Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kamerleden in debat: ‘WMO is een gouden kans om burgerschap te bevorderen’

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die op 1 januari in werking treedt, staat of valt met een goed draaiende, betrokken samenleving van actieve burgers. Uit onderzoek van ‘Welzijn versterkt burgerschap’ blijkt dat burgers in allerlei initiatieven de handen voor elkaar uit de mouwen steken. Hoe kunnen overheid en instellingen hen daarbij ondersteunen? Een debat met de Tweede Kamerleden Gerdi Verbeet (PvdA), Marleen de Pater-van der Meer (CDA), Naima Azough (GroenLinks) en Arie Slob (ChristenUnie).

‘Ja, we hebben een civil society, een
betrokken samenleving,’ zegt Marleen de Pater (CDA) beslist. ‘Vroeger hielp men
elkaar in buurt- en familierelaties en kende men elkaar. Nu zie je een
verschuiving naar verbanden waar min of meer toevallig burgers bij elkaar komen
die iets voor elkaar willen doen. HomeStart vind ik een goed voorbeeld:
getrainde vrijwilligers helpen ouders die problemen hebben met de opvoeding van
hun kinderen. Zoals je dat vroeger in familieverband deed.’ Ook
Arie Slob (CU) ziet wel dat burgers een bijdrage willen leveren aan de
samenleving, maar denkt dat die betrokkenheid sterk onder druk staat. ‘Mensen
willen nog wel in hapklare brokken een bijdrage leveren, maar hebben minder tijd
omdat iedereen de druk voelt om betaalde arbeid te verrichten. En om de
vergrijzing betaalbaar te houden, neemt die druk op arbeidsparticipatie alleen
maar toe.’ Slob en De Pater betrekken hun stellingen in een debat
dat hoog op de politieke agenda staat: de actieve burger en zijn bijdrage aan de
verantwoordelijke samenleving (de ‘civil society’). De nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning doet een groot beroep op de inzet van actieve
burgers. Ook rapporten als “Sociale veiligheid organiseren” en “Vertrouwen in de
buurt” bevatten pleidooien voor actief burgerschap. Buurtbewoners dienen zich
samen met de politie, welzijnswerk en woningcorporaties in te zetten voor de
leefbaarheid en veiligheid in hun buurt, zo bepleiten zowel de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling als de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid. Het gehele artikel is te lezen in Zorg + Welzijn
Magazine 11, november 2006 en ook op deze site

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.