Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Noord-Holland: Protocol Ouderenmishandeling

Eén op de twintig 65-plussers is jaarlijks het slachtoffer van mishandeling. De Noord-Hollandse Advies- en Steun-punten Huiselijk Geweld (ASHG’s) stelden een gezamenlijk signalerings- en meldprotocol op. Provinciaal kenniscentrum PRIMOnh ontwikkelde in opdracht van de ASHG’s het protocol Ouderenmishandeling.
Noord-Holland: Protocol Ouderenmishandeling

Hiermee willen de advies- en steunpunten voor heel Noord-Holland een sluitend vangnet organiseren rond slachtoffers, getuigen en (potentiële) plegers. Elke instelling kan het protocol aan de eigen organisatie aanpassen.

Het omvat een stappenplan voor professionals als wijkverpleegkundigen, alfahulpen, tafeltje-dek-jemedewerkers, pedicures, maatschappelijk werkers en medewerkers van de sociale dienst die mishandeling vermoeden. Wie breng je op de hoogte? Naar wie verwijs je? Wie neemt de regie? Het protocol bevat een checklist om aanpak en verantwoordelijkheden duidelijk te maken. Ook bevat het tips voor het voeren van moeilijke gesprekken.

Het protocol Ouderenmishandeling wordt in boekvorm gratis verspreid onder organisaties in heel Noord-Holland. Het is ook te vinden op www.protocolouderenmishandeling.nl

Bron: Foto: Primo NH

Alexandra Sweers

Of registreer je om te kunnen reageren.