Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kosten psychische stoornissen rijzen de pan uit

Mensen met psychische stoornissen vormen de duurste diagnosegroep. Ruim een vijfde deel van de zorgkosten gaat aan hen op. Verstandelijke handicaps vormen daarin de groep met de hoogste kosten met bijna vijf miljard euro. Het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg heeft voor een grote kostenstijging gezorgd, aldus onderzoeker Johan Polder van het RIVM.
Kosten psychische stoornissen rijzen de pan uit


Van de in totaal 57, 5 miljard euro die in Nederland in 2003 zijn
uitgegeven aan zorgkosten, is 12,7 miljard besteed aan psychische stoornissen.
Daaronder vallen ook de kosten voor verstandelijke handicaps en dementie. In
totaal is dat 22 procent van de totale kosten voor zorg in Nederland. Dat blijkt
uit het rapport: ‘Kosten van ziekten in Nederland 2003’ van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).StijgingVanaf 1999 zijn de totale kosten elk jaar met
tien procent gestegen, zegt Johan Polder. Hij is een van de opstellers van het
rapport. Het RIVM gaat nog uitzoeken hoe die stijging is verdeeld onder
diagnosegroepen (naar ziekte), onder zorgsectoren en de kostenstijging per
zorgfunctie (preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging). Psychische
stoornissen staan in ieder geval ook al vanaf 1999 bovenaan als kostengroep. Dan
gaat het om kosten voor opname, medicatie en in mindere mate om kosten voor
eerstelijns hulp bij een psycholoog.DementieDe stijgende kosten voor zorg zijn volgens
Johan Polder te wijten aan een drietal ontwikkelingen. ‘Er is een groeiende
groep mensen die chronische zorg nodig heeft, vooral op psychisch gebied. Dat
heeft deels te maken met de vergrijzing – dementie. Verder brengt de zorg aan
het einde van het leven, vooral de ziekten met een hoog sterftecijfer zoals
kanker, hogere kosten mee. Op zich valt dat overigens nog mee op de totale
kosten. En het gebruik van brillen en van de tandheelkundige zorg neemt een
relatief hoge positie in het kostenschema in. Dat komt vooral omdat heel veel
mensen er gebruik van maken.’OpvallendOpvallend is verder dat de leeftijdsgroep
tussen 25 en 64 jaar de meeste kosten maken: 44 procent van het totaal. Terwijl
de groep 65-plussers 41 procent voor hun rekening nemen. Dat komt vooral omdat
de eerste groep meer mensen bevat. Omgerekend naar de zorgkosten per persoon
kosten de 24-64 jarigen 3500 euro per jaar, de 65-plussers kosten 5000 euro per
persoon. Vrouwen kosten meer dan mannen omdat ze langer leven en omdat de kosten
van zwangerschap en bevalling zijn meegerekend. Per zorgsector bezien zijn de
kosten voor ziekenhuiszorg het hoogst: 15,5 miljard. Met als goede tweede de
sector verpleging, verzorging en thuiszorg met 12,2 miljard
euro.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.