Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Thuiszorg wil jeugdzorg bieden

Thuiszorgorganisaties kunnen op korte termijn gespecialiseerde verzorgers inzetten om ouders en kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen te helpen. Op die manier kunnen ze een bijdrage leveren aan het wegwerken van de wachtlijsten voor de jeugdzorg.

Thuiszorg wil jeugdzorg bieden


target=_blank>Z-org
, de landelijke koepel van thuiszorgorganisaties,
doet dit aanbod aan staatssecretaris Ross (Jeugdzorg) en de provincies. Ruim
vijftig van de 95 leden van Z-org in alle provincies hebben gezamenlijk
voldoende capaciteit om op korte termijn 1200 kinderen te helpen. ‘De provincies
krijgen extra geld als zij kunnen aantonen dat zij voor het einde van het jaar
de wachtlijsten kunnen oplossen. De thuiszorg kan hier een substantiële bijdrage
aan leveren: zij kan dit jaar landelijk 1200 kinderen ambulante zorg bieden’,
betoogt Aad Koster, directeur van Z–org.De thuiszorg levert van oudsher gespecialiseerde zorg
bij psychosociale problemen. Gespecialiseerde verzorging en de
jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) worden in de meeste regio’s vanuit één
thuiszorgorganisatie aangeboden. Deskundigheden van beide disciplines kunnen
elkaar aanvullen en versterken, stelt Z-org. De gespecialiseerde verzorgende
participeert – net als de jeugdgezondheidszorg - in buurtnetwerken en werkt
samen met o.a. maatschappelijk werk, de
GGD, onderwijs, kinderopvang en de politie. Van oudsher werkt
de gespecialiseerde verzorging nauw samen met de GGZ en
met bureau Jeugdzorg.Sinds de wet op de jeugdzorg in 2004 van kracht is geworden, is veel minder
jeugdhulp door de thuiszorg vanuit de AWBZ geïndiceerd. De provincies kopen
jeugdzorg in bij de jeugdzorginstellingen. Daar zijn lange wachtlijsten.Bij de thuiszorgorganisaties is het aantal uren voor gespecialiseerde zorg
vorig jaar met een derde verminderd. Het gespecialiseerde personeel is wel in
dienst gebleven maar gedeeltelijk voor andere vormen van verzorging ingezet.
Mede door bezuinigingen in de thuiszorg kunnen die verzorgenden weer voor
jeugdhulp worden vrijgemaakt.De provincies kunnen van Ross extra geld voor
jeugdzorg krijgen als ze kunnen aantonen dat ze de wachtlijsten daarmee
bestrijden. Z-org denkt dat de provincies met dat geld verzorgenden van de
thuiszorg kunnen inzetten. Staatssecretaris Ross (Welzijn) is blij met het aanbod van de thuiszorg om in
te springen bij de jeugdzorg. Wel moeten de provincies eerst akkoord gaan
met de hulp, omdat die de jeugdzorg aansturen, zegt Ross.
Link: Z-org,
href="http://www.thuiszorg.nl/index.php?item=146&f=561"
target=_blank>Kortere wachtlijsten jeugdzorg door hulp
thuiszorgorganisaties
en Zorg + Welzijn,
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/55000/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">MOgroep
wil oplossing wachtlijsten jeugdzorg

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.