Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Provincies over jeugdzorgadvies: ‘Kinderen worden niet beter geholpen’

Een nieuwe grote reorganisatie zal alle winst voor jongeren in één klap teniet doen. Dat stelt het Inter Provinciaal Overleg in een reactie op de voorstellen van Steven van Eijck. In zijn Sturingsadvies wordt voorgesteld de jeugdzorg over te hevelen van provincie naar gemeente. ‘Bureaus jeugdzorg worden ontmanteld en verspreid onder de honderden gemeenten. Je zal in zo’n instelling werken en het moet weer anders’, reageert IPO-woordvoerder Paul Bonke.
Provincies over jeugdzorgadvies: ‘Kinderen worden niet beter geholpen’

De provincies zijn flink in hun wiek geschoten door de
voorstellen
van jeugdcommissaris Steven van Eijck

van de Operatie Jong. ‘Het
Jong-project was bedoeld om de verkokering in het jeugdbeleid tegen te gaan. Het
mondt uit in een nieuwe grootscheepse reorganisatie die alle inspanningen voor
de inhoudelijke kwaliteitsslag waar we mee bezig zijn weer teniet doet.
Ondertussen wordt er geen kind beter bediend of geholpen.’ Dat is de reactie van
het Interprovinciaal Overleg op de voorstellen van Steven van Eijck in zijn
Sturingsadvies.Daarin staat dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg binnen vijf jaar
overgeheveld moet worden van de provincies naar de gemeenten. Dat is dichter bij
ouders en kinderen en de provinciale bureaucratische tussenlaag wordt op deze
wijze uit het jeugdbeleid gehaald. De provincies spuwen vuur.‘De wet op de Jeugdzorg is net ingevoerd,’ werpt IPO-woordvoerder Paul
Bonke op tegen het Sturingsadvies. ‘We zijn druk bezig die wet goed te laten
werken en nu moet het allemaal weer anders, met alle gevolgen voor de
uitvoerende instellingen van dien. De Bureaus Jeugdzorg moesten in de wet per
provincie georganiseerd worden vanwege de efficiëntie en de vereiste kwaliteit.
Nu moet alles weer opgeknipt worden en over honderden gemeenten verdeeld in de
Centra voor Jeugd en Gezin.’Bovendien doen juist op gemeentelijk niveau zich veel problemen voor in het
jeugdbeleid, beargumenteert Paul Bonke. ‘De samenwerking tussen politie, ggd’en
en scholen laat ook veel te wensen over. Laat de gemeenten daar eerst zelf goed
alles op orde brengen.’De provincies bekritiseren ook de hernieuwde verkokering die de door de
Operatie_Jong voorgestelde afscheiding van jeugdbescherming en jeugdreclassering
met zich mee zal brengen. Jeugdbescherming en jeugdreclassering zitten nu nog
bij Bureau Jeugdzorg, maar moet weer onder verantwoordelijkheid van het rijk
komen. Paul Bonke: ‘Het rijk gaat dan opnieuw regionale organisaties creëren die
jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten uitvoeren. Je krijgt weer
geïsoleerde instellingen, die de aansluiting met gemeenten niet vinden. Wij
waren juist bezig die regionale organisatie goed op te
bouwen.’Links: Steven
van Eijck: ‘De wethouder moet hangen bij falen jeugdzorg’
en 13
miljoen voor probleemgezinnen

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.