Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ministers enthousiast over opvoedouders

De ministers André Rouvoet van Jeugd en Gezin en Ernst Hirsch Ballin van Justitie zijn enthousiast over een proef met ’opvoedgezinnen’ die probleemjongeren begeleiden.
Ministers enthousiast over opvoedouders

In Velp krijgen vier jonge delinquenten onderdak bij
opvoedgezinnen, om daar hun probleemgedrag af te leren. Het gaat om jongeren
tussen de 12 en 18 jaar.

Het project is een proef die mogelijk in het hele land
navolging krijgt. Het experiment is onderdeel van het
href="http://www.mtfc.com" target=_blank
name="Multidimensional Treatment Foster Care">Multidimensional Treatment Foster
Care
(MTFC), een
resocialisatieprogramma voor jongeren dat eerder succesvol was in Amerika,
Zweden en Engeland.Tussenstation

‘Dit idee sluit uitstekend aan bij het
href="http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/kamer_in_het_kort/gedragsbeinvloeding_jeugdigen.jsp"
target=_blank name="wetsvoorstel Gedragsbeïnvloeding Jeugdigen">wetsvoorstel
Gedragsbeïnvloeding Jeugdigen
, dat in mei in de Tweede Kamer aan de
orde komt’, zei minister Hirsch Ballin tijdens een werkbezoek aan Bureau Jeugdzorg
in Velp.'Het vormt bovendien een perfect ’tussenstation’ tussen Halt en
jeugddetentie. Tussen die twee strafmaatregelen zit nu nog een gat.' Volgens
Rouvoet moet voortvarend worden omgegaan met de resultaten van de proef in Velp.
‘Herstel van de normale gezinssituatie moet wel het uiteindelijke doel zijn’,
aldus Rouvoet.Positieve resultaten

‘De eerste resultaten zijn positief en ook het vinden van meer
opvoedgezinnen verloopt voorspoedig’, zegt een woordvoerster van de afdeling
Jeugdzorg & Reclassering van het
target=_blank name="Leger des Heils">Leger des Heils
, dat nauw betrokken is
bij de proef. Opvoedouders krijgen voor deelname eerst een cursus. Uiteindelijk
moeten nog dit jaar in totaal tien jeugdige delinquenten worden opgevangen bij
opvoedgezinnen.(De Gelderlander)

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.