Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kinderen van betrokken ouders drinken minder

De Halt-straf Alcohol draagt op lange termijn niet aantoonbaar bij aan de alcoholkennis of een verandering in attitude, drink- en delictgedrag van jongeren. De 12- tot 18-jarigen blijken wel ontvankelijk voor meer betrokken en straffende ouders. Deze kinderen drinken minder.
De Halt-straf Alcohol heeft geen effect op de alcoholkennis, de attitude, drink- en delictgedrag van jongeren.
De Halt-straf Alcohol heeft geen effect op de alcoholkennis, de attitude, drink- en delictgedrag van jongeren. - Foto: ANP

Dit blijkt uit 'Doordringen of doordrinken', een effectevaluatie van de Halt-straf in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Geen effect leerstraf

In het onderzoek zijn een kleine 400 dossiers verdeelt in twee groepen. De experimentele groep is na aanhouding bestraft met een vragenlijst en een leerstraf van zes uur bij een instelling voor verslavingszorg.
De controlegroep heeft na aanhouding een vragenlijst voorgelegd gekregen zonder leerstraf. Zij mochten na de mededeling 'dat ze vanwege de effectevaluatie niet hoeven deel te nemen aan de Halt-straf Alcohol' weer naar huis. Bij controle na zes maanden levert de maatregel geen aantoonbaar effect op. Los van het wel of niet doorlopen van de Halt-straf Alcohol komt uit het onderzoek naar voren dat onder kinderen van meer betrokken en straffende ouders minder drinkgedrag voorkomt.

Kortetermijneffect

Bij de onderzoeksgroep is wel een effect op korte termijn gemeten. Na zes weken zijn zowel de jongeren als hun ouders van mening dat hun kennis over alcohol is toegenomen, terwijl dit niet blijkt uit kennisscores. Ook raakten ouders meer betrokken bij hun kind. Een vermindering van het drinkgedrag op korte termijn kwam juist naar voren in de controlegroep die de Halt-maatregel niet heeft doorlopen.

Interventie

De Halt-straf Alcohol is een interventie voor 12- tot 18-jarige jongeren die onder invloed van alcohol een strafbaar feit hebben gepleegd. De interventie is bedoeld om kennis over de gevolgen van alcohol te vergroten en om jongeren en ouders bewust te maken van risico's en effecten.

Voor het eerst sinds jaren steeg in 2012 het aantal jongeren dat naar bureau Halt werd doorverwezennaar weer. In 2012 werden 17.606 jongeren naar Halt gestuurd; 1080 meer dan in 2011. Lees meer

Hanneke Bruggeman

Eén reactie

  • S. van Arum

    Mooi dat kinderen van de groep autoritatieve (betrokken en controlerende) ouders het beter doen, dat maakt duidelijk waar de hulp zich bij de andere groep op moet richten: grotere betrokkenheid en meer controle

Of registreer je om te kunnen reageren.