Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Maatschappelijk veld niet optimistisch over WMO

De aanbesteding van de huishoudelijke hulp vlot goed, maar participatie, geld en zicht op kwaliteit zijn er te weinig. Dat gemeenten op schema liggen bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zoals staatssecretaris Ross vorige week de Tweede Kamer liet weten, wordt door het maatschappelijke veld maar zeer ten dele beaamd.
Maatschappelijk veld niet optimistisch over WMO


Door Lin Tabak -
De WMO, die op 1 januari ingaat, geeft gemeenten de
regie over alle hulp aan mensen die zich niet zelfstandig redden.


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/66738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_blank name="Voortgang WMO">Staatssecretaris Ross (VWS) belicht

in haar voortgangsrapportage met
name de huishoudelijke zorg, die moet worden aanbesteed op de (Europese)
markt.De gemeenten lijken de gewenste keuzevrijheid voor
gebruikers te realiseren, stelt ze. Waar ze aanbieders laten concurreren op
kwaliteit, blijken de prijzen gemiddeld tot dertig procent lager dan de gangbare
tarieven. De vrees dat kleinere gemeenten met de aanbesteding problemen zouden
krijgen, lijkt ongegrond omdat die regionaal samenwerken. (Zie ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/66738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>Ross: 'Gemeenten liggen op koers met de WMO'
)'Thuiszorg of schoonmaakbedrijf?'Piet Vreeswijk, beleidsmedewerker van de Chronisch
Zieken- en Gehandicaptenraad deelt het optimisme van de staatssecretaris niet.
'Wij zijn bang voor hele grote problemen de dag na nieuwjaar, wanneer de mensen
de hulp-nieuwe stijl thuis krijgen. Gemeenten moeten alles opnieuw
aanbesteden.''Krijgt het regionale thuiszorgbedrijf de aanbesteding niet, zoals in
Noord-West Friesland, dan moet de hulp van elders komen. Maar er is schaarste
aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Staat dan straks een gekwalificeerde
gezinsverzorgster voor de deur of iemand van een
schoonmaakbedrijf?''Cliënten niet betrokken'

Volgens Zorgbelang Nederland, de brancheorganisatie van de regionale
consumenten- en patiëntenplatforms, houdt de gemeentelijke ijver bij het
aanbesteden geen gelijke tred met de cliëntenparticipatie die de wet eist.'Afgelopen zomer al hadden veel gemeenten criteria voor de selectie van
aanbieders geformuleerd. Cliëntenorganisaties waren daarbij nauwelijks
betrokken, zo begrijpen wij uit signalen van onze achterban. En terwijl in de
meeste gemeenten inmiddels trajecten voor WMO-cliëntenraden lopen, heeft minder
dan de helft zo'n raad al ingesteld.''Welzijn nauwelijks aan bod'Ard Sprinkhuizen, onderzoeker bij het
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, signaleert een andere
onevenwichtigheid. 'De gemeenten steken al hun aandacht in het regelen van de
zorg. Maar de WMO gaat over veel méér. De wet heeft tot doel professionele zorg
gedeeltelijk over te hevelen naar hulp door familie buren en
welzijnsvoorzieningen.'


'Die herijking van het lokale welzijnsterrein komt nog nauwelijks van de
grond. Gemeenten hoeven dat weliswaar pas in de loop van 2007 rond te hebben,
maar het betreft een majeure operatie.''Brede participatie onduidelijk'Aly van Beek van de
MO-groep, de brancheorganisatie van maatschappelijke ondernemers, deelt die
kritiek. 'Wij hebben er weinig zicht op hoe gemeenten de brede participatie
willen bevorderen, die mensen meer mogelijkheden geeft om te activeren. En
terwijl samenwerken met het welzijnswerk een criterium zou moeten zijn voor de
aanbesteding van huishoudelijk werk, heb ik de indruk dat vooral de prijs
bepalend is.'Gemeenten ongerustOok veel gemeenten zien de toekomst
niet rooskleurig. Op 24 oktober eisten honderd van hen in een petitie aan de
vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport harde financiële
garanties. Anders komt, stellen ze, de dienstverlening aan burgers in
gevaar.Spijkenisse, initiatiefnemer van de actie en
pilotgemeente voor de nieuwe wet, verwacht bij ongewijzigd beleid over 2007 en
2008 een tekort van zes miljoen euro. Dat tekort wordt veroorzaakt omdat het
ministerie het WMO-budget voor 2007 op gegevens van 2005 baseert, stelt een
woordvoerder in het Reformatorisch Dagblad.


Dat terwijl de behoefte aan huishoudelijke hulp
vanwege de vergrijzing jaarlijks met tien procent groeit. Bovendien wil het
ministerie voor veel minder cliënten dan nu zware huishoudelijke hulp vergoeden.
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="VNG zorggebruik">‘VNG: ‘Omvang van zorggebruik onder WMO
niet goed in beeld’(26 oktober 2006)
Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuws/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="VNG zorggebruik">‘VNG: ‘Omvang van zorggebruik onder WMO
niet goed in beeld’
(26 oktober 2006),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/66738/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>Ross: 'Gemeenten liggen op koers met de WMO'
(24 oktober 2006),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/66453/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>Aad Koster (Actiz): 'Nog vele ontslagen thuiszorg door aanbesteding
van WMO'
(19 oktober 2006),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/66119/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>'WMO trekt als vernietigende orkaan door thuiszorg'
(12 oktober 2006),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/65849/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html">RMO:
Doel WMO dreigt uit zicht te raken
(5 oktober 2006),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/65876/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>Mantelzorg niet gecompenseerd in regeling eigen bijdrage WMO

(05 oktober 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/65070/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="WMO versnippert">Maatschappelijke diensten dreigen te
versnipperen met WMO
(19 september 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/64316/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Holman>Projectleider WMO Bert Holman: 'Mensen gaan eindelijk
weer eens nadenken over wat ze doen'
(7 september 2006),

href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/64325/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html">‘Ross
maakt mensen bang net nu de WMO eraan komt’
(21 augustus 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
target=_blank name="Dossier WMO">Dossier Wet maatschappelijke ondersteuningMeer weten? Lees dan ook de

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=BKjGU&m=Ius7&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.