Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kees Penninx (Zilveren Kracht): ‘We geven tegengas aan het beeld dat ouderen zwak en ziek zijn’

Het minisymposium ‘Zilveren Kracht van allochtone ouderen’ zet volgende week de oudere allochtoon met al zijn mogelijkheden en problemen in de schijnwerpers. ‘Zorg ervoor dat ouderen deel kunnen uit maken van al die netwerken waarin mensen iets voor elkaar kunnen betekenen’, betoogt projectleider Kees Penninx.
Kees Penninx (Zilveren Kracht): ‘We geven tegengas aan het beeld dat ouderen zwak en ziek zijn’

Door Martin Zuithof - ‘De term ‘Zilveren Kracht’ hebben
we gekozen uit verzet tegen gangbare ouderenbeleid, waarin de nadruk ligt op
zorg’, vertelt
name="Kees Penninx">Kees Penninx

.‘Alsof ouderen alleen maar zwak, ziek en misselijk zijn. Wij vinden dat er
in het ouderenbeleid een andere invalshoek gekozen moet worden, namelijk oog
hebben voor sociaal kapitaal en levenservaring. Dat moet het uitgangspunt vormen
voor welzijnsactiviteiten, voor wonen en zorg.'Het
href="http://www.zilverenkracht.nl:80/smartsite.htm?id=58280" target=_blank>stimuleringsprogramma
Zilveren Kracht
loopt tot en met 2010 en bestaat uit een combinatie van
lokale en landelijke activiteiten. Onder de noemer
href="http://www.zilverenkracht.nl/smartsite.htm?id=80594" target=_blank
name="Actief Ouder worden">'Actief ouder worden'
begeleidt NIZW Sociaal
Beleid - met financiële steun van het
href="http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds2/pagina.asp?pagkey=70996"
target=_blank name=Oranjefonds>Oranje Fonds
- bijvoorbeeld zo’n twintig
projecten rond dit thema.Ouderen zelf

Daarnaast ondersteunt Zilveren Kracht gemeenten die met het onderwerp aan de slag willen en
allerlei organisaties die pilotprojecten uitvoeren, zoals corporaties,
welzijnsinstellingen en initiatieven van ouderen zelf. Centrale thema’s zijn:
senioren en werk, burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en woonomgeving.


Zilveren Kracht is zeker niet alleen bedoeld
voor groepen die toch al gewend zijn om hun kansen te
grijpen zoals hoger opgeleiden, benadrukt Penninx. ‘Ook mensen voor wie
participatie niet zo vanzelfsprekend is willen we bereiken. Dan vallen allochtone
ouderen op als een groep die belemmeringen ervaart.’Ogen geopend

Penninx verwijst naar het rapport
href="http://www.scp.nl:80/publicaties/boeken/9037701914.shtml" target=_blank
name="Gezondheid en welzijn ">Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2004). ‘Dat rapport heeft veel
mensen de ogen geopend. Ze constateerden dat er een sterke toename is van het
aantal allochtone ouderen, vooral in de grote steden.’‘Dan blijkt dat dat Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Turkse
ouderen op bijna alle maatschappelijke indicatoren er slechter voorstaan: qua
inkomen, gezondheid, taal- en digitale vaardigheden. Daarom nemen we in het
programma Zilveren Kracht in alle onderdelen ook de aandacht voor deze ouderen
mee.’Eigen kracht

Tijdens het symposium worden projecten rond allochtone
ouderen gepresenteerd, die aantonen dat het goed werkt hen aan te
spreken op hun ervaring, kennis en kunde. Zo presenteert zich
href="http://www.caboamsterdam.nl/" target=_blank name=Cabo>het Centrum Advies
& Beleid Oudere Migranten
(CABO), dat deze groep wegwijs
maakt in de samenleving. Professionals van deze stichting zijn vooral gericht op
het faciliteren van de activiteiten die de ouderen zelf ondernemen, legt Penninx
uit.‘Ook zij vertrekken vanuit de filosofie van eigen kracht. Heel veel
activiteiten worden door hen zelf gerund. Ze helpen de ouderen de
kennis en ervaring ontwikkelen die daarvoor nodig zijn. Die geven vervolgens
weer voorlichting aan andere ouderen, ontmoetingsactiviteiten.’Buurt vol verhalen


Een ander geslaagd voorbeeld is
href="http://www.nizw.nl/smartsite.htm?id=1426" target=_blank
name="Buurt vol verhalen">‘Een buurt vol verhalen’

in de Utrechtse wijk Lombok. ‘Turken, Marokkanen en Nederlanders vertelden
elkaar hun levenservaringen. Daarbij kwam een enorme rijkdom aan levenslust,
levenskracht, overlevingskracht naar
boven. Veel mensen merkten dat er voor
het eerst in het leven naar hun ervaringen werd geluisterd. Die groepen kwamen dichter
bij elkaar te staan en gingen ook in gesprek met de
jeugd in de wijk.’Aansluiting WMO

De filosofie van Zilveren Kracht sluit aan bij de uitgangspunten
van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die wet moet dan
wel goed gebruikt worden, vindt Penninx. ‘De WMO mag geen instrument worden om goed opgeleide professionals te vervangen door laag
opgeleide of door mantelzorgers en vrijwilligers. Die WMO moet gebruikt worden
om van onder op te werken aan een sterke sociale gemeenschap. Dat zie
ik ook als het kernthema van ouderenbeleid: zorg ervoor dat
ouderen deel kunnen uit maken van al die netwerken waarin mensen iets voor
elkaar kunnen betekenen.’Links:
href="http://www.zilverenkracht.nl:80/smartsite.htm?id=58280" target=_blank>Stimuleringsprogramma
Zilveren Kracht
,
target=_blank name=Intergenerationeel>Intergenerationeel werken
,
href="http://www.zilverenkracht.nl/smartsite.htm?id=80594" target=_blank
name="Actief Ouder worden">'Actief ouder worden'
en
href="http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds2/pagina.asp?pagkey=70996"
target=_blank name=Oranjefonds>Oranje Fonds, Actief ouder worden
,
target=_blank name="Gezondheid en welzijn ">Gezondheid en welzijn van allochtone
ouderen - SCP
Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/66840/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name="Actief ouder worden">Oranje Fonds ondersteunt nieuwe
projecten rond ‘Actief ouder worden’
(26 oktober 2006);
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20107/tsge_portlet_zw_searchitemId/54915/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name="Ria Wijnen">Ria Wijnen, de nieuwe lector Gerontologie in
Breda: ‘Tussen zorg en welzijn is bijna niets opgebouwd’
(Zorg + Welzijn
Magazine, 9 maart 2005);
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/20105/tsge_portlet_zw_searchitemId/64099/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank name="Interculureel werken Hengelo">Duurzaam intercultureel werken
in Hengelo
(Zorg + Welzijn Magazine, 1 februari 2006)De miniconferentie
href="http://www.zilverenkracht.nl/smartsite.htm?id=80026" target=_blank
name="Zilveren Kracht ">'Zilveren kracht van allochtone
ouderen'
vindt plaats op 16 november in de Amsterdamse Hudsonhof en
het stadsdeelkantoor Amsterdam-Osdorp. De conferentie is inmiddels
volgeboekt.
Meer weten? Lees dan ook de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=YVXAU&m=ID3f&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.