Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Lisette van Gurp: ‘Veel mis met hulpverlening rond huiselijk geweld’

Doorschuiven van moeilijke problemen, slechte samenwerking tussen instellingen en ondeskundige hulpverlening. Achter de voordeur van de steunpunten huiselijk geweld is de hulpverlening niet goed geregeld. Tot die conclusie komt Transact, expertisecentrum voor de aanpak van huiselijk en seksueel geweld. 'We willen de confrontatie met de rottigheid niet aan.'
Lisette van Gurp: ‘Veel mis met hulpverlening rond huiselijk geweld’

Door Carolien Stam - Hoewel de steunpunten huiselijk geweld in de gemeenten
als paddestoelen uit de grond schieten, schiet er achter deze ‘voordeur’ nogal
wat tekort. Nog te vaak is er pas aandacht voor huiselijk geweld als de politie
erbij moet komen of als het slachtoffer het huis uit moet vluchten. Dat
constateert Transact, expertisecentrum voor de
aanpak van huiselijk- en seksueel geweld


. Uit onderzoek blijkt dat 45 procent van de Nederlanders
ooit zelf slachtoffer is geweest van huiselijk geweld.

De hulpverlening achter de ‘voordeur’ van de steunpunten is echter nog
helemaal niet goed geregeld. Samenwerking tussen verschillende soorten
instellingen verloopt niet soepel: moeilijke situaties worden ‘doorgeschoven’.
Niemand kan beslissen hoe de aanpak moet verlopen. Wachtlijsten en
ondeskundige hulpverleners maken een verwijzing soms tot een doodlopende weg.
Stevige kritiek, hoe weet u dat allemaal?Lisette van Gurp,
beleidsadviseur huiselijk geweld bij Transact: ‘Wij zijn betrokken bij hoe de
aanpak van huiselijk geweld wordt georganiseerd en pikken in de praktijk deze
signalen op. Wij ondersteunen onder meer de gemeenten bij de opzet van de
steunpunten, we hebben programma’s die zijn gericht op de ondersteuning van de
steunpunten en van de functionarissen. Wij organiseren het evaluerend overleg
voor coördinatoren en intervisiebijeenkomsten voor de politie. We ontwikkelen
programma’s en scholing.’Het zijn alarmerende signalen. Hoeveel mensen worden onvoldoende
geholpen bij huiselijk geweld?‘We hebben geen cijfers. Voor een deel
zijn de signalen alarmerend, maar het is ook de discussie over een half leeg of
half vol glas. Er is in korte tijd al heel wat bereikt. Mede dankzij de
politieke aandacht. Er zijn veel steunpunten ingericht. We doen allemaal
ontzettend ons best, maar huiselijk geweld is een ingewikkeld proces. Daar komen
we gaandeweg achter. Het is meer dan “Man slaat vrouw”. Het gaat ook om
ouders die kinderen mishandelen, kinderen die ouders mishandelen, partners die
elkaar mishandelen.’

‘Bij de instellingen is het klassieke uitgangspunt nog altijd de vrouw die
door man wordt mishandeld synoniem voor huiselijk geweld. De aanpak begint als
de politie in huis komt of de vrouw in de vrouwenopvang komt. Maar aan die
situatie gaat een lang slepend proces vooraf. Meestal zijn mensen al in de
hulpverlening of kinderen functioneren slecht op school. Toch worden de
problemen in dan onvoldoende getackeld.’Waarom?‘Omdat er veel partijen bij betrokken zijn die elkaar
niet altijd goed verdragen. Het verschil tussen de doeners en de praters, tussen
bijvoorbeeld de politie en de hulpverlening. Daarnaast is het ook noodzakelijk
dat er goed opgeleide mensen bij huiselijk geweld in huis komen die weten hoe je
het onderwerp kunt bespreken. Bovendien moet de aanpak tegen huiselijk geweld
gebaseerd zijn op stevig en concreet beleid. Op dit moment hangt het te veel van
goedwillende personen af die zich er voor inzetten.’De kern lijkt op het kindermishandelingprobleem: niemand wil de
verantwoordelijkheid nemen.‘Dat is ook zo. Bij kindermishandeling is de
discussie over het overnemen van de verantwoordelijkheid scherper, want kinderen
zijn nóg kwetsbaarder. Maar het gaat om dezelfde mentaliteitsomslag: er is een
ander soort bemoeienis nodig. Een actieve gerichtheid van de omgeving op
geweldsincidenten. Als door de muren heen blijkt dat de buren met elkaar slaags
raken, dan moet je daar op reageren. Maar wij bemoeien ons niet zo gauw met de
privé-zaken van anderen. Wat eronder zit, volgens mij, is dat we de confrontatie
met de rottigheid niet aan willen.’De kritiek op de hulpverlening is nogal fors.‘Het gaat niet om
de steunpunten, maar om wat daarachter gebeurt. Dan zet het steunpunt
hulpverlening in gang, maar gaat de reclasseringsmedewerker linksaf en de
maatschappelijk werker rechtsaf en ze komen elkaar nooit meer tegen. Er moeten
verbindingen gelegd worden tussen de instellingen. Door convenanten te sluiten
en er moet iemand de regie hebben over het proces, zodat partijen worden
aangesproken als er iets mis gaat.’U richt zich met uw oproep voor een betere aanpak van huiselijk geweld
vooral op de politiek. Waarom?‘Hulpverleners willen vaak best, maar
moeten wel door de politiek worden gesteund. Als de gemeente zegt dat huiselijk
geweld aangepakt moet worden, zegt maatschappelijk werk dat ze dan dus ook meer
huisbezoeken moet doen en dus meer tijd en mensen nodig heeft. Kijk, dat ligt
weer bij de politiek, die bepaalt waar de prioriteiten liggen. Ook landelijk.’
Link:
target=_blank name=Transact>Factsheet huiselijk geweld
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/65466/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">'Privacywetgeving
ligt dwars bij aanpak huiselijk geweld'
(28 september 2006);
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/56861/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Ouderenmishandeling>Ambassadeur Bestrijding
Ouderenmishandeling: ‘Ook veel hulpverleners doen het’
(11 mei 2006);
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/56690/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Samenwerking>'Samenwerking tegen huiselijk geweld voldoet
niet'
(10 mei 2006);
href="http:///portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/54955/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Toename
huiselijk geweld zet politiek en hulpverlening aan tot actie: ‘Begeleiding
jeugdzorg en ggz moet verbeteren’
(Zorg + Welzijn
Magazine, 31 maart 2004)

Meer weten? Lees dan ook de

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=BKjGU&m=Ius7&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.