Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ross en Dekker verder met scheiden wonen en zorg

Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu blijven het scheiden van wonen en zorg actief stimuleren. Het niet langer financieren van het wonen vanuit de AWBZ levert volgens Ross een bijdrage aan de houdbaarheid van deze wet.
Ross en Dekker verder met scheiden wonen en zorg

Dat staat in de
href="http://www.minvws.nl/images/dmo-2695213a_tcm10-92043.pdf" target=_blank
name="Brief Ross">brief
die staatssecretaris Ross, mede
namens minister Dekker, gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ross schetst in
de brief dat er de afgelopen 25 jaar veel is veranderd. Er zijn steeds meer
ouderen, die verzorging of verpleging krijgen en toch thuis blijven wonen.Het aantal plaatsen in verzorgings- en verpleeghuizen afgezet tegen het
aantal 80-plussers is in die periode gehalveerd. Tegelijkertijd hebben de
ouderen meer wensen ten aanzien van hun woonsituatie. Die wens is steeds meer
centraal komen staan.Sneller woonzorgarrangementen

Woningcorporaties, zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten spelen op de
wensen van de klanten in, waardoor vele uiteenlopende woonzorgarrangementen zijn
ontstaan voor ouderen, gehandicapten en mensen met psychiatrische problematiek:
gewone of aangepaste woningen met zorg, eventueel op afroep, geclusterde
wooneenheden met een zorgsteunpunt in de buurt. Ross wil dat het tempo van de
realisatie hoger komt te liggen.OuderenproofZij kondigt nieuwe
stimuleringsmaatregelenaan. Zo wordt het project 'Meer woningen voor ouderen'
van de samenwerkende ouderenbonden gefinancierd. Dit project wordt gesteund door
een bijdrage te leveren aan het opleiden van 1500 vrijwilligers, die gemeenten
benaderen om de woonbehoeften van ouderen onder hun aandacht te brengen. Ook
maken VWS en VROM samen met de VNG een handreiking voor gemeenten om de
bestaande woningvoorraad 'ouderenproof' te makenScheiden voor iedereenNaast het stimuleren van de
realisatie van aangepaste woningen en andere woonvormen met zorg, onderzoeken
Ross en Dekker of scheiden van wonen en zorg voor iedereen in de AWBZ tot de
mogelijkheden behoort. Cliënten die in een zorginstelling wonen kunnen dan zelf
hun huisvesting betalen, al dan niet met een huurtoeslag. De zorg wordt uit de
AWBZ bekostigd.Wonen zelf betalenRoss geeft aan dat de tijd nog niet
rijp is om cliënten van alle zorginstellingen het wonen zelf te laten betalen.
Daarom wordt eerst onderzocht wat de gevolgen zijn voor de burgers, de
zorgaanbieders, woningcorporaties en de overheid. De uitkomsten vormen de
bouwstenen op basis waarvan het volgende kabinet een besluit kan nemen.Het loskoppelen van wonen en zorg zal volgens het
kabinet voor een nieuwe dynamiek in de markt zorgen en nog meer innovatieve
arrangementen van wonen, zorg en welzijn opleveren. De praktijk in de verpleging
en verzorging laat nu reeds zien dat er meer differentiatie in het aanbod ontstaat en meer
kwaliteit wordt geboden, als cliënten zelf voor het wonen gaan betalen.Houdbaarheid AWBZDat mensen zolang mogelijk
zelfstandig blijven wonen past bovendien in de uitgangspunten van 'inclusief
beleid'; voorzieningen moeten zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn.
Daarnaast vergroot het scheiden van wonen en zorg volgens Ross de houdbaarheid
van de AWBZ. Het niet langer financieren van het wonen vanuit de AWBZ levert een
bijdrage aan de houdbaarheid van de AWBZ op termijn.Links:
href="http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/dmo/2006/scheiden-van-wonen-en-zorg-verder-gestimuleerd.asp"
target=_blank name="Scheiden wonen en zorg ">Scheiden van 'wonen en zorg' verder
gestimuleerd
, en brief aan de Tweede Kamer,
href="http://www.minvws.nl/images/dmo-2695213a_tcm10-92043.pdf" target=_blank
name="Brief kamer">Voortgang scheiden van wonen en zorg


Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/55672/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Werkplaats>Werkplaats Wonen, Welzijn en Zorg
, Zorg + Welzijn, 6 april
2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/57983/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name="Zorgwoningen Limburg">68 miljoen voor 4400 zorgwoningen in
Zuid-Limburg
, Zorg + Welzijn, 29 mei 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/51882/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Architecten
ontvouwen scenario's voor ontwikkeling zorgvoorzieningen: De woonzorgzone als
model voor de toekomst
, Zorg + Welzijn, 9 mei 2001Meer weten? Lees dan ook de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
.
Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name=Nieuwsbrief>aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=LUEwU&m=R8PX&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.