Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

TRILL: ‘Het gaat goed in het zuiden’

‘Ik geloof niet dat het echt goed gaat met het Tilburgs model’, meent Harry Weerman, projectleider van WILL. Maar wat is het Tilburgs model, wat wordt er mee beoogd en wat is de stand van zaken? Een reactie op het artikel ‘Zonder de gemeenten wordt het niks’ in Zorg+Welzijn, nr. 5, 3 mei 2006.

De lokale combinatie Tilburg - gemeente en
welzijnsinstelling De Twern - is in 2004 uit het WILL-project gestapt. Volgens

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/58365/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">wethouder
Hamming
bood WILL onvoldoende perspectief om het sociaal beleid vorm te
geven en daarin te sturen op resultaat. Binnen WILL is een productenboek
ontwikkeld, echter zonder daaraan meetbare (inhoudelijke) resultaten te
koppelen. En dat is wat Tilburg uitdrukkelijk wél wil. Uit bovenstaande
doelstelling is in 2005 TRILL ontstaan.TRILL staat voor een Transparante Resultaatgerichte Informatievoorziening
Lokaal en Landelijk. In het project werken de lokale combinaties van Breda,
Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Maastricht samen. Het is daarmee geen
model van Tilburg, maar van zuidelijke combinaties. De kern van TRILL bestaat
uit een resultatencatalogus en een dienstenboek die inmiddels in concept gereed
zijn. We hebben dus een behoorlijke slag gemaakt, waarover we tevreden zijn.
ResultatencatalogusDe gemeenten hebben gezamenlijk een
resultatencatalogus geschreven. In deze catalogus zijn voor alle prestatievelden
uit de WMO zogeheten ‘SMART-resultaten’, voorzien van indicatoren, geformuleerd.
Door een keuze te maken uit de vastgestelde resultaten kunnen de gemeenten een,
op de lokale situatie toegespitst, programma van eisen of opdracht voor het
welzijnswerk schrijven.DienstenboekDe welzijnsinstellingen hebben gezamenlijk
een dienstenboek geschreven. Een dienst is omschreven als ‘een afgebakende
eenheid die de (welzijns)onderneming levert (aan de klant) en welke gericht is
op een vooraf -door de opdrachtgever- bepaald resultaat’. Elke dienst wordt
opgebouwd uit een aantal modulen. Het dienstenboek is zodanig op de
resultatencatalogus afgestemd dat wanneer de uitkomsten van de samenstellende
modulen (dienst) behaald zijn, daarmee automatisch het resultaat zoals
geformuleerd door de gemeente behaald wordt.Stand van zakenZowel de resultatencatalogus als het
dienstenboek worden in een conferentie op 7 juni naar verwachting (voorlopig)
vastgesteld. Een aantal lokale combinaties zal in het najaar beide boeken
daadwerkelijk gaan gebruiken in de opdrachten van gemeenten en offertes van
welzijnsinstellingen. Andere deelprojecten die verder uitgewerkt worden zijn de
benchmark, een registratiesysteem en een kostprijsmodel.In de tweede helft van 2006 zullen we de resultatencatalogus en het
dienstenboek (globaal) in diverse gremia naar buiten toe presenteren. Begin 2007
zal een exclusieve TRILL-conferentie worden georganiseerd waarop iedereen welkom
is. Dat is ook het moment waarop TRILL openstaat voor nieuwe deelnemers en het
project als een olievlek kan uitbreiden. Kortom: De zomer komt er aan. Het gaat
goed in het zuiden.Door Leonie Braks (projectleider TRILL,
href="mailto:leonie.braks@tilburg.nl">leonie.braks@tilburg.nl
) en Marlieke
van Woerkom (stafmedewerker De Twern,
href="mailto:marliekevanwoerkom@twern.nl">marliekevanwoerkom@twern.nl
)
in: Zorg + Welzijn Magazine 6, 7 juni 2006.
Zie verder:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/52503/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
name=Welzijnsinformatie>Zorg + Welzijn Dossier
Welzijnsinformatie
.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.