Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kabinet wil jeugd beter beschermen en opvoeden

Bijna 100 miljoen voor aanpak van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Gezinnen met een minimuminkomen krijgen financiële steun. Wie uit school valt komt op een campus voor scholing en arbeidstoeleiding terecht. De beleidsvoornemens van het kabinet voor kinderen en jongeren mogen kindvriendelijk genoemd worden.
Kabinet wil jeugd beter beschermen en opvoeden


Door Carolien Stam - Er komt geld voor de hele keten van jeugdzorg: 9
miljoen voor de advies- en meldpunten kindermishandeling, 56 miljoen voor het
jeudzorgaanbod, 25,7 miljoen voor de ondertoezichtstellingen en 6,3 miljoen voor
de
name="raad voor de kinderbescherming">Raden voor de Kinderbescherming
.OndersteuningOuders met een minimum inkomen worden
financieel ondersteund door maatregelen als het inkomensafhankelijke
kindgebonden budget (in plaats van de fiscale kinderkorting), waar 41 miljoen
euro aan wordt toegevoegd.De effectieve
href="http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=103036&page=104721" target=_blank
name=raak>RAAK
-aanpak tegen kindermishandeling wordt ingevoerd. Het gaat om
efficiënte samenwerking tussen hulpverleners bij voorkomen, signaleren en
oplossen van het probleem. Verder wordt de bureaucratie in de jeugdzorg
aangepakt waardoor kinderen ook sneller worden geholpen kunnen worden.KritiekMaar kritiek is er ook. Van brancheorganisatie
in de jeugdzorg
name="mo groep">MOgroep
. ‘Goed dat er extra geld is voor de groeiende vraag
naar jeugdzorg, maar het is incidenteel,’ zegt branchevoorzitter Mark Bent. ‘De
ervaring is dat incidenteel geld vooral in lichtere hulpvormen wordt gestoken.
Terwijl er juist structureel geld nodig is voor de zwaardere hulp. Dat vereist
investeren in bijvoorbeeld gebouwen voor residentiële zorg, in deskundig
personeel, dat je niet voor een jaar kunt aannemen.’BureaucratieDe aanpak van de bureaucratie door
bijvoorbeeld inzet van ICT, harmonisatie van indicatiestellingen, verandering
van de verantwoordingsstructuur juicht de MOgroep toe. ‘Een groot deel is door
de overheid zelf veroorzaakt door de verantwoordingslast,’ aldus Bent.HartenkreetEen nieuwe financieringssystematiek in de
jeugdzorg, waarover minister Rouvoet rept in de beleidsvoornemens, is een
hartenkreet van de branche, volgens Marc Bent. ‘Wij vinden dat reële prijzen van
verrichtingen aan het aantal cliënten en de soort hulpverlening berekend moet
worden.’ Nu wordt het jeugdzorggeld via de provincies verdeeld en elke provincie
heeft een eigen systematiek daarvoor.OnderwijsOp het gebied van onderwijs worden
maatregelen genomen om de schooluitval onder jongeren – op dit moment 35.000
leerlingen per jaar - terug te dringen. Het
href="http://www.minocw.nl/">ministerie van Onderwijs
maakt afspraken met
gemeenten en scholen hierover. Er komen experimenten met verlengde
vmbo-trajecten. Verder wordt onderzocht of schoolprogramma’s aantrekkelijker
kunnen worden door er bijvoorbeeld meer sport en cultuur in te integreren. De
schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden overigens gratis.CampusMocht het allemaal toch niet helpen, dan komen
leerlingen terecht bij de campussen van minister Rouvoet. Deze zijn
gericht op scholing en toeleiding naar werk. Mark Bent van de MOgroep weinig
heil in een ‘kostschoolvorm’.‘Belangrijk is nadrukkelijk het gezin te betrekken bij de hulpverlening en
dus moet de jongere ook in de buurt van huis geholpen worden. Deze groep
jongeren moet je bovendien niet met elkaar op een slaapzaal leggen, dat is
vragen om problemen. We kennen de doelgroep en we hebben een aantal trajecten
lopen die gericht zijn op onderwijs, dagopvang en vaardigheidstrainingen. Dat
werkt goed.’

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.