Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Autochtonen meest thuis in autochtone buurt

Autochtone Nederlanders voelen zich het minst thuis in een buurt met meer dan 50 procent niet-westerse allochtonen. Voor niet-westerse allochtonen geldt hetzelfde. Zij voelen zich evenwel het meest thuis in een gemengde buurt, terwijl autochtonen zich juist in een (bijna) volledig autochtone buurt het prettigst voelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Autochtonen meest thuis in autochtone buurt

Volgens het CBS is het aantal buurten waar
meer dan de helft van de mensen van niet-westers allochtone afkomst is, tussen
1999 en 2004 bijna verdubbeld. Het gaat echter nog altijd om minder dan 1
procent van het totale aantal buurten. Veruit de meeste buurten (zeven op de
tien) tellen minder dan 5 procent allochtonen, terwijl 29 procent als een
gemengde buurt te boek staat.Contact met buren
De tevredenheid
over de bevolkingssamenstelling in de buurt houdt gelijke tred met de mate
waarin mensen zich thuis voelen in hun buurt. Ook hier geldt dat autochtonen het
meest tevreden zijn in autochtone en niet-westerse allochtonen in gemengde
buurten. In het algemeen hebben autochtonen meer contact met buren en andere
buurtbewoners dan allochtonen, ongeacht de bevolkingssamenstelling.Veiligheidsmonitor
De cijfers zijn
afkomstig uit de
href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/C4E64FDE-37A6-4ADA-95D0-B900E22C1E38"
target=_blank>Veiligheidsmonitor Rijk
, een onderzoek van het CBS in opdracht
van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Bijna 21.000 respondenten
vanaf 15 jaar zijn ervoor ondervraagd in de eerste drie maanden van dit jaar. De
vragen gingen over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, slachtofferschap,
criminaliteit en de rol van de politie.Lees ook:


href="http:///portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/60039/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html">Gebrek
aan aandacht voor integratie verbaast onderzoeker
//29 JUN
2006


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/55332/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>Nederlander wil meer contact tussen autochtoon en
allochtoon
//13 APR 2006Wilt u meer weten over oorzaken van radicalisering en mogelijke
interventies? Kom naar het

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_agenda/_newsid/65059/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank>Welzijnsdebat 2006: Radicaal Jong.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.