Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Zorgsector bekijkt plannen Pim Fortuyn met argusogen: Radicale ingrepen voor de zorg

Politieke nieuwkomer Pim Fortuyn wil de zorg rigoureus aanpakken. In zijn verkiezingsprogramma belooft hij onder meer de wachtlijsten op te lossen en mogen verzekeraars en zorgaanbieders in vrijheid hun tarieven vaststellen. Het verzekeringsstelsel wil hij niet wijzigen en er komt geen extra geld voor de zorg. Het extra geld om de huidige problemen aan te pakken komt vrij door de arbeidsproductiviteit op te voeren, de bureaucratie terug te dringen en overtollige managers te lozen. Zal de zorg door dit soort ingrepen genezen?

Anita Direcks, woordvoerder Nederlandse
Patiënten/ Consumenten Federatie:
'Een aantal dingen die Fortuyn roept,
zijn feitelijk ouwe koek. Daar zijn anderen allang mee bezig. Neem zijn pleidooi
voor kleine ziekenhuizen. Inmiddels is die hele schaalvergroting echt wel op
zijn retour. En op het punt van de bureaucratie is het natuurlijk makkelijk
scoren. Maar je kunt niet zonder enige regelgeving. Als je kwaliteit wilt
leveren, zul je afspraken moeten maken, zaken op elkaar afstemmen. Werkoverleg
is nodig. In het blinde weg maar wat gaat doen, kan natuurlijk niet. En ook voor
het toezicht en de controle heb je regels nodig en mensen die ze uitvoeren. Waar
wij echt mordicus tegen zijn, is zijn idee om weer meer eigen bijdrages in te
voeren. Het werkt niet, het versterkt de bureaucratie - waar hij tegen zo tegen
is. En de enige die er aan verdienen zijn de verzekeraars. Want die bieden dan
weer aanvullende verzekeringen tegen de eigen bijdrage aan.'Ria von Bönninghausen, voorzitter NU '91: 'Ik ken Fortuyn
niet alleen van zijn boek, maar ik heb ook columns van hem gelezen. En wat me
opvalt is dat hij zich ongelooflijk laatdunkend over verplegenden en
verzorgenden uitlaat. Terwijl zij toch veertig procent van de
gezondheidszorgwerkers uitmaken. De arbeidsproductiviteit moet omhoog, zegt hij?
De laatste twintig jaar is de werkdruk alleen maar gestegen. Voor een deel komt
dat omdat mensen steeds korter in het ziekenhuis liggen. Wat consequenties heeft
voor de verzorging in het ziekenhuis, en de druk op verpleeg- en
verzorgingshuizen alleen maar heeft verhoogd. Ik ben bang dat als het aan hem
ligt de minutenzorg, zoals we die nu in de thuiszorg kennen, overal ingevoerd
gaat worden. Met rampzalige gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Want die
kwaliteit wordt niet door de artsen bepaald, die vorig jaar een goudomrande
eigen cao hebben gekregen, maar juist door de verpleegkundigen. Mij zal het
daarom benieuwen of de verpleegkundigen ook het recht krijgen om, in navolging
van de specialisten, in alle vrijheid over hun tarieven te onderhandelen.
Ondertussen doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de mensen op de
werkvloer hun passie voor de zorg niet kwijtraken. Door voor hen op te komen en
respect te vragen voor het werk van de verplegenden en verzorgenden.'Ellen Quarles, woordvoerder Orde van Medisch Specialisten:
'Die onderhandelingsvrijheid die Fortuyn wil, is door de huidige en de vorige
regering allang geregeld. Althans voor de toekomst. Want in 2006 gaat de
zogeheten Diagnose-Behandeling-Combinatie (DBC) in, waarin vastgelegd wordt
hoeveel tijd een behandeling kost, wat er zoal voor nodig is en wat die kost.
Vanaf 2003 gaan we daar al mee proefdraaien. In die DBC-regeling is bepaald dat
de verschillende partijen in de zorg voortaan vrij met elkaar kunnen gaan
onderhandelen over de tarieven. De Orde is daar zeer content mee. Er moet nog
wel het een en ander geregeld worden. Voor ons is bijvoorbeeld een harde
voorwaarde dat het van bovenaf opgelegde maximum budget voor de zorg definitief
verleden tijd is. We moeten echt in vrijheid over de tarieven kunnen
onderhandelen. Het wordt de taak van het volgende kabinet om dat goed op de
rails te zetten.'Marianne de Jong, voorlichter Zorgverzekeraars Nederland:
'Over Fortuyns partijprogramma hebben we als ZN geen mening. We geven nooit
reacties op politieke partijen. Wij zijn de belangenbehartiger van de
verzekeraars. Maar in onze voorjaarsbrief aan de minister hebben we dit jaar wel
aangegeven dat geld niet de enige oplossing voor de wachtlijsten is.
Onduidelijkheid over de sturing van de zorg speelt ons eerder parten. Zo zijn de
afgesloten cao's het afgelopen jaar ten koste gegaan van geld voor de
patiëntenzorg. We zouden het overigens wel toejuichen als de verzekeraars in
alle vrijheid over de tarieven kunnen onderhandelen met de aanbieders. Op die
manier krijgen de verzekerden immers meer keuzevrijheid. Ze kunnen, als ze dat
willen, dan op zoek gaan naar de verzekeraar die het goedkoopste pakket voor hen
in de aanbieding heeft. Of dat de zorg als geheel goedkoper maakt? Daar durf ik
niets over te zeggen.'Pieter Hilhorst in de Volkskrant: '(...) Of kijk maar naar
de gezondheidszorg. De groei van de overhead aldaar is in belangrijke mate het
gevolg van het streven om de kosten te beteugelen. Snijden in de bureaucratie
leidt paradoxaal genoeg dus tot hogere kosten.'/Marty PN van
Kerkhof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.