Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossiers

Hier vindt u een overzicht van al onze dossiers.

 • Dossier Ouderenmishandeling

  Ieder jaar krijgen naar schatting 200.000 ouderen te maken met mishandeling. Onder ouderenmishandeling verstaan we fysiek geweld, psychisch geweld, financiële uitbuiting en verwaarlozing.

  Bekijk het dossier
 • Dossier cao's Zorg en Welzijn

  Een goede cao is belangrijk voor de werkgevers en werknemers in de sector Zorg en Welzijn. Lees hier het laatste nieuws over de cao's in Zorg en welzijn.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Schuldhulpverlening

  Sociaal werkers die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning zijn bezorgd over het groeiende armoedeprobleem en de schuldenproblematiek die zij steeds vaker bij cliënten tegenkomen.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Huiselijk geweld

  Huiselijk geweld  treft mannen, vrouwen, kinderen en ouderen en komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. Het kan gaan om lichamelijk geweld, psychische mishandeling of seksueel misbruik, maar ook om verwaarlozing, schending van rechten, eergerelateerd geweld, vrouwenbesnijdenis en financiële uitbuiting. 

  Bekijk het dossier
 • Dossier Dementie

  Op dit moment wonen zo'n 180.000 mensen, 70% van alle mensen met dementie, nog thuis. Dementie zal dus een steeds grotere rol in de samenleving gaan spelen. Lees in dit dossier alle artikelen over dementie.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Radicalisering

  Jeugdhulpverleners zijn in veel verschillende regio’s bezig met het voorkomen van radicalisering. Niet alleen in de gemeenten waarvan al bekend is dat jongeren naar Syrië zijn vertrokken zoals Amsterdam en Den Haag. Kan de jongerenwerker radicalisering herkennen? En kunnen zij radicalisering terugdringen? 

  Bekijk het dossier
 • Dossier Armoede

  De armoede in Nederland is in 2012 jaar sterk toegenomen. Zo'n 1,2 miljoen mensen hebben eigenlijk te weinig geld om rond te komen (CBS).

  Bekijk het dossier
 • Dossier Euthanasie

  Euthanasie is sinds 2002 gelegaliseerd in Nederland. Sinds 2006 is er een stijging zichtbaar van het aantal meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De meeste patiënten die om euthanasie vragen, omdat ze uitzichtloos en ondraaglijk lijden, hebben kanker.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Mantelzorg

  Veel Nederlanders zorgen voor een zieke partner, kind, ouder of andere naaste. Een zware taak naast hun gewone dagelijkse baan, die vaak als vanzelfsprekend gezien wordt. Ook door de mantelzorger zelf.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Transitie en transformatie

  Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel hebben ze overgenomen van de Rijksoverheid. Het idee is dat de gemeenten het dichtst bij de inwoners zitten en deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Persoonsgebonden budget (pgb)

  Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen cliënten zelf hun zorg regelen die ze nodig hebben. De betalingen vanuit het pgb worden nu via de Sociale Verzekeringsbank geregeld en die verandering is verre van soepel verlopen.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Verwarde personen

  De geestelijke gezondheidszorg wil een derde minder bedden in 2020. Dat doet de ggz door ambulante zorg in te zetten. GGZ-patiënten zullen meer zelfstandig gaan wonen in de wijk.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Jeugdwet

  Vanaf 2015 valt de zorg voor jeugd, waaronder ook de jeugd-ggz en de zorg aan verstandelijk beperkte jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Jeugdwet is op 1 januari 2015 in werking gegaan. 

  Bekijk het dossier
 • Dossier Eerwraak

  Met eerwraak wordt geprobeerd de aangetaste eer van een familie te herstellen. Vaak wordt de eer aangetast door een vrouw binnen de familie die in opspraak is gekomen. Ze heeft zich onzedelijk gedragen of iets gedaan wat voor haar sociale omgeving onacceptabel is. Haar familie wordt hierop afgerekend. Eerwraak mondt vaak uit in geweld, en heeft in sommige gevallen een dodelijke afloop.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Loverboys

  Vroeger nam de loverboy maanden de tijd voor het groomen, het inpalmen van een meisje. Het beeld van de jongen die met de mooie auto buiten school staat te wachten. Maar via social media weten loverboys soms al binnen een paar dagen het meisje te beïnvloeden. 

  Bekijk het dossier
 • Dossier tips

  Wat doe je bij suïcidaal gedrag bij jongeren, hoe communiceer je met iemand met dementie? Welke signalen wijzen op huwelijksdwang en hoe herken je ouderenmishandeling? Lees hier de artikelen met concrete tips voor jou als sociale professional.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Vrijwillige inzet

  In dit dossier verzamelt Zorg + Welzijn het laatste nieuws, achtergronden en opinie over vrijwillige inzet.

  Bekijk het dossier
 • Dossier Homoseksualiteit

  Aandacht voor roze ouderen in het verzorgingshuis, problematiek bij LHBT-jongeren, homo-acceptatie, geweld tegen homo's. In dit dossier staan artikelen over homoseksualiteit.

  Bekijk het dossier