Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Personeelsadviseur Mirjam Halstein over werving in de thuiszorg: 'De praktijk is soms onvoorstelbaar confronterend'

In de vakantietijd is het tekort aan arbeidskrachten in alle sectoren in de gezondheidszorg het meest nijpend. Sommige organisaties passen onorthodoxe methodes toe om toch mensen te werven. Mirjam Halstein, personeelsadviseur bij Thuiszorg Stad Utrecht, is zo’n creatief iemand: ‘Een advertentie werkt niet meer, een duur reclamebureau ook niet. Onze medewerkers zelf weten het beste te vertellen wat er wel en niet aantrekkelijk is aan het werken in de thuiszorg. En die kracht gebruiken we nu.’

Ze is niet opgeleid als verpleegkundige, noch als
verzorgende, maar de leuke en minder plezierige kanten van het werken in de
thuiszorg werden bij haar thuis ‘aan de keukentafel veelvuldig besproken’. De
moeder van personeelsadviseur Mirjam Halstein is thuishulp en haar zus is
wijkverpleegkundige. Zelf werkte Halstein ruim zes jaar als secretaresse en
ondersteunend beleidsmedewerker personeelszaken in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze heeft na die periode bij de intramurale
zorgverlening toch bewust gekozen voor de thuiszorg: ‘Hier zit ik op mijn plek,
want de thuiszorg heeft mijn hart. Ik vind het ook heerlijk om af en toe weer
een paar dagen mee te lopen met een wijkverpleegkundige, zieken- of
gezinsverzorgende. Dan zie je weer wat er gebeurt en leeft in de praktijk. En
dat is soms onvoorstelbaar confronterend.’Vrijwel dagelijks is het te lezen
in de media: groeiende wachtlijsten in de thuiszorg, meer geld vanuit de
overheid daarvoor, Maar het lijkt geen soelaas te bieden. Geld is op dit moment
inderdaad het probleem niet meer, beaamt Halstein. Het tekort aan mensen die in
de thuiszorg en dan met name in de gezinszorg willen werken is dat des te meer.
De sector kampt met een imagoprobleem: zwaar werk tegen lage beloning en niet
zeker van je baan wegens reorganisaties en bezuinigingen. Toch klopt dit beeld
niet meer volgens de personeelsadviseur, die, alhoewel ze ‘allround werkt’,
speciaal belast is met het verbeteren van het imago van de Thuiszorg Stad
Utrecht. ‘We zijn een goede werkgever. Zeker als je ons afzet tegen andere
sectoren waarin MBO-opgeleide mensen worden gevraagd, zoals de detailhandel en
de horeca. Met zo’n twintig gulden bruto per uur onder gedegen CAO-voorwaarden
verdienen gezinshulpen niet echt slecht. Maar op een of andere manier blijven we
een slecht imago houden, daar willen we veel aan doen.’Eén van de acties die Thuiszorg Stad Utrecht ondernam is het starten van
een imagocampagne met behulp van een, zoals Halstein zegt, ‘duur reclamebureau’.
Het was geen eigen keus, maar één van zorgverzekeraar ANOVA. De verzekeraar -
geconfronteerd met een rechtszaak van enkele thuiszorgcliënten op de wachtlijst
- was bereid om Thuiszorg Stad Utrecht behulpzaam te zijn met het sponsoren van
een wervingscampagne voor nieuw personeel. Dat was echter geen succes, hoewel
Mirjam Halstein en de andere stafmedewerkers binnen haar organisatie in eerste
instantie enthousiast waren over de aanpak van het reclamebureau. 'De foto van
die eenzame man met de kop ‘Raak mij aan’, en die mooie teksten daarbij, vonden
wij als staf prachtig,' meldt Halstein, wijzend naar een poster aan de muur. 'Ik
heb ook van andere collega’s in het land lovende reacties op deze campagne
gehad. Maar de medewerkers in de zorg vonden het vreselijk. Zij beschouwden deze
wervingscampagne als een ondermijning van hun beroep. Zo van: het lijkt alsof je
vrijwilligers werft. Alsof iedereen dit beroep zonder opleiding zomaar zou
kunnen uitoefenen. Hierin hebben we dus een inschattingsfout gemaakt. Nu zijn we
zijn een andere weg ingeslagen, meer de zorgverleners zelf inschakelen om mensen
te werven. Dat werkt beter.’Is er een duidelijk verschil tussen de mensen die u binnenhaalt
via de reclamecampagne en via uw eigen medewerkers?
‘Jazeker,
en dat is eigenlijk wel interessant. Via de reclamecampagne kregen wij mensen
binnen van uiteenlopende beroepen, zoals ICT-medewerkers en secretaresses. Op
zich heel erg waardevol. Maar via onze eigen actie die gericht was aan
zorgverleners ontvingen wij reacties van mensen die al in de zorg werkzaam
waren. En die actie beloont onze eigen medewerkers via een
‘Zorgsterrensysteem’.Wat houdt die actie in?'Het komt erop neer
dat we de advertentiekosten voor werving van nieuw personeel inzetten via onze
eigen medewerkers. Iedere medewerker die een nieuw personeelslid werft, ontvangt
honderd sterren. Het is te vergelijken met het Airmiles-systeem van de
supermarkt. Deze actie - ZorgSter - doen we samen met de drie
collega-thuisorganisaties in de provincie Utrecht. Als iemand echt in dienst
komt bij één van de organisaties, ontvangt de 'aanbrenger' honderd sterren. Na
zes maanden dienstverband krijgt hij nog eens maximaal honderd sterren en na een
jaar maximaal honderdvijftig. Het aantal sterren is afhankelijk van de omvang
van het dienstverband van de nieuwe werknemer. De actie duurt voorlopig tot 30
september van het volgende jaar. Onze medewerkers kunnen de sterren niet voor
geld inwisselen, maar er zijn wel leuke cadeaus aan verbonden. Deze variëren van
een horloge, een theaterbon voor honderd sterren tot een Europese stedentrip of
een roeiboot voor vijftienhonderd sterren.'Hoe groot is het personeelstekort nu eigenlijk bij Thuiszorg
Utrecht?
'Buiten de alphahulpen hebben we dringend zo’n dertig
zorgverleners nodig om de achthonderd cliënten op de wachtlijst te kunnen
helpen. Met de wervingsactie hebben we nu vijfendertig reacties binnen, maar
niet iedereen komt in dienst. Waarschijnlijk houden we de helft over. Het zal
voorlopig moeilijk blijven om nieuwe medewerkers te vinden, want de arbeidsmarkt
is krap. Daarom starten we binnenkort met het ‘één-op-één-project’. Dit project
houdt in dat we mensen aanschrijven die al jaren met een bepaalde urgentiescore
op de wachtlijst voor huishoudelijke hulp staan. Wij vragen deze cliënten of zij
iemand in hun omgeving kennen die hen zou willen helpen. Dat kan een familielid
zijn, een buurvrouw of een kennis. Die persoon nemen wij voor drie of vier uur
in de week in dienst, alleen voor die specifieke cliënt. Mocht er geen zorg meer
nodig zijn, dan vervalt het contract. We zijn nu bezig met de voorbereidingen en
er zitten nogal wat haken en ogen aan. Maar we willen er alles aan doen om onze
productie te verhogen. Dit is daarvoor één van de mogelijkheden. We hopen ook
dat deze bekenden van cliënten in de thuiszorg willen blijven werken. Op het
verhaal dat onze divisiemanager over de actie in een lokale krant heeft verteld,
kregen we in ieder geval al direct telefoontjes van cliënten. Dus ik verwacht
dat het project wel goed gaat lopen.’Hoe zijn daarentegen de reacties van de zorgverzekeraar en de
vakbonden?
‘De zorgverzekeraar reageerde heel positief, want
die heeft immers maar één doel: en dat is zorg leveren aan de klanten. Met de
vakbonden hebben wij hier echter nog geen contact over gehad.’Stel dat een mantelzorger bij u in dienst wil blijven. Kunt u
dan een baan garanderen?
‘Dit is nog een project, dus hij
krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van het project. Maar in principe
kunnen wij deze mantelzorgers een dienstverband van een jaar aanbieden, tenzij
de cliënt voortijdig overlijdt of de urgentie voor hulp wegvalt. Wanneer het
project goed loopt en mensen hebben interesse voor het werken in de thuiszorg,
dan willen wij het dienstverband omzetten in een contract voor onbepaalde tijd.
Tijdens de projectperiode zullen we ook inventariseren welke behoefte aan
scholing deze mantelzorgers eventueel hebben.’Kunnen cliënten die al mantelzorg hebben zich hiervoor niet
opgeven?
‘Nee, het gaat echt om cliënten die al lange tijd met
een bepaalde urgentiescore op de wachtlijst staan. Dat lijkt nu oneerlijk
tegenover andere cliënten en hun mantelzorgers en daarom sluit ik ook niet uit
dat we in een later stadium die mogelijkheid wel gaan bieden. Mantelzorgers
kunnen mensen langer thuis laten wonen, zodat ze niet naar een duur
verzorgingshuis hoeven. Dat werk mag dus ook best betaald worden.’/Mariëtte
Seysener

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.