Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang: ‘Waar blijven de middelen?’

De beleidsvoornemens van VWS voor ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang bieden weinig nieuwe maatregelen. Maar instellingen voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg maken zich zorgen om de financiële nood van minima en middeninkomens vanwege alle bezuinigingen. ‘Veel mensen kunnen de druk niet meer aan.’

De belangrijkste nieuwe maatregelen in de
VWS-begroting waren eerder dit jaar al aangekondigd. Zo wordt het aantal
behandelplaatsen voor heroïneverstrekking onder medisch toezicht uitgebreid van
driehonderd naar duizend plaatsen. Verder gaat het ministerie samen met de ggz
hard werken aan de ontwikkeling en implementatie van
diagnose-behandelcombinaties (dbc’s) en wordt de financiering van de ggz-cure
per 1 januari 2006 overgeheveld naar de nieuwe Zorgverzekeringswet. De kwaliteit
van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang moet verbeteren via een
vierjarig kennisprogramma en daarnaast krijgt de vrouwenopvang een rol in de
aanpak tegen huiselijk geweld. Weinig nieuws dus.Ook kondigde het ministerie van VWS vorig jaar al aan flink te investeren
in de maatschappelijke opvang. In 2004 kregen de instellingen 2,4 miljoen extra,
oplopend tot 8 miljoen in 2007. De sector was natuurlijk zeer positief gestemd
over dit extra geld, maar vond dat meer capaciteit alleen niet genoeg is om de
doorstroom in de maatschappelijke opvang te vergroten. Na de plannen voor de
sector van vorig jaar, noemde Johan Gortworst van de Federatie Opvang
‘samenwerking en verantwoordelijkheid van alle partijen in de zorgketen
noodzakelijk om de verstopping in instellingen tegen te gaan’. Afgelopen jaar
verscheen het IBO-rapport maatschappelijke opvang, waarin staat dat goede
samenwerking tussen onder andere maatschappelijke opvang, ggz en
woningcorporaties noodzakelijk is voor betere doorstroom. Het geld dat VWS de
komende jaren extra aan de opvang geeft, wordt deels ingezet om deze
samenwerking te bevorderen.Nieuwe doelgroepenGortworst is tevreden met de inzet voor verbetering van de samenwerking.
‘Maar we maken ons zorgen over de gevolgen van alle bezuinigingen voor kwetsbare
mensen. De minima hebben het zwaar, maar uit recente gegevens blijkt tevens dat
mensen met middeninkomens vaak niet rond kunnen komen. Deze groep loopt grote
risico’s. De spanningen lopen bij deze mensen hoog op en velen kunnen de druk
niet aan. De opstapeling van problemen kan er voor zorgen dat ze uit hun huis
worden gezet. We krijgen er een nieuwe doelgroep bij.’Ook GGZ Nederland maakt zich zorgen om de toenemende druk bij mensen die
door de bezuinigingen het hoofd amper boven water kunnen houden. De
koepelorganisatie is ‘tevreden’ over de voortzetting van het ingezette beleid:
de implementatie van de dbc’s en de overheveling van de ggz-cure naar de
basisverzekering. Maar GGZ Nederland vindt dat het kabinet te weinig geld over
heeft voor betere huisvesting van psychiatrische patiënten. De organisatie heeft
samen met het College bouw ziekenhuisvoorzieningen onderzoek gedaan naar de
kwaliteit van gebouwen in de ggz. De huisvesting van 8500 cliënten voldoet niet
aan alle eisen, zo blijkt uit het onderzoek. 3500 Cliënten zijn gehuisvest in
gebouwen die op meerdere punten niet voldoen. Kamers zijn te klein, er is
onvoldoende sanitair of cliënten wonen in te grote groepen. GGZ Nederland vroeg
onlangs 15 miljoen extra om de huisvesting van deze 3500 cliënten op te knappen.
‘Wij constateren dat in de rijksbegroting juist minder wordt uitgetrokken voor
huisvesting,’ zegt woordvoerder Roland Koel. ‘Wellicht is de minister dit
vergeten. De komende weken moet blijken of hier toch extra geld voor vrij komt.
Daarnaast hebben we extra middelen nodig voor de opvang van 120 ernstig
gedragsgestoorde jongeren die nu nog ten onrechte in de crisisopvang van
justitiële jeugdinrichtingen verblijven. Onze instellingen waren bereid sneller
te diagnosticeren en 120 extra plaatsten te creëren. Ook hiervoor geldt: waar
blijven de middelen?’De ggz hoort bij de AWBZ-aanbieders die onlangs een convenant sloten met
VWS, waarin de instellingen beloofden voor hetzelfde geld 1,25 procent meer
mensen te helpen. Koel: ‘We moeten heel zuinig aan doen, dat is zeker. Maar ik
ga er van uit dat zorgkantoren bij instellingen met onderproductie wel wat geld
kunnen halen voor instellingen die het wel hard nodig hebben.’

‘We maken ons grote zorgen om kwetsbare mensen,’ zegt Ine Voorham,
directeur welzijns- en gezondheidszorg van het Leger des Heils. ‘We hebben al
grote wachtlijsten, maar als meer mensen in de problemen komen zullen deze
alleen maar toenemen. De bezuinigingen zijn voor iedereen voelbaar. Maar mensen
die het al niet breed hebben, kunnen echt in de problemen komen. Ik vraag me
weleens af of beleidsmakers überhaupt weten dat sommige mensen niet goed voor
zichzelf kunnen opkomen en hun verantwoordelijkheden niet aankunnen. Het begrip
mondige burger is niet voor iedereen weggelegd. Maar ik merk dat de intentie er
wel is: alle politieke partijen zijn het eens dat er aandacht moet zijn voor
kwetsbare mensen. Ze moeten alleen nog even weten hoe.‘Mijn oplossing: een staatssecretaris voor kwetsbare mensen. Deze kan onder
de minister van Financiën werken. De nieuwe staatssecretaris moet zich bezig
houden met allerlei terreinen. Veel van onze cliënten hebben namelijk problemen
op verschillende gebieden. Schulden, psychische problemen, dakloos, verslaafd,
sociale problemen, werkloos. Zo kun je nog wel even doorgaan. Je hebt niet
alleen met VWS te maken, maar elk ministerie heeft wel met een deelprobleem te
maken. Daarom is het goed dat de staatssecretaris voor kwetsbare mensen zich
over het totale probleem buigt.’/Ester Mijnheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.