Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Gebrek aan aandacht voor integratie verbaast onderzoeker

Niet meer dan zes procent – hooguit 24 of 25 zinnen – in de collegeakkoorden en partijprogramma’s gaat over integratie. In algemene termen wordt wel over sociale cohesie en integratie gesproken, maar over de vraag hoe dat precies moet, blijven ze vaag. Dat concludeert IMES-onderzoekster Linda Bos na bestudering van de programma’s en akkoorden van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.
29
JUN 2006‘Het verbaast mij bijzonder. Ik had verwacht dat in de steden integratie
veel meer een issue is’, zegt Linda Bos. Zij was onderzoeksassistente van de
studie ‘Van Alkmaar tot Zwolle’. Het Instituut voor Migratie en Etnische Studies
(IMES) uit Amsterdam analyseerde van december 2005 tot eind mei 2006 de
partijprogramma’s en de gepresenteerde collegeakkoorden van de dertig grootste
steden. Het IMES deed de studie in opdracht van Forum, het instituut voor
multiculturele ontwikkeling.Tekort aan stageplekken In de studie komen vaak
formuleringen voor als ‘het zou kunnen zijn dat…’. Waren de onderzoekers niet
zeker van hun zaak? ‘Het zijn mogelijke verklaringen, omdat je niet weet wat er
precies tijdens de onderhandelingen gebeurt’, zegt Bos. ‘Er wordt bijvoorbeeld
gesproken over een tekort aan stageplekken. De colleges stellen het zo voor, dat
het lijkt of er voor iedereen meer stageplekken moeten komen. Terwijl ik weet
dat vooral allochtonen moeilijk aan een stage komen.’Sociale cohesie Een andere reden dat de teksten
nauwelijks reppen over integratieproblematiek is dat problemen in de dertig
onderzochte steden komen vooral voorkomen op groepsniveau. Daar staat tegenover
dat de stadsbesturen vooral oplossingen aandragen voor individuen. ‘Vooral
groepen veroorzaken segregatie’, denkt Bos. ‘Sociale cohesie vind ik
persoonlijk minder belangrijk dan de zorg voor goed onderwijs en
werkgelegenheid’, vervolgt ze.Concrete middelen Sport en culturele activiteiten zijn
een belangrijke schakel in het bevorderen van ontmoetingen tussen en het respect
voor culturen. Maar dan moet er wel geld voor zijn.

‘Vaak beperkt men zich echter tot het benadrukken van het belang van
sport en cultuur voor integratie zonder hier zeer concrete middelen voor in te
zetten’, schrijft de onderzoekster in ‘Van Alkmaar tot Zwolle’. Bos begrijpt wel
dat segregatie in het onderwijs bij de meeste christelijke lokale partijen geen
of slechts weinig aandacht krijgt: ‘Het CDA wil het bijzonder onderwijs
behouden.’Niet serieus

Tijdens het symposium ‘Op zoek naar de allochtone kiezers’, vorige week
donderdag, had Bos de indruk dat haar studie niet echt serieus werd genomen.
‘Bestaand beleid is soms bewust niet opgenomen in de collegeakkoorden. Wat goed
bleek te functioneren de afgelopen vier jaar, wordt dan automatisch
doorgezet.’Zie ook:


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/59612/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html%20%20%20%20">IMES:
‘Integratiebeleid steden blijft vaag’
Z+W 23 juni 2006


href="http://www.forum.nl/integratiewijzer/VanAlkmaartotZwolle.pdf">Volledige
tekst studie ‘Van Alkmaar tot Zwolle’Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.