Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Onderzoek: 'Gehandicapten vaak niet gelukkig'

Het welzijn van lichamelijk gehandicapten is er de afgelopen jaren niet op vooruitgegaan. Dat zou blijken uit twee onderzoeken die vandaag werden gepubliceerd. Het SCP concludeert dat maatschappelijke participatie gehandicapten niet gelukkiger heeft gemaakt. 'De helft van de gehandicapte jongeren is eenzaam', is de conclusie van een Rode Kruis-onderzoek.

Onderzoek: 'Gehandicapten vaak niet gelukkig'


Tussen 1993 en 2003 zijn mensen met beperkingen meer
zelfstandig gaan wonen en aan het werk gegaan. Maar hun achterstand in
welbevinden op mensen zonder beperking is nog even groot.Rond de veertig procent van de lichamelijk gehandicapten voelt zich gezond,
tegen 85 procent van de


niet-gehandicapten. De verschillen in geluk
zijn minder groot: 80 procent tegen 90 procent van de niet-gehandicapten voelt zich
gelukkig. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) noemt
href="http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037702546.shtml">deze uitkomsten
opmerkelijk omdat het overheidsbeleid
er van uitgaat dat deelname aan de maatschappij het welzijn van lichamelijk
gehandicapten bevordert.EgodocumentenOm te achterhalen waarom het welzijn van
gehandicapten niet stijgt als zij actiever worden in de maatschappij,
ondervroegen de onderzoekers zes mensen en analyseerden ze achttien
egodocumenten. Daaruit bleek dat gehandicapten veel meer hebben aan een positief
zelfbeeld, sociale vaardigheden, assertiviteit en aanvaarding van hun situatie.
Niet gelukkig van werk

Verder werd duidelijk dat mensen met een handicap er niet op vooruit gaan
als ze meer deelnemen aan de samenleving. De manier waarop dat gebeurt is
belangrijker. Daarom is volgens het SCP het verrichten van zinnig werk dat
aansluit bij wensen en vaardigheden van de gehandicapte, belangrijker dan het
hebben van een baan op zich.
href="http://www.rodekruis.nl:80/nieuws/nieuws.phtml?nieuws_id=521&PHPSESSID=b0811708179b8a5010737bb90230acdd"
target=_blank name="Eenzaamheid jongeren" class="" id="">Eenzaamheid
jongeren
Ook gehandicapte jongeren zijn relatief ongelukkiger
dan gezonde leeftijdgenoten. Uit
href="http://www.rodekruis.nl/nieuws/nieuws.phtml?nieuws_id=521&PHPSESSID=b0811708179b8a5010737bb90230acdd"
target=_blank name="Eenzaamheid jongeren">onderzoek dat TNS/Nipo
deed in opdracht van het Rode Kruis blijkt dat de helft van de
jongeren met een handicap of chronische ziekte zich eenzaam voelt. Twintig
procent vindt het leven 'niet prettig'.


Overigens zegt ook 34
procent van de gezonde jongeren eenzaam te zijn. De helft van Nederlandse
jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte is
eenzaam.'Schokkende resultaten'

Het Rode Kruis vindt de resultaten van het onderzoek, die woensdag naar
buiten werden gebracht, schokkend. 'Mensen die eenzaam zijn kunnen in een
isolement terechtkomen', zegt Cees Breederveld, algemeen directeur van het
Nederlandse Rode Kruis. Volgens hem gaat het om een probleem dat zich in stilte
afspeelt. Uit het onderzoek blijkt dat er een taboe rust op eenzaamheid en dat
mensen er niet gemakkelijk over praten.
href="http://www.rodekruis.nl:80/nieuws/nieuws.phtml?nieuws_id=521&PHPSESSID=b0811708179b8a5010737bb90230acdd"
target=_blank name="Eenzaamheid jongeren">Week van je leven

href="http://www.rodekruis.nl:80/nieuws/nieuws.phtml?nieuws_id=521&PHPSESSID=b0811708179b8a5010737bb90230acdd"
target=_blank name="Eenzaamheid jongeren">
Om eenzaamheid onder jongeren te
verlichten en om het onderwerp aan te kaarten, heeft het Rode Kruis de campagne
'De week van je leven' gelanceerd. Mensen met en zonder handicap of chronische
ziekte kunnen een reis winnen. Reizen, aldus het Rode Kruis, brengt mensen met
elkaar in contact en is dus een goede manier om eenzaamheid op te lossen.Links: SCP '
target=_blank name="Gezond en wel">Gezond en wel met een beperking
' en Rode
Kruis
href="http://www.rodekruis.nl/nieuws/nieuws.phtml?nieuws_id=521&PHPSESSID=b0811708179b8a5010737bb90230acdd"
target=_blank name="Eenzaamheid jongeren">'Onderzoek wijst uit: helft jongeren
met handicap is eenzaam
'

Foto

  • Onderzoek: 'Gehandicapten vaak niet gelukkig'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.