Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ruim 1400 Amsterdamse moslims gevoelig voor radicalisering

Ongeveer 1445 moslims in Amsterdam zijn gevoelig voor radicalisering. Dat is twee procent van het totale aantal in de hoofdstad. Het gaat vooral om jonge Marokkanen en Turken tussen de 16 en 18 jaar met een middelbare opleiding, die een groot politiek wantrouwen hebben en in een sociaal isolement verkeren.
Ruim 1400 Amsterdamse moslims gevoelig voor radicalisering


Dat stellen twee onderzoekers van het
href="http://www2.fmg.uva.nl/imes/" target=_blank>Instituut voor Migratie en
Etnische Studies (IMES
) van de Universiteit van Amsterdam. 'Deze mensen
vormen geen risico voor de Nederlandse samenleving. Het wil namelijk niet zeggen
dat zij daadwerkelijk radicaliseren. Wij constateren alleen dat ze er
ontvankelijk voor zijn, omdat ze een zeer orthodoxe geloofsinvulling combineren
met een sterke ontevredenheid over het islamdebat in Nederland.'StrijdpuntDe politicologen Jean Tillie en Marieke
Slootman onderzochten in opdracht van de gemeente Amsterdam de processen van
radicalisering onder moslims in de hoofdstad. Het onderzoek werd woensdag
gepresenteerd aan burgemeester Job Cohen. Tillie en Slootman hebben niet
onderzocht hoeveel moslims daadwerkelijk radicaliseren. Volgens hen ís dat ook
niet te onderzoeken, omdat radicalisering een zeer individualistisch proces is.
Wel is opgevallen dat moslims die er een zeer orthodoxe geloofsinvulling op
nahouden, niet per definitie het gevoel hebben dat de islam een politiek
strijdpunt is.Vatbaar

Omgekeerd is het zo dat niet alle moslims die de islam wel als een politiek
strijdpunt zien, orthodox zijn. Maar moslims die orthodox zijn en dat politieke
strijdpunt aanhangen, zijn extra vatbaar voor radicalisering.

Turkse jongeren

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) signaleerde maandag
dat radicalisering onder Turkse jongeren toeneemt. Dat is een beeld dat Tillie
niet herkent uit zijn onderzoek. 'De Turkse gemeenschap was in het verleden goed
georganiseerd, er was een netwerk van allochtone organisaties en dat werkte
integratiebevorderend. De afgelopen tien jaar is dat veranderd en is dat netwerk
uit elkaar gevallen.'Subsidies

Volgens Tillie heeft Nederland dat over zichzelf afgeroepen, voor een deel
door het strenge integratiebeleid. Ook het verminderen van subsidies aan
allochtone organisaties speelde een rol. De onderzoekers stellen dat met name
deze etnische organisaties van groot belang zijn voor het tegengaan van
radicalisering. Amsterdam onderkende dat en paste haar beleid na afbraak van de
netwerken aan.Urgentie

Tillie: 'Ons onderzoek komt op tijd en wij zijn optimistisch omdat de
processen van radicalisering te beïnvloeden zijn door beleidsmaatregelen. Het
onderstreept ook de urgentie. Als we hier niets aan doen, raken meer moslims
ontvankelijk voor radicalisering. De herwaardering van maatschappelijke etnische
organisaties is een historische noodzakelijkheid in reactie op het harde debat
van de afgelopen jaren.'MoskeeënMoskeeën zijn een belangrijke speler in het
maatschappelijke middenveld, stelt mede-onderzoekster Marieke Slootman. 'Wij
hebben ondervonden dat een moskee jongeren wegstuurt die dreigden te
radicaliseren. Dat werkt isolatie in de hand en uiteindelijk radicalisering',
aldus Slootman. Een moskee moet deze jongens niet wegsturen, maar juist steunen
om radicalisering tegen te gaan. Gemeente en overheid moeten op hun beurt in
gesprek blijven met de moskeeën. Tillie: 'Dit klinkt als een open deur van hier
tot Tokio, maar we doen het niet.'AanbevelingenHet onderzoek richtte zich vooral op de
vijf stadsdelen in Amsterdam waar de meeste moslims wonen. Tillie en Slootman
spraken met vele bestuurders en betrokkenen; 321 moslims werkten mee aan een
enquête. Ook was er contact met twaalf jonge moslims die het
radicaliseringsproces hebben doorlopen. Naast hun bevindingen komt het tweetal
ook met een groot aantal aanbevelingen, zoals het vergroten van politiek
vertrouwen, het bevorderen van gelijke kansen op werk en opleiding, en meer
aandacht voor de diversiteit van de islam.LandelijkOok pleiten Tillie en Slootman ervoor dit
onderzoek landelijk uit te voeren om erachter te komen of de moslims in
Amsterdam die gevoelig zijn voor radicalisering representatief zijn voor moslims
elders in Nederland.Wilt u meer weten over oorzaken van radicalisering en mogelijke
interventies? Kom naar het

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_agenda/_newsid/65059/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank>Welzijnsdebat 2006: Radicaal Jong.

Meer weten? Lees dan ook de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=Qa3tU&m=d4V7&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editieAdministrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.