Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Negen van de tien zwerfjongeren wachten op opvang’

De overheid besteedt niet genoeg aandacht aan de problematiek van zwerfjongeren. Hierdoor wachten negen op de tien van deze jongeren op een plaats in de opvang. Dat stelt de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). Intussen is de Amsterdamse aanpak van zwerfjongeren, 'Bestek voor een keten', een van drie winnaars van de Jeugdzorgbrigadeprijs.
'Negen van de tien zwerfjongeren wachten op opvang’

Zwerfjongeren zijn in de ene provincie aangewezen op de 'gewone' jeugdzorg
en worden in de andere behandeld als volwassen daklozen.

Die ongelijke aanpak werkt volgens
target=_blank name="Stichting Zwerfjongeren ">Stichting Zwerfjongeren
Nederland
niet, omdat het gaat om jongeren die een specifieke aanpak
vergen.De problematiek van zwerfjongeren is niet vergelijkbaar met die van de
meeste volwassen daklozen, stelt de stichting.Aparte doelgroep

Gevolg is dat de wachttijd voor een vaste slaapplek momenteel drie maanden
bedraagt. Volgens de stichting moeten zwerfjongeren worden behandeld als een
aparte doelgroep. Eind vorig jaar meldde
href="http://www.rekenkamer.nl:80/cgi-bin/as.cgi/0282000/c/start/file=/9282300/modulesf/gwwj2dw6">de
Algemene Rekenkamer in een rapport
dat vijfduizend jongeren tussen 15 en 23
jaar in Nederland dakloos zijn. De rekenkamer stelde ook dat de overheid geen
zicht heeft op het probleem.Meer regie voerenDat gebrek aan inzicht komt volgens
de rekenkamer door grote verschillen in aandacht voor zwerfjongeren die tussen
provincies bestaan. SZN onderschrijft deze visie. Volgens de stichting zou de
regering in de aanpak van het probleem meer regie moeten voeren. Het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat provincies en gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor de problemen met zwerfjongeren.'Bestek voor een keten'

Het Amsterdamse samenwerkingsverband 'Bestek voor een keten' ontving op 15
juni de
href="http://www.jeugdzorgbrigade.nl/jeugdzorgbrigade/download/Inleiding%20de%20Grave.pdf"
target=_blank name=Jeugdzorgbrigadeprijs>Jeugdzorgbrigadeprijs
uit handen
van minister Donner. De prijs wordt toegekend aan initiatieven die efficiënt,
succesvol en niet-bureaucratisch hun jeugdige doelgroep weten te helpen.Amsterdam telt ruim 400 zwerfjongeren. Inmiddels zijn er 240 van deze
jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats aangemeld bij 'Bestek voor een
keten'. Dit is sinds 2005 een samenwerkingsverband van diverse
(jeugd)zorginstellingen: Streetcornerwork, HVO Querido, Leger des Heils,
Volksbond, Altra, Spirit en
target=_blank name="Bureau Jeugdzorg Amsterdam">Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam
.Scala aan zorg

Zwerfjongeren hebben op verschillende terreinen problemen: geen vast adres,
geen gezin dat kan helpen, vaak een geestelijk gezondheidsprobleem of een
verstandelijke handicap, geen werk of school, weinig inkomen en schulden.De hulp van 'Bestek' bestaat uit een breed scala aan zorg: maatschappelijke
opvang, jeugdzorg, lichtverstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke
gezondheidszorg. Omdat de zorgaanbieders regelmatig bijeen komen, wordt de
juiste hulp snel ingezet.De uitval van de deelnemende jongeren is laag. Steeds meer zwerfjongeren
willen dan ook van deze vorm van hulp gebruik maken. Voor bepaalde soorten
bestaan nog lange wachtlijsten, waardoor jongeren
gedemotiveerd raken. Gevaar is dat ze weer in de anonimiteit
verdwijnen en hun problemen verergeren.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.