Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Mezzo: 'Ondersteuning mantelzorg moet in regeerakkoord'

De overheid ondersteunt de mantelzorg te weinig. Ondertussen speelt deze zorg wel een steeds grotere rol. Om te voorkomen dat patiënten en hun mantelverzorgers in de knel komen, stelt Mezzo-directeur Arie Ouwerkerk voor de ondersteuning van mantelzorg in het regeerakkoord op te nemen.
Mezzo: 'Ondersteuning mantelzorg moet in regeerakkoord'

Het is een grote politieke
uitdaging voor het toekomstige kabinet om het zorgaanbod gelijke tred te laten
houden met de stijgende zorgbehoefte, zonder de collectieve lasten explosief te
laten stijgen.Tegelijk is zo de vermaatschappelijking van de zorg te realiseren,
meent Arie Ouwerkerk,
directeur van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers
.RechtenBij deze vermaatschappelijking zijn
mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van
groot belang. De overheid is hierin voorwaardenscheppend. Ouwerkerk schrijft dit
in reactie op het idee van de PvdA om de rechten van mantelzorgers vast te
leggen in een handvest.InzichtHet is al duidelijk op welke gebieden die
voorwaarden moeten komen. Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en
Vrijwilligerszorg, heeft knelpunten en wensen van mantelzorgers
geïnventariseerd: erkenning van mantelzorgers, informatie, praktische en
sociaalemotionele steun, onkostenvergoedingen, respijtzorg en mogelijkheden om
mantelzorg en betaald werk te combineren.Geen duidelijke ambitieOndanks het inzicht in de
behoeften van mantelzorgers, ontbreekt het volgens Ouwerkerk op dit moment nog
aan duidelijke ambities om de mantelzorg te ondersteunen. De politiek moet
streven hebben om de mantelzorg en vrijwilligerszorg adequaat met beleid en
middelen te ondersteunen.StructureelVoor structurele ondersteuning is geen
handvest nodig en wellicht ook geen specifieke wetgeving. Een nieuwe regering
moet dan echter wel bereid zijn de mantelzorgondersteuning in een regeerakkoord
op te nemen.‘Gebruikelijke zorg’Eerste punt dat in het
regeerakkoord moet komen is dat AWBZ-aanspraken op zorg blijven bestaan, los van
eventueel mantelzorg, en dat herijkt wordt wat ‘gebruikelijke zorg’ is, dat wil
zeggen: zorg waarvan verwacht mag worden dat die in familieverband gegeven
wordt. Dit begrip is de laatste jaren steeds verder opgerekt, om zo te kunnen
bezuinigen op de AWBZ-aanspraken.Extra middelenDe overheid biedt steun aan mensen die
bereid zijn mantelzorg te geven of vrijwilligershulp te bieden: het tweede punt
dat volgens Ouwerkerk in het regeerakkoord moet worden opgenomen. Dit betekent
extra inzet van middelen voor gemeenten, die hiervoor volgens de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO) verantwoordelijkheid dragen.ZorgarbeidMantelzorg, voor zover deze professionele
zorg vervangt, wordt als zorgarbeid aangemerkt, waarbij de achterstelling van
arbeidsvoorwaarden en inkomenspositie moet worden ingelopen. Dit derde
aandachtspunt voor het regeerakkoord betekent bijvoorbeeld dat voor
mantelzorgers die zorg geven uit een persoonsgebonden budget een goede
pensioenopbouw mogelijk wordt.Een regeerakkoord dat rondom deze drie aandachtspunten concrete ambities
formuleert, met de daaraan gekoppelde budgettaire ruimte, biedt mantelzorgers
volgens Ouwerkerk meer dan een handvest zonder middelen.Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/65876/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name=mantelzorg> Mantelzorg niet gecompenseerd in regeling eigen
bijdrage WMO
(5 oktober 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20105/tsge_portlet_zw_searchitemId/64323/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name="Gerdi Verbeet">Gerdi Verbeet: 'Eigen bijdragen in de WMO
ontmoedigen mantelzorg'
(23 augustus 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/51988/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Kosten mantelzorg">Gezondheidseconoom Bernard van den Berg
over de waarde van mantelzorg: ‘De overheid mag de kosten van mantelzorg niet
negeren’
(Zorg + Welzijn Magazine, 26 januari
2005)Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=k5oi3&m=y3Cg&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.