Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Mariëlle Rompa: ‘Deskundigheid in de verpleeghuizen staat zwaar onder druk’

'Lichte verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg zichtbaar' stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze week in een nieuw rapport. Mariëlle Rompa, voorzitter van branche-organisatie Actiz, spreekt echter over een kentering. ‘Het nieuwe kabinet moet de beloften nu gaan waarmaken.’
Mariëlle Rompa: ‘Deskundigheid in de verpleeghuizen staat zwaar onder druk’

Door Martin Zuithof - Bijna de helft van de
verpleeghuizen biedt geen garantie dat cliënten voldoende hulp krijgen bij eten
en drinken. Ook is in de helft van de instellingen het toezicht op
psychogeriatrische patiënten niet goed geregeld. Op het gebied van
medicijntoediening en preventie is vooruitgang geboekt, maar op punten als
gewichtsverlies, depressies en incontinentie zijn nog verbeteringen nodig.Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGz) in het rapport
href="http://www.igz.nl/15451/106463/2006-12_Rapport_Intensiveri1.pdf"
target=_blank name=Kwaliteitsslag>‘Intensivering verpleeghuiszorg kwaliteitsslag
is gaande’

. Hoewel de meeste van
640 verpleeghuizen steeds meer verantwoorde zorg leveren, gaan de verbeteringen
vanuit de cliënt gezien langzaam.
href="http://www.actiz.nl/actiz/list.do?node.nodeId=50022" target=_blank
name=Actiz>Mariëlle Rompa, voorzitter van Actiz
, de branche-organisatie
voor de verpleeghuizen, spreekt desondanks over een kentering. ‘Waar
de inspectie in het verleden keer op keer wees op alle dingen die niet goed
gingen, constateert deze nu dat er in de verpleeghuizen een focus is op urgentie en
kwaliteit. De instellingen zijn er intensief mee bezig, waardoor de cliënten
ervan profiteren.’U zegt dat er sprake is van een kentering, maar de inspectie
spreekt toch slechts over een lichte verbetering?
‘Terwijl de inspectie de afgelopen
jaren bezorgd was dat de zorg steeds verder afraakte van goede zorg, zien we nu
met de vaststelling van het programma
href="http://www.actiz.nl/pers/view.do?contentElement.identifier.identifierId=29638">Verantwoorde
Zorgdat het tij gekeerd is. Je ziet dat verpleeghuizen weten wat er van hen verwacht
wordt en daar werkt men hard aan. De tweede fase is dan de vraag of dat ook op
alle terreinen gaat lukken.’Wat zijn voor u de belangrijkste knelpunten die moeten worden
verbeterd?
‘Ik verwijs naar het rapport van de
href="http://www.nza.nl" target=_blank name=NZA>Nederlandse Zorgautoriteit,
Doelmatigheid in verpleeghuizen in relatie tot verantwoorde zorg onderzocht


(mei 2006). Dat zegt dat de cliënt in een verpleeghuis zo’n vier
uur per week zorg te weinig krijgt en dat is een aanzienlijk tekort. Daardoor
komen mensen tekort in de dagelijkse gang van zaken en dat raakt alle
levensgebieden, van hulp bij eten en drinken tot aan een wandelingetje.'
‘We hebben nu bezuiniging over bezuiniging gehad en dat zie je terug in de
kwaliteit van onze medewerkers, hoe betrokken en gemotiveerd zij ook zijn.
Het deskundigheidniveau staat zeer zwaar onder druk. Die combinatie van meer
tijd per cliënt en meer deskundigheid van de medewerkers, is nodig om
verantwoorde zorg te bieden.’Op punten als gewichtsverlies en depressies zijn volgens de
inspectie nog verbeteringen noodzakelijk.
‘Maar gewichtsverlies door
verlies van eetlust hoort ook bij een bepaalde levensfase. Verpleeghuizen moeten
wel oog hebben voor het feit dat mensen geen honger meer hebben of dat ze niet
meer in staat zijn om te eten. Als we niet genoeg tijd krijgen voor de zorg dan
kunnen we dat onderscheid ook niet goed maken.’De helft van de verpleeghuizen garandeert niet dat bewoners genoeg
hulp krijgen bij eten en drinken, constateert de inspectie.
’Die
bijna 4 uur tekort aan zorg is gewoon een feit. Die conclusie hebben wij al
tijden geleden getrokken. De inspectie constateert dat we nu wel dichter in de
buurt komen bij de wensen van de klant. Maar door omstandigheden kunnen we die
wensen niet altijd goed inschatten.’Wat mist u concreet in veel verpleeghuizen?‘Als gevolg van
alle bezuinigingen missen veel verpleeghuizen de deskundige, meewerkende voorman
of voorvrouw. Dat is iemand die goed overzicht heeft op een afdeling en weet
waar zich de belangrijkste knelpunten voor doen. Die coachende afdelingshoofden
moeten we weer terugkrijgen.’
‘Nederland verwacht dat we verantwoorde zorg leveren, maar
de politiek geeft ons daarvoor niet het geld. We vragen alleen de middelen
om datgene wat men van de verpleeghuizen verwacht
ook te kunnen doen. Het nieuwe kabinet en de nieuwe kamer moeten de
beloften die in de verkiezingscampagne zijn gedaan, nu ook gaan
waarmaken.’Links:
href="http://www.igz.nl/nieuws/persberichten/persberichten2006/445405"
target=_blank name=IGz>IGZ: lichte verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg
zichtbaar
en
href="http://www.actiz.nl/pers/view.do?contentElement.identifier.identifierId=104106"
target=_blank name="Terechte waardering">Actiz, Terechte waarderingen
inspanningen verpleeghuisbranche
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/67324/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Actiz>Actiz woedend over ‘ongenuanceerde
verkiezingsretoriek’
(6 november 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/65121/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Te weinig geld">Actiz: te weinig geld voor thuiszorg en
verpleeghuizen
(20 september 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/54934/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Marielle>Mariëlle Rompa, directeur van Arcares, over de
kritiek op de verpleeghuiszorg: ‘De Pavlov-reacties van de politiek leiden niet
tot betere kwaliteit’
(Zorg + Welzijn Magazine, 23 februari 2005),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/54935/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Zorg op toekomst">Arcares-directeur Mariëlle Rompa over
beleidsvisie VWS 'Zorg op toekomst’: ‘De ouderenzorg is een enorm openliggende
markt’
(Zorg + Welzijn Magazine, 12 september 2001)Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=0Y7V3&m=hK8g&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.