Zij wonen in opvangtehuizen voor tienermeiden en jonge
moeders of belanden in de nachtopvang voor zwerfjongeren en in de crisisopvang.
Surinaamse meisjes

Verder is er een oververtegenwoordiging van Surinaamse meisjes en
Marokkaanse jongens. Van de groep zwerven er 23 op straat. De teller zou op
maximaal 556 dak- en thuisloze jongeren kunnen staan omdat niet van iedereen de
woonsituatie bekend is. Eind vorig jaar stelde
href="http://www.rekenkamer.nl:80/cgi-bin/as.cgi/0282000/c/start/file=/9282300/modulesf/gwwj2dw6">de
Algemene Rekenkamer in een rapport
dat naar schatting zo'n vijfduizend
jongeren tussen 15 en 23 jaar in Nederland dakloos zijn. De rekenkamer stelde
destijds nog dat geen zicht heeft op het probleem.
href="http://www.jeugdzorgbrigade.nl/jeugdzorgbrigade/download/Inleiding%20de%20Grave.pdf"
target=_blank
name=Jeugdzorgbrigadeprijs>Jeugdzorgbrigadeprijs


De gemeente concludeert dat vraag en aanbod in de opvang voor zwerfjongeren
niet goed op elkaar aansluiten. Onder deze jongeren bestaat veel behoefte aan
begeleid wonen. Dit is een opmerkelijke conclusie, aangezien het Amsterdamse
samenwerkingsverband 'Bestek voor een keten' op 15 juni nog de
href="http://www.jeugdzorgbrigade.nl/jeugdzorgbrigade/download/Inleiding%20de%20Grave.pdf"
target=_blank name=Jeugdzorgbrigadeprijs>Jeugdzorgbrigadeprijs
ontving uit
handen van minister Donner. Deze prijs wordt toegekend aan initiatieven die
efficiënt, succesvol en niet-bureaucratisch hun jeugdige doelgroep weten te
helpen.Pakket maatregelen

Ook voor de totale groep dak- en thuislozen is de capaciteit aan
opvangvoorzieningen onvoldoende.
href="http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/marijke_vos" target=_blank
name="Marijke Vos">Verantwoordelijk wethouder Marijke Vos
(zie foto) presenteerde
dinsdag een pakket maatregelen om Amsterdamse dak- en thuislozen te helpen op
het gebied van onderdak, inkomen, schuldhulpverlening en dagbesteding.Uitbreiding nachtopvangUit de inventarisatie blijkt
dat van de 1211 daklozen meer dan de helft regelmatig gebruik maakt van de
nachtopvang. De overige 516 daklozen zwerven voornamelijk op straat. De gemeente
stelt dat er behoefte is aan uitbreiding van het aantal plaatsen in de
nachtopvang.1400 thuislozenAmsterdam telt ruim 1400 thuislozen die
geen eigen woning hebben, maar gebruik maken van speciale woonvoorzieningen. Uit
het onderzoek komt naar voren dat de helft van deze thuislozen behoefte heeft
aan werk om de dag door te komen. De gemeente wil meer 'dagbestedingstrajecten'
inkopen om deze mensen te helpen.Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/59425/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Zwerfjongeren>'Negen van de tien zwerfjongeren wachten op opvang’
, Zorg
+ Welzijn, 20 juni 2006,
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/54750/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name="Nog meer zwerfjongeren">Corporaties trekken woon-werk-leerplannen voor
zwerfjongeren
, Nieuwsbrief Zorg + Welzijn 14, 7 april 2006;
href="http://www.amsterdam.nl/gemeente/informatie/indexen/persberichten_0/persberichten_2006/juli_2006/unieke_telling_dak-"
target=_blank name="Unieke telling">Unieke telling dak- en thuislozen leidt tot
uitbreiding opvang en zorg in 2006 en 2007
Links:
name="Stichting Zwerfjongeren ">Stichting Zwerfjongeren Nederland
, Algemene
Rekenkamer,
href="http://www.rekenkamer.nl:80/cgi-bin/as.cgi/0282000/c/start/file=/9282300/modulesf/gwwj2dw6"
target=_blank name="Zwerfjongeren Rekenkamer"> Zwerfjongeren 2005
, Research
voor Beleid,
href="http://www.researchvoorbeleid.nl/index.cfm/27,2565,123,93,html"
target=_blank name="Zwervend door het beleid">Zwervend tussen het beleid.
Falende afstemming bemoeilijkt opvang zwerfjongeren
en
href="http://www.jeugdzorgbrigade.nl/jeugdzorgbrigade/download/Inleiding%20de%20Grave.pdf"
target=_blank name=Jeugdzorgbrigadeprijs>Jeugdzorgbrigadeprijs


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.