Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Samenwerking moet leefbaarheid grote steden verbeteren

Het kabinet gaat samenwerken met de bestuurders van grote gemeenten om de leefbaarheid in de steden te verbeteren. Dat is nodig omdat achterstandswijken te maken hebben met een concentratie van problemen als criminaliteit, schooluitval, slechte woningen en werkloosheid. Dat hebben de ministers Dekker van VROM en Pechtold van Bestuurlijke vernieuwing bekendgemaakt.
Samenwerking moet leefbaarheid grote steden verbeteren


Elke wijk krijgt een zogeheten vitale coalitie die bestaat uit een
ambassadeur van het Rijk, een ambassadeur van de gemeente en een onafhankelijke
derde. Samen moeten zij een oplossing vinden voor de problemen. Lukt dat niet
binnen de bestaande wet- en regelgeving, dan kunnen belemmerende wetten en
regels worden aangepast, hebben de bewindslieden toegezegd. Er zijn in totaal
acht pilotwijken, in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Zaandam, Den Helder, Heerlen en Hengelo.Probleem

Deze aanpak sluit aan bij de al bestaande
href="http://www.huurcommissies.nl/pagina.html?id=11136"
target=_blank>56-wijkenaanpak
van
href="http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10867" target=_blank>minister
Dekker
. Die aanpak richt zich vooral op de fysieke herstructurering en
blijkt succesvol. Er kwam echter een fundamenteel probleem aan het licht.
Beslissingen die gevolgen hebben voor de leefbaarheid in een wijk worden

genomen door verschillende partijen op verschillende niveaus. Die partijen
hebben elk hun eigen procedures, doelen en belangen. Daarom kunnen ze langs
elkaar heen werken of elkaar zelfs in de wielen rijden.Erkenning

De 'vitale coalitie' moet dit voorkomen. Het is de bedoeling dat problemen
op het gebied van wonen, werken, leren, welzijn en veiligheid in samenhang
worden aangepakt. Afhankelijk van de lokale situatie in de acht wijken kunnen
coalities worden gevormd tussen scholen, bedrijven, woningbouwcorporaties en
welzijnsorganisaties. Gemeenten zijn positief over de nieuwe aanpak. 'Wij zien
dit als een erkenning van het belang van

stedelijke vernieuwing', aldus
target=_blank>VNG
-directievoorzitter Pans. De gemeenten willen wel graag
meer geld voor de aanpak.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.