Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Drugspastoraat beter zichtbaar maken'

Het werk van pastores die zich om verslaafden en daklozen bekommeren, moet beter zichtbaar worden door samen te werken met kerkelijke instanties en bedrijven. Het speelt zich ,,te veel af in de marge van de samenleving en daarmee ook te ver weg van de doorsnee kerk.''
'Drugspastoraat beter zichtbaar maken'

Dat staat in een donderdag in Rotterdam gepresenteerd handboek voor drugs-
en straatpastoraat van het Landelijk Oecumenisch Netwerk Drugspastores (LOND) en
Kerkinactie. Het beschrijft dertien plekken in grote en middelgrote steden waar
de kerken via drugs- en straatpastores hulp bieden aan verslaafden en daklozen.


Coöordinator H. van Dorp van het LOND pleit ervoor kerken en bedrijven
meer bij het werk van de straat- en drugspastores te betrekken. ,,Zo krijgen
gemeenteleden en ondernemers meer notie van mensen aan de onderkant van de
samenleving en kunnen ze via vrijwilligerswerk of donaties wat voor kwetsbare
mensen betekenen.''

Door het ,,repressieve'' beleid van de overheid in de grote steden
tegen verslaafden en daklozen verspreiden deze groepen zich volgens Van Dorp
steeds meer naar middelgrote plaatsen. Daar zal in de toekomst meer straat- of
drugspastoraat nodig zijn, verwacht hij. De financiöele basis van het werk is op
diverse plaatsen echter onzeker, klaagt Van Dorp. De overheid richt zich
volgens hem vooral op het aanpakken van overlast van verslaafden en daklozen
voor de burgers. ,,Zelden zoekt de overheid naar oorzaken en analyseert ze
problemen waarmee deze marginale groepen te maken hebben.''

De reguliere hulpverlening heeft vaak een ,,moeizame relatie'' met
verslaafden en daklozen, constateert Van Dorp. ,,Instellingen specialiseren zich
steeds verder op deelproblemen van mensen.'' Pastores proberen zich daarentegen
op de gehele persoon van de verslaafde of dakloze te richten. ,,Waar anderen
op hen neerkijken, willen zij mensen in hun waarde laten en positieve krachten
als doorzettingsvermogen en solidariteit belichten'', schrijft Van Dorp. ,,De
hoofdtaak van het pastoraat is niet zozeer het oplossen van problemen maar het
bijdragen aan het verwerkelijken van een ideaal. Om er te zijn voor mensen die
nergens bij horen of die verdrongen zijn naar de marge van de samenleving.''

Foto

  • 'Drugspastoraat beter zichtbaar maken'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.