Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Mantelzorg niet gecompenseerd in regeling eigen bijdrage WMO

Wie gebruik maakt van mantelzorg moet relatief meer eigen bijdrage betalen voor WMO-voorzieningen dan een zorgvrager die de officiële voorzieningen gebruikt. De Regeling eigen bijdrage WMO regelt wel een maximale bijdrage, maar niet een eventuele compensatie voor mantelzorg. De PvdA vindt dat de regeling zo de inzet van mantelzorg ontmoedigt en de druk op reguliere voorzieningen groter wordt.
Mantelzorg niet gecompenseerd in regeling eigen bijdrage WMO

Door Carolien Stam - De PvdA heeft er bij de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aangedrongen de
href="http://www.minvws.nl/persberichten/dmo/2006/regeling-eigen-bijdrage-wmo.asp"
target=_blank name="eigen bijdrage regeling">Regeling eigen bijdrage WMO


aan te passen, zodat de maximale eigen bijdrage voor mensen die mantelzorg
ontvangen wordt verlaagd.Volgens
href="http://www.gerdiverbeet.nl/main/default.asp" target=_blank
name="Gerdi Verbeet">PvdA-Kamerlid Gerdi Verbeet
(zie
foto) moet “mantelzorg wel aantrekkelijk
gemaakt worden, ook in financieel opzicht. Mensen willen graag zo lang mogelijk
thuis wonen. Met deze eigen bijdrageregeling, wordt de verzorging door een
naaste – ook door de eigen partner – echter behoorlijk ontmoedigd, waardoor ook
het zo lang mogelijk thuis wonen in het geding is.”Geen formele voorziening

Uit het antwoord op de kamervragen blijkt echter dat het kabinet vindt dat
het onmogelijk is om zorgvragers die gebruik maken van mantelzorg te
compenseren, omdat de mantelzorg niet een formele voorziening is. De zorgvrager
die mantelzorg gebruikt in plaats van bijvoorbeeld formele thuiszorg, zit minder
snel aan de maximale eigen bijdrage van 800 euro, omdat voor mantelzorg niet
wordt betaald en voor thuiszorg wel.Maakt de zorgvrager nog gebruik van andere voorzieningen, waarvoor dus ook
een eigen bijdrage betaald moet worden, moet hij dus langer een eigen bijdrage
betalen.Gemeenten ook bevoegd

Inmiddels heeft de ministerraad de Regeling eigen
bijdrage WMO goedgekeurd en is deze als Algemene Maatregel van Bestuur
gepubliceerd. De PvdA richt nu haar pijlen op de gemeenten, die zelf bevoegd zijn regelingen te treffen binnen de WMO. Zo
kunnen gemeenten wel of niet een eigen bijdrage vragen of bepalen dat de
eigen bijdrage inkomensafhankelijk is. Ook kunnen gemeenten zelf beslissen of ze mantelzorg extra
willen ondersteunen.'Wel compenseren'

De PvdA hoopt nu dat gemeenten maatregelen nemen om zorgvragers die gebruik
maken van mantelzorg extra te compenseren. In het PvdA verkiezingsprogramma
heeft de partij overigens 100 miljoen euro op jaarbasis vrijgemaakt dat ingezet
kan worden voor mantelzorg.Links: Ministerie van VWS,
href="http://www.minvws.nl/persberichten/dmo/2006/regeling-eigen-bijdrage-wmo.asp"
target=_blank name="Eigen bijdrage regeling">Regeling eigen bijdrage WMO
;
website
name="Gerdi Verbeet">PvdA-Kamerlid Gerdi Verbeet


Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/tsge_portlet_zw_news1_1search/true/tsge_portlet_zw_news1_1channelId/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/63202/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
name="Gerdi Verbeet">Gerdi Verbeet: 'Eigen bijdragen in de WMO ontmoedigen
mantelzorg'
, Nieuwsbrief Zorg + Welzijn, 23 augustus 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.